ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Romanian: C

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V  -  -  - Z              

cadru
calculul rădăcinilor unei matrice plecānd de la puterea acelei matrice
calibrare
calitatea vieţii
canal de grade de libertate
canonic
cantitatea de informaţie
caracter eterogen
caracter omogen
caracteristică atipică
caracteristica de selectare
caracterizare
CART
cartogramă
categorie
centile
central momente factoriale
centru (a unei game)
centrul de locaţie
cerc de structură
certitudine echivalenţă
Champernowne distributii
cifre admisibile
cifre valabile
cinci puncte test
ciorchine
clasă
clasa de echivalenţă
clasificare automată aglomerativă
clasificare
clipă de frecvenţă
cluster (punct) procesul de
cluster studiu randomizat
cluster
coeficienţi de corelaţie serială circulară
coeficient corectat cu vārsta şi cu sexul (de ex. a īmbolnăvirilor, a natalităţii, a mortalităţii)
coeficient corectat cu vārsta (de ex. a īmbolnăvirilor, a natalităţii, a mortalităţii)
coeficient corectat cu vārsta (de ex. a īmbolnăvirilor, a natalităţii, a mortalităţii)
coeficient corelat cu vārsta
coeficient de asociere
coeficient de autocorelaţie
coeficient de concentrare
coeficient de concentrare
coeficient de concordanţă a rangurilor
coeficient de concordanţă Kendall
coeficient de concordanţă
coeficient de consistenţă
coeficient de contigenţă
coeficient de corelaţie multiplă
coeficient de corelaţie parţială
coeficient de corelaţie
coeficient de determinaţie totală
coeficient de determinaţie
coeficient de disturbanţă
coeficient de divergenţă
coeficient de exces
coeficient de nedeterminare
coeficient de ponderare
coeficient de variaţie
coeficient legat de vārstă
coeficient specific vārstei
coeficient
coeficientul de corelaţie Bravais
coeficientul de moarte īn funcţie de vārstă
coerenţă
coerenţă
cohortă
colectivitate staţionară
colectivitate statistică
colectivitate statistică
colinearitate
combinaţia testelor
comparatie pe perechi
componente principale
concentrare
concluzie adaptativă
consistenţă
contingenţă
continuitate stochastică
continuitate
contra absolvire
contrast
control
controlul acceptanţei
convergenţă īn probabilitate
convergenţă stochastică
convergenţă
convertibilitatea
corecţie de prelevare de probe finite
corectitudine
corelaţie canonică
corelaţie serială
corelaţie
corelatie incrucisata
corelogramă
covarianţă
creteriul lui Wilks
criteriu de respingere
criteriu
criteriul λ
criteriul Abbe-Helmert
criteriul de acceptanţă
criteriul informativ al lui Akaike
criteriul lambda
criteriul lui Abbe
criteriul lui Blakeman
criteriul lui Carleman
criteriul lui Chauvenet
criteriul lui Foster
criteriul lui Gram
criteriul lui Helmert
criteriul lui Kaiser-Guttman
criteriul lui Pearson
criteriul McNemar
Cumpără vot tabel
curbă anormală
curbă exponenţială
curba de regresie
curba frecvenţelor cumulate
curba lui Pareto
curba Pareto
curba probabilităţilor cumulate
curtată
cutia cu mustăţi"

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page