ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Romanian: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P  - R S T U V  -  -  - Z              

aşteptare
abatere standard
abatere
accelerarea calculului prin ridicarea puterii
acurateţe
adaptare
aditivitatea mediilor
afinitate
agregare
AID
ajustare
alfabet
algoritm EM
algoritm genetic
algoritm
alias
alpha Cronbach
amplitudine
analiza cluster
analiza componentelor
analiza conglomeratelor ascendente
analiza corespondenţelor
analiza covarianţei
analiza dispersiei
analiza dispersională
analiza exploratorie a datelor
analiza Fourier
analiza multivariată a varianţei
analiza varianţei
anchetă descriptivă
ANCOVA
anomalia curbei
anomalie
ANOVA
ante-dependenţa model
aplatizarea curbei
aproape cu certitudine
aproape peste tot
aproape sigur
aproape sigur
aproape sigur
aproape staţionar
aproximarea Blum
aproximarea Borges
aproximarea Burkholder
aproximarea Camp-Meidell
aproximarea Harley
aproximarea Hastings
aproximarea Laplace
aproximarea Merrington-Pearson
aproximarea Poisson
aproximarea Satterthwaite
arbori de regresie si clasificare
asimetrie
asimptotic subminimax
asociere
atenuare
atom
atribut
autocorelatie
autocovarianţă
automatic interaction detection
autoregresie
barieră absorbantă
bază
Berkeley Madonna
biotest
bloc
BMDP
boltire
Boolean factor de analiză
box blot
Brown-Mood procedurii
buchet Harta analiză
cadru
calculul rădăcinilor unei matrice plecând de la puterea acelei matrice
calibrare
calitatea vieţii
canal de grade de libertate
canonic
cantitatea de informaţie
caracter eterogen
caracter omogen
caracteristică atipică
caracteristica de selectare
caracterizare
CART
cartogramă
categorie
centile
central momente factoriale
centru (a unei game)
centrul de locaţie
cerc de structură
certitudine echivalenţă
Champernowne distributii
cifre admisibile
cifre valabile
cinci puncte test
ciorchine
clasă
clasa de echivalenţă
clasificare automată aglomerativă
clasificare
clipă de frecvenţă
cluster (punct) procesul de
cluster studiu randomizat
cluster
coeficienţi de corelaţie serială circulară
coeficient corectat cu vârsta şi cu sexul (de ex. a îmbolnăvirilor, a natalităţii, a mortalităţii)
coeficient corectat cu vârsta (de ex. a îmbolnăvirilor, a natalităţii, a mortalităţii)
coeficient corectat cu vârsta (de ex. a îmbolnăvirilor, a natalităţii, a mortalităţii)
coeficient corelat cu vârsta
coeficient de asociere
coeficient de autocorelaţie
coeficient de concentrare
coeficient de concentrare
coeficient de concordanţă a rangurilor
coeficient de concordanţă Kendall
coeficient de concordanţă
coeficient de consistenţă
coeficient de contigenţă
coeficient de corelaţie multiplă
coeficient de corelaţie parţială
coeficient de corelaţie
coeficient de determinaţie totală
coeficient de determinaţie
coeficient de disturbanţă
coeficient de divergenţă
coeficient de exces
coeficient de nedeterminare
coeficient de ponderare
coeficient de variaţie
coeficient legat de vârstă
coeficient specific vârstei
coeficient
coeficientul de corelaţie Bravais
coeficientul de moarte în funcţie de vârstă
coerenţă
coerenţă
cohortă
colectivitate staţionară
colectivitate statistică
colectivitate statistică
colinearitate
combinaţia testelor
comparatie pe perechi
componente principale
concentrare
concluzie adaptativă
consistenţă
contingenţă
continuitate stochastică
continuitate
contra absolvire
contrast
control
controlul acceptanţei
convergenţă în probabilitate
convergenţă stochastică
convergenţă
convertibilitatea
corecţie de prelevare de probe finite
corectitudine
corelaţie canonică
corelaţie serială
corelaţie
corelatie incrucisata
corelogramă
covarianţă
creteriul lui Wilks
criteriu de respingere
criteriu
criteriul λ
criteriul Abbe-Helmert
criteriul de acceptanţă
criteriul informativ al lui Akaike
criteriul lambda
criteriul lui Abbe
criteriul lui Blakeman
criteriul lui Carleman
criteriul lui Chauvenet
criteriul lui Foster
criteriul lui Gram
criteriul lui Helmert
criteriul lui Kaiser-Guttman
criteriul lui Pearson
criteriul McNemar
Cumpără vot tabel
curbă anormală
curbă exponenţială
curba de regresie
curba frecvenţelor cumulate
curba lui Pareto
curba Pareto
curba probabilităţilor cumulate
curtată
cutia cu mustăţi"
dată primul pasaj
date calitative
date cantitative
date categorialeş date nominale
de aşteptat normal test scoruri
de distribuţie cosinus
de distribuţie multivariate hipergeometrică
de eroare de tip III
de prelevare de probe de alegere bazate pe
decizie adaptativă
demografie
dendogramă
dependenţă stochastică
dependenţă
descompunera Cholesky
descompunerea Bartlett
design factorial
deviaţia standard procentuală
deviaţie absolută
deviaţie cuartilă circulară
deviaţie cumulată
deviaţie medie circulară
deviaţie medie
deviaţie mijlocie
devianţă reziduală
devianţă
diagramă "
diagramă bloc
diagramă circulară
diagramă de structură
diagrama "
diagrama de control
diagrama hi
diagrama Venn
diferenţă absolută
diferenţă medie circulară
dihotomie
discrepanţă
distrbuţiile lui Adès
distribuţia χ2
distribuţia Bernoulli
distribuţia beta
distribuţia estimativă a supravieţuirii
distribuţia Fischer-Snedecor
distribuţia frecvenţei
distribuţia hi
distribuţia hi-pătrat
distribuţia îmbătrânirii
distribuţia lui Bernoulli
distribuţia Pareto bivariată
distribuţia Pascal bivariată
distribuţia Poisson bivariată
distribuţia 'Student' bivariată
distribuţia Student
distribuţia t
distribuţie α
distribuţie abruptă
distribuţie afine-α
distribuţie afine-alfa
distribuţie alfa
distribuţie Arfwedson
distribuţie aritmetică
distribuţie armonica
distribuţie Arnold
distribuţie asimetrică
distribuţie asimptotică
distribuţie axială
distribuţie beta-gamma
distribuţie beta-Stacy
distribuţie beta-Whittle
distribuţie bidimensională
distribuţie Bingham
distribuţie binomială negativă bivariată
distribuţie binomială
distribuţie Birnbaum-Saunders
distribuţie Birnbaum-Tingey
distribuţie bivariată
distribuţie Borel-Tanner
distribuţie Bose
distribuţie Bradford
distribuţie Burr
distribuţie cardioid
distribuţie categorială
distribuţie Cauchy bivariată
distribuţie Charlier
distribuţie circulară simetrică
distribuţie circulară
distribuţie condiţionată
distribuţie de încredere
distribuţie de probabilitate (EJ)
distribuţie de toleranţă
distribuţie delta
distribuţie Dimroth-Watson
distribuţie Dirichlet
distribuţie discretă
distribuţie Elfving
distribuţie Engset
distribuţie Erlang
distribuţie exponenţială bivariată
distribuţie exponenţialăş distribuţie exponenţială negativă
distribuţie F bivariată
distribuţie factorial multinomial
distribuţie Ferreri
distribuţie finit arc sinus
distribuţie Fisher
distribuţie Fisher-Hsu-Roy
distribuţie Fréchet
distribuţie Galton-McAllister
distribuţie gamma bivariată
distribuţie gamma
distribuţie Garwood
distribuţie Gauss-Poisson
distribuţie generalizată
distribuţie geometrică
distribuţie Gibrat
distribuţie Gompertz-Makeham
distribuţie Helmert
distribuţie Hermite
distribuţie hipergeometrică bivariată
distribuţie hypergeometrică
distribuţie Irwin
distribuţie Ising-Stevens
distribuţie Kapteyn
distribuţie Laplace
distribuţie Lévy-Pareto
distribuţie log F
distribuţie log gamma
distribuţie logaritmică bivariată
distribuţie Lomax
distribuţie Madow-Leipnik
distribuţie Makeham
distribuţie Marshall-Olkin
distribuţie Maxwell
distribuţie Miller
distribuţie multinomială bivariată
distribuţie nominală
distribuţie normală bivariată
distribuţie normală circulară
distribuţie Pareto
distribuţie Pascal
distribuţie Perk
distribuţie Poisson
distribuţie Poisson-Lexis
distribuţie Poisson-Pascal
distribuţie Pólya
distribuţie Pólya-Aeppli
distribuţie Pólya-Eggenburger
distribuţie Rayleigh
distribuţie Rhodes
distribuţie Rice
distribuţie Riemann
distribuţie Short
distribuţie simetrică
distribuţie Smirnov-Birnbaum-Tingey
distribuţie staţionară
distribuţie Stacy
distribuţie Stevens-Craig
distribuţie Stirling
distribuţie Thomas
distribuţie tip A
distribuţie tip B
distribuţie tip C
distribuţie tip I
distribuţie tip II
distribuţie tip III
distribuţie tip IV
distribuţie tip IX
distribuţie tip Pareto
distribuţie tip V
distribuţie tip VI
distribuţie tip VII
distribuţie tip VIII
distribuţie tip X
distribuţie tip XI
distribuţie tip XII
distribuţie Tracy-Widom
distribuţie trunchiată
distribuţie uniformă bivariată
distribuţie von Mises
distribuţie Wald
distribuţie Waring
distribuţie Watson
distribuţie Weibull
distribuţie Whittle
distribuţie Wishart
distribuţie Woodbury
distribuţie Yule
distribuţie z
distribuţie zeta
distribuţie
distribuţii absorbante
distribuţii Bissinger
distribuţii Darmois-Koopman
distribuţii Gnedenko-Koroljuk
distribuţii Kolmogorov-Smirnov
distribuţii Langevin
distribuţii Lexian
distribuţii Morgenstern
distribuţii SB, SU
distribuţii tip Cantor
distribuţiile pliat
distribuţtia census
distributia Gauss
distributia Laplace-Gauss
distributia normala
distributie gaussiană condiţionată
distributie gaussiana
distributii extreme de valoare
doi câte doi tabelul de frecvenţă
dominantă
eşantion aleator
eşantion redus
eşantion simplu
eşantion
echilibru de distribuţie
echilibru proces de reînnoire
echilibru
echivalenţa de testare
echivalent doza
echivalent se abate
eco-covarianţa
econometrie
ecuaţia Bernoulli
ecuaţia stochastică explozive diferenţă
ecuaţii normale
ecuaţii Yule-Walker
ecuația Mitscherlich
efecienţă relativă asimptotică
efecte fixe (constante) model
efectele de cohortă dependente de vârstă şi de moment
efectiv
efectul Cocs
eficienţă asimptotică
eficienţă Rao-Cramér
eficienţă
eroare α
eroare β
eroare absolută
eroare alfa
eroare beta
eroare cumulativă
eroare de acceptare
eroare de al doilea tip
eroare de bandă
eroare de natură terţe
eroare de observare
eroare de primul tip
eroare de respngere
eroare experimentală
eroare în ecuaţii
eroare medie pătratică
eroare probabilă
eroare probabilă
eroare reducerea putere
eroare sistematică
eroare tip I
eroare
eroarea de estimare
erorare de tipul II
Esseen lui lemă
Esseen tip apropierea
estimare
estimare
estimarea densităţii
estimarea-maximizării algoritm
estimator actuarial
estimator admisibil
estimator consistent
estimator convergent
estimator correct
estimator eficient asimptotic
estimator fără biais asimptotic
estimator nedeformat
estimator nedeplasat
estimator
estimatori robusti
Estimatorul Bickel-Hodges
estimatorul lui Aitken
eterogenitate genetică
eterogenitate
etică
eugenie
evaluare adaptativă a nucleului
evaluator admisibil
evaluator correct
evaluator nedeformat
evaluator valabil
evaluatorul lui Aitken
eveniment
exactă metodă statistică
exactitate
examinarea acceptanţei
exhaustivă de prelevare de probe
exogene variate
experiment factorial
experiment
exploratorii sondaj
explozive proces
exponenţială de regresie
exponenţială dispersie model
externe valabilitate
externe varianţa
extinsă de distribuţie negativ binomială
extinsă regula lui Bayes decizie
extinse de prelevare de probe
extra-Poisson variaţie
extrapolare
extrapolarea previziune
extremă înseamnă
extreme rank suma de testare
extreme studentised abate
FAC
factor antiteză
factor de corecţie
factor de ponderare
factor de toleranţă
factor general
factor
factorial de distribuţie
factorial suma
factorul de analiză
factorul de inversare de testare
factorul de matrice
factorul de model
factorul de rotaţie
factorul de scor
fals negative
fals pozitive
familie exponenţială
fază
Fellegi metoda lui
Fermi-Dirac statistici
fertilitate gradient
filtru
finit de multiplicare
finit eşantion defalcare punct
finite populaţiei
Fisher B-distribuţie
Fisher de transformare (de coeficientul de corelare)
Fisher informaţii matrice
Fisher informaţii
Fisher model
fix eşantion
fixe de bază index
Flemming-Viot proces
fluctuație
Fokker-Planck ecuaţia
follow-up
formă
formulă circulară
formula lui Erlang
fracţionată mişcare browniană
fracţionată replicare
fractal
fragilitate model
Frechet a inegalităţilor
Frechet distanţă
frecvenţă absolută
frecvenţă curba
frecvenţă de masă
frecvenţă de suprafaţă
frecvenţă domeniu
frecvenţă efectivă
frecvenţă poligon
frecvenţă relativă
frecvenţă
frecvenţă
frecvenţa mortalităţii în funcţie de vârstă
frecvenţele aşteptate
frecvenţelor teoretice
Freeman-Tukey transformare
F-test
funcţia cost
funcţia de autocorelaţie
funcţia de autocorelare
funcţia de autocovarianţă
funcţia de cost
funcţia de covarianţă
funcţia de densitate
funcţia de distribuţie empirică
funcţia de distribuţie
funcţia de eroare completează
funcţia de eroare
funcţia de probabilitate cumulativă
funcţia de risc
funcţia de transfer
funcţia densităţii
funcţia distribuţiei cumulative
funcţia frecvenţelor cumulate
funcţia Hhn (x)
funcţie de decizie admisibilă
funcţie de decizie valabilă
funcţie de pericol
funcţie de răspuns în frecvenţă
funcţie de risc aditivă
functia de generare a covarianţei
geostatistică
grade de libertate
grafică statistică
graficul de control al acceptabilităţii
grup extins de proiectare divizibil
g-testul
Gumbel de distribuţie
histogramă
ierarhie
independenţă ε
independenţă epsilon
index de agregare
indice δ
indice agregativ
indice de concentrare
indice de corelaţie
indice delta
indicele α
indicele alfa
indicele binomială de dispersie
indicele costului vieţii
indicele delta al lui Gini
indicele instantaneu al morţii
indicele lui Pareto
indicele preţului de consum
indicele preţului de consum
indici descriptivi
inducţie
inegalitaea Cantelli
inegalitate C-Tchebzchev
inegalitate Rao-Cramér
inegalitatea Berge
inegalitatea Bernstein
inegalitatea Berry
inegalitatea Bienaymé-Tchebychev
inegalitatea Birnbaum
inegalitatea Birnbaum-Raymond-Zuckerman
inegalitatea Bonferroni
inegalitatea Boole
inegalitatea Boole-Bonferroni-Fréchet
inegalitatea Camp-Meidell
inegalitatea Cauchy-Schwarz
inegalitatea Gauss-Winckler
inegalitatea Hoeffding
inegalitatea Hölder
inegalitatea Jensen
inegalitatea Kolmogorov
inegalitatea Kounias
inegalitatea Liapunov
inegalitatea lui Bernstein
inegalitatea Markov
inegalitatea Minkowski
inegalitatea Peek
inegalitatea Schwarz
inegalitatea Tchebychev
inegalitatea Tong
inegalitatea Uspensky
inegalitatea Zelen
informaţii complete metodă
interval de încredere
interval
invarianta unei distrbuţii
IPC
ipoteză admisibilă
ipoteză statistică
ipoteză valabilă
ipoteza nulă
joc corect
joc echitabile
Koopman-Darmois familie
Kramp funcţie
lanţ bloc
lanţ
lanţ-relative
lanţul absorbant al lui Markov
lanţul absorbant Markov
lanţului de index
legea a 2-a a lui Laplace
legea de distri
legea lui Zipf
lema lui Fatou
limită acceptanţei
limită de acceptabilitate
limită de acceptare
limita de Cramér-Rao
limite de control
limite de încredere
limite de toleranţă
limitelor de siguranţă
lot de respingere adaptativ (la controlul de calitate)
lotul de control al controlului calităţii acceptanţei
lui Euclid distanţă
măsură absolută
măsură Fieller-Hartley-Pearson de asociere
magnitudini extinse
mână liberă metodă
MANOVA
margine absorbantă
masă de patru ori
matrice canonică
matrice de corelaţie
matrice stochastică
matricea de concentrare
matricea de covarianţă
matricea de dispersie
matricea de varianta-covarianta
matricea dispersiei
media armonica
media ponderata
medie aritmetică
medie geometrică
medie mobilă
mers aleator
metoda Behren
metoda Blom
metoda Brand-Snedecor
metoda Brown
metoda Bruceton
metoda celor mai mici pătrate în trei stadii
metoda celor mai mici pătrate
metoda celui mai inclinat ascendent
metoda de sus şi în jos
metoda delta
metoda Dragstedt-Behren
metoda formei reduse
metoda Gauss-Seidel
metoda Harrison
metoda Holt
metoda Kärber
metoda Lachenbruch
metoda Lloyd
metoda Monte Carlo
metoda Newton-Raphson
metoda Peter
metoda Procrustes
metoda Reed-Münch
metoda scari
metoda Spearman-Kärber
metoda Stein-Chen
metoda Ward
metode adaptative
metode combinatorii
metode de ramură şi lega
metrica χ2
metrica hi-pătrat
mişcarea naturală a populaţiei
mod
model accelerat al senzorului de eroare
model aditiv
model agregativ
model aleator proporţional Cox
model autoregresiv
model Box-Jenkins
model de agregare
model de regresie Cox
model depistatorului de eroare accelerat
model determinist
model heteroscedastic conditionat autoregresiv
model senzorului de eroare accelerat
model statistic
model stochastic
modele de oboseală
modelul Aranda-Ordaz
modelul ARCH
modelul Bartlett-Lewis
modelul Bates-Neyman
modelul Box-Jenkins
modelul Bradley-Terry
modelul Cox
modelul Ehrenfest
modelul Eisenhart
modelul Johnson-Mehl
modelul Jolly-Seber
modelul Neyman
modelul Neyman-Scott
modelul Rao-Kupper
modelul Rasch
modelul Reed-Frost
modelul Tobit
moment factorial generatoare de funcţie
moment probabilitatea
momente absolute
momente necentrate
momentele valorilor absolute
Mood-Brown procedura
netezire
nevelul de calitate acceptat
nevelul de calitate admis
nivel de calitate acceptabil
nivel de credibilitate acceptabil
nivel de fiabilitate acceptabil
nivelării exponenţiale
nivelul de calitate cerut
nomogramă
normalitate asimptotică
număr de respingere
numărul de acceptanţă
numere admisibile
numerele Bernoulli
ocupat perioadă
omogenitate
optimizare adaptată
optimizare adaptativă
oscilaţie
parametru de concentrare
parametru
percentile
perioada bază
perioada de bază
perioada de referinţă
perioada referinţă
periodogramă
pictogramă
placebo
placintă"
plan de experimente
pliat tabelul de urgenţă
pliate median
pliere
pondere
ponderea factorului
populaţie staţionară
populaţie statistică
populaţie statistică
populaţiei corecţie finite
pragul de acceptanţă
precizie
precizie
predicţie
previziune
prima etapă unitate
prima întoarcere timp
principiul coerenţei
probă accelerată
probă ad hoc
probă admisibilă
probă valabilă
probă
proba Ajne An
probabilităţile aderenţei
probabilităţile tangenţei
probabilitate a priori
probabilitate binomială hârtie
probabilitate condiţionată
probabilitate directă
probabilitate geometrică
probabilitate
probe echivalente
proces aditiv al baleajului aleator
proces aditiv
proces ARIMA
proces ARMA
proces autoregresiv
proces cascadă
proces continnuu
proces cumulat
proces de medie mobilă şi autorgresiv
proces determinist
proces discret
proces integrat de medie mobilă şi autoregresie
procesul de mişcare browniană
procesul de răspândire dependent de vârstă
produsel Kronecker de matrici
profilul probabilităţii ajustat
prognoză
proiecţie
proprietatea aditivă a lui χ2
proprietatea aditivă a variabilelor distribuite
proprietatea sumativă a mediilor
proprietatea sumativă a valorilor medii
proptietatea aditivă a lui hi-pătrat
protocol
psihometrie
puntajul Abelson-Tukey
R
raport de corelatie
raportul de testare variaţie
rată de eşec
rată de risc
rata de fatalitate caz
rata de mortalitate
rata fertilităţii
recensământ
reducerea dimensiunii
regiune absorbantă
regiune de încredere
regiunea critică
regiunea de acceptanţă
regiunea de respingere
regresie adaptată
regresie adaptativă
regresie multipla
regresie
regret
regula Bonferroni
regula lui Laplace
relaţia Bartlett
relativă link
repartiţia Cauchy
repartitie optimala
reper de distribuţie
reper inferenţă
reper probabilitate
repetiţie
risc absolut
riscul absolut
riscul consumatorului
rotaţie
salturi şi metode de limitele
SAS
scalare multidimensională
scara Likert
schema lui Bernoulli
schimbabile (variabile)
schimbare bruscă
schimbare neaşteptată
schimbare perioadă suplimentară de peste design
schimbare proces
scor
scorul t
scurtarea calculului prin ridicarea puterii
selecţie secvenţială
semn explicativ
semn grafic variabil adăugat
serie autoregresivă
serii cronologice
serii de timp
serii dinamice
simetric dependente
simetrie
simulator
sinergie
sistem expert
sistematic
situaţie absorbantă
sondaj aleator simplu
sondaj de cluster
sondaj esantionare pe grupuri
sondaj în două trepte
sondaj în mai multe etape/trepte
sondaj secvenţial
speranţă conditionată
SPSS
staţionar asimptotic
stare absorbantă
statistică generală
statistică inferenţială
statistica χ2
statistica Cook
statistica descriptivă
statistica hi
statistica hi-pătrat cumulativă
statistica hi-pătrat
statistica oficială
statistici actuariale
statisticile asigurărilor
statisticile pensiilor ocupaţionale
stimabil
stimularea
stochastic
strat
strategie admisibilă
strategie valabilă
strategie
stratificare
structură coerentă
structură monotonică
structură
studiu clinic
studiu de caz referentul
studiu de caz-control
studiu retrospectiv
subgrup suficient
substituţie
suma eroare de pătrate
suma reziduală a pătratelor
suma variabilelor aleatorii
suma variabilelor
suprafaţa de regresie
tabel ANOVA
tabel de contingenţă
tabel de corelatie
tabel estimativ al supravieţuirii
tabel MANOVA
taxonomie numerica
taxonomie
teorema lui Anosov
teorema lui Basu
teorema lui Bayes
teorema lui Bernoulli
teorema lui Bernstein
teorema lui Blackwell
teorema lui Burke
teorema lui Campbell
teorema lui Chernoff-Savage
teorema lui Chung-Fuchs
teorema lui Cochran
teorema lui Cocs
teorema lui Craig
teorema lui Cramér-Lévy
teorema lui Crofton
teorema lui Dalenius
teorema lui Darmois-Koopman-Pitman
teorema lui Darmois-Skitovich
teorema lui de Finetti
teorema lui Donsker
teorema lui Fieller
teorema lui Gauss-Markov
teorema lui Geary
teorema lui Glivenko
teorema lui Gnedenko
teorema lui Gnedenko-Koroljuk
teorema lui Hammersley-Clifford
teorema lui Helly-Bray
teorema lui Hunt-Stein
teorema lui Kagan-Linnik-Rao
teorema lui Kantorowitch
teorema lui Khintchine
teorema lui Kolmogorov
teorema lui Koroljuk
teorema lui Laplace-Lévy
teorema lui Lehmann-Scheffé
teorema lui Lévy
teorema lui Lévy-Cramér
teorema lui Liapunov
teorema lui Lindeberg-Feller
teorema lui Lindeberg-Lévy
teorema lui Lindley
teorema lui Marcinkiewicz
teorema lui Nyquist-Shannon
teorema lui Palm
teorema lui Pólya
teorema lui Radon-Nikodym
teorema lui Raikov
teorema lui Rao-Blackwell
teorema lui Sack
teorema lui Skitovich-Darmois
teorema lui Slutsky
teorema lui Wiener-Khintchine
teoria frecvenţa de probabilitate
test accelerat
test ad hoc
test admisibil
test biologic
test de consistenţă
test de independenţă Blum-Kiefer-Rosenblatt
test de oreintare
test simetric
test valabil
testal ψČ de Neyman
testare accelerată a duratei de viaţă
teste Cox-Stuart
testul λ de Priestly
testul χ2
testul Abelson-Tukey
testul Ajne An
testul asimetrică
testul asimptotică
testul Aspin-Welch
testul Bartlett al interacţiunii de ordin doi
testul Bartlett
testul Bartlett-Diananda
testul Behrens-Fisher
testul Box
testul Breslow-Day
testul Brunk
testul Butler-Smirnov
testul Capon
testul Cochran
testul Cramér-von Mises
testul CSM
testul D'Agostino
testul Daniel
testul David-Barton
testul de colinearitate Bartlett
testul diferenţtei semnelor
testul Duncan
testul Dunn
testul Dunnett
testul Dwass-Steel
testul Fisher-Behrens
testul Fisher-Irwin
testul Fisher-Yates
testul Freund-Ansari
testul Friedman
testul Gabriel
testul Gart
testul Gehan
testul Greenhouse-Geisser
testul Hartley
testul hi-pătrat
testul Hodges-Ajne
testul Hotelling
testul Hudson-Kreitman-Aguade
testul K
testul Kamat
testul Klotz
testul Knox
testul Kolmogorov-Smirnov
testul Kruskal-Wallis
testul Lehmann
testul Leslie
testul Lilliefors
testul lui Cliff-Ord
testul Mann-Kendall
testul Mann-Witney
testul Mantel-Haenszel
testul Mauchly
testul McDonald-Kreitman
testul Monte Carlo de Barnard
testul Monte Carlo
testul Moses
testul Newman-Keuls
testul P de Priestly
testul Pitman-Morgan
testul Potthoff
testul q de Tukey
testul Quenouille
testul Rosenbaum
testul Satterthwaite
testul Scheffé
testul Shapiro-Wilk
testul Siegel-Tukey
testul Studentului
testul Sukhatme
testul T
testul T
testul t
testul Terry
testul Terry-Hoeffding
testul Tukey
testul U
testul UN2 I lui Watson
testul UN2 II lui Watson
testul UN2
testul van der Waerden
testul VN
testul W de Mood
testul Wald
testul Wald-Wolfowitz
testul Watson-Williams
testul Welch
testul Wilcoxon
testul Wilcoxon-Mann-Whitney
testul Wn2
testul z
timp de intrare
tip
toleranţă
transformare autoregresivă
transformarea Box-Cox
transformarea Box-Müller
transformarea tanh inversă
transformata Fourier rapidă
transformata Fourier
transformata Laplace
transformata Mellin
transportator variabilă
unire
unitate de măsură absolută
unitate elementară
unitate experimentală
unitate primară
unitate secundară
valoare aşteptată condiţionată
valoare critică
valoare dominantă
valoare modală
valoarea aşteptată
valoarea mortalităţii
valorile extreme
variaţie reziduală
variaţie
variabilă aleatoare continuă
variabilă aleatoare
variabilă aleatorie continuă
variabilă aleatorie discretă
variabilă aleatorie
variabilă canonică
variabilă categorială
variabilă dependentă
variabilă discontinuă
variabilă efect
variabilă nominală
variabilă rezultativă
variabilă statistică
variabilă stochastică
variabilă
variabilă predeterminată
variabile exogene
varianţă
varianţei eroare
zonă absorbantă
zona de acceptanţă
z-transformare

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page