ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: U

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

U statystyki
ułamkowe ruchy Browna
ułomny rozkład prawdopodobieństwa
uśredniony histogram z przesuwanym oknem
ucinanie eliptyczne
ucinanie prawostronne
ucinanie
ujemny ścięty rozkład dwumianowy
ujemny rozkład dwumianowy
ujemny rozkład hipergeometryczny
ujemny rozkład wykładniczy
ujemny złożony rozkład wielomianowy
ujmowanie
układ łańcuchowy bloków
układ alternatywny
układ badania
układ bloków pojedynczo wiązanych
układ centroidalny simpleksowy
układ cyklicznego uporządkowania
układ cykliczny
układ cylindrycznie rotacyjny
układ cylindrycznie rotatabilny
układ częściowo powiązanych bloków
układ częściowo zrównoważonych bloków niekompletnych
układ częściowo zrównoważonych bloków połączonych
układ czynnikowy asymetryczny
układ czynnikowy
układ Dirichleta
układ doświadczenia typu stosunku współczynników kierunkowych
układ gniazdowy
układ grup podzielnych niekompletnych bloków
układ grup podzielnych
układ hierarchiczny grup podzielnych
układ kątów prostych
układ kompletnie zrandomizowany
układ kratowy prosty
układ kratowy
układ kraty kubicznej
układ kwadratu magicznego
układ lokalnie optymalny asymptotycznie
układ losowania (próbkowanie, pobieranie próby)
układ losowo zrównoważony
układ naprzemienny doświadczenia losowego zmienny
układ naprzemienny z dodatkowym okresem
układ niekompletny o wielu reakcjach
układ odwrotny
układ ortogonalny
układ podwójnie odwrócony
układ podzielny grup rozszerzonych
układ pokrywający nasunięty
układ pokrywający się
układ przesiewający
układ quasi-czynnikowy
układ rotacyjny
układ rotatabilny
układ rozszczepionych półrzędów
układ rozszczepionych poletek
układ schodkowy
układ skojarzony
układ stabilny
układ supernasycony
układ symetryczny
układ systematyczny
układ szeregowy
układ trójkątny
układ trójkątnych bloków powiązanych wielokrotnie
układ typu O:PP
układ ważący osobliwy
układ ważacy
układ wiązany zmiany podwójnej
układ wieloczynnikowy
układ z połówkową replikacją
układ zredukowany
układ zrównoważonych niekompletnych bloków
układ związany
układ
układy cykliczne bloków niekompletnych Johna
układy czynnikowe częściowo zrandomizowane
układy fazowo uwikłane
układy kubiczne z trzema klasami dołączonymi
układy kubiczne z trzema klasami stowarzyszonymi
układy lokalizacji losowej
układy nieredukowalne
układy połączonych porównań sparowanych
układy rozkładalne
układy simpleksowe
umiejscowienie
uogólnienie Gurlanda rozkładu Neymana
uogólnienie rozkładu Bealla-Resciasa Neymana
uogólnienie statystyki polykays
uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
uogólniona metoda największej wiarygodności
uogólniona odległość Mahalanobisa
uogólniona odległość
uogólniona odwrotność macierzy
uogólniona reguła decyzyjna bayesowska
uogólnione układy kątów prostych
uogólniony model addytywny
uogólniony model liniowy
uogólniony model o równaniach współzależnych
uogólniony rozkład epidemiczny
uogólniony rozkład gamma
uogólniony rozkład normalny
uogólniony rozkład stabilny
uogólniony rozkład STER
uogólniony rozkład szeregu potęgowego
uogólniony rozkład T˛
uogólniony rozkład wielomianowy
uogólniony rozkład wykładniczy dwuwymiarowy
uogólniony sekwencyjny test stosunku prawdopodobieństwa
uogólny proces odnowienia
uolgólniony rozkład dwumianowy
uporządkowania częściowo zrównoważone
uporządkowania ortogonalne
uporządkowanie losowe
uporządkowanie symetryczne nierównych bloków
uporządkowany proces punktowy stacjonarny
ustawić w szereg
uszeregować
utrata
uwikłanie cząstkowe
uwikłanie częściowe
uwikłanie podwójne
uwikłanie rozszczepionych poletek
uwikłanie zrównoważone
uwikłanie
uzupełniać
uzupełnienie

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page