ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

tabela ANOVA
tablica Buysa Ballota
tablica czteropolowa
tablica kontygencyjna
tablica korelacyjna
tablica liczebności 2 x 2
tablica liczebności
tablica politomiczna
tablica preferencyjna
tablica prosta
tablica wielodzielcza nałożona
tablica wielodzielcza
tablica wymieralności generacji
tablica wymieralności grupy
tablica wymieralności
tablica złożona
tablica
tablice częściowo zrównoważone
tablice ortogonalne
taksonometria
taksonomia numeryczna
tantyle (wartości zmiennej, które dzielą ogólną wielkość na równe części)
tarcza harmoniczna
technika Politza i Simmonsa
technika ruchomego obserwatora
technika straconych działek (proces analizy materiału doświadczalnego)
techniki odporne
techniki zaburzeń
tendencja centralna
tendencja główna
teoria balotażu
teoria decyzji
teoria dwuczynnikowa
teoria gier
teoria informacji
teoria jednoczynnikowa
teoria katastrof
teoria Lexisa
teoria masowej obsługi
teoria masowej obsługi
teoria Neymana-Pearsona
teoria odnowienia
teoria użyteczności
teoria zbiorów rozmytych
terminologia Kendalla
test ψ˛ Neymana
test Abelsona-Tukeya
test An Ajne
test Aspina-Welcha
test asymptotycznie optymalny
test asymptotyczny
test Bartletta dla hipotezy o współliniowości
test Bartletta dla interakcji drugiego rzędu
test Bartletta i Dianandy
test Bartletta
test Behrensa-Fishera
test bootstrapowy
test Boxa
test Breslowa-Daya
test Brunka
test Butlera-Smirnova
test C.S.M.
test Capona
test chi-kwadrat Armitage'a dla trendu
test chi-kwadrat dokładny
test chi-kwadrat Pearsona
test chi-kwadrat sekwencyjny
test chi-kwadrat
test Cliffa-Orda
test Cochrana
test Craméra-von Misesa
test czynnika Lagrange’a
test długości życia
test długości trwania życia
test d'Agostino
test Danielsa
test Davida-Bartona
test dopuszczalny
test doraźny
test Duncana
test Dunna
test Dunnetta
test Dwassa-Steela
test dwa-trzy (duo-trio)
test dwustronny o jednakowych obszarach krytycznych
test dwustronny
test dwuwymiarowy symetrii Hollandera
test dyspersji Ansari-Bradley’a
test ekstremalnej sumy rang
test F
test Fishera-Behrensa
test Fishera-Irwina
test Fishera-Yatesa
test Freunda-Ansariego
test Friedmana
test gładkości
test g
test Gabriela
test Garta
test Gehan'ego
test Greenhouse'a-Geissera
test Hartleya
test Hodgesa-Ajne
test Hotellinga (zależnych korelacji)
test Hudson-Kreitman-Aguade
test ilorazu prawdopodobieństw
test ilorazu wariancji
test jednakowych odstępów
test jednostajnie najlepszy w sensie mocy względem odległości
test jednostajnie najmocniejszy
test jednostronny
test jednowymiarowy
test Jonckheere'a dla k prób
test K
test Kamata
test Klotza
test Knoxa
test Kołmogorowa-Smirnowa
test kołowy
test kombinatoryczny
test k-próbkowy Mostellera
test Kruskala-Wallisa
test Lehmanna
test Lesliego
test Lillieforsa
test logarytmiczny rang
test lokalnie asymptotycznie najściślejszy
test lokalnie asymptotycznie najmocniejszy
test Manna-Kendalla
test Manna-Withneya
test Mantela-Haenszela
test Mauchly
test McNemara
test medialny
test mediany Mooda-Browna
test mediany
test mnożnika Lagrange’a
test Monte Carlo Barnarda
test Mosesa
test najmniejszej istotnej różnicy
test najmocniejszy asymptotycznie
test Newmana-Keulsa
test nieobciążony
test niesymetryczny
test niezależności Bluma-Kiefera-Rosenblatta
test niezależności Hoeffdinga
test niszczący
test Noethera dla trendu cyklicznego
test normalności
test normalnych ocen losowy
test normalnych ocen wartości oczekiwanych
test not Rao
test nowe lepsze niż używane Hollandera-Prochana
test obciążony
test ocen Rao
test odchyleń
test odstępów Tukeya
test odwracalności
test odwracalny czynnikowy
test odwracalny względem bazy
test odwracalny
test omega-kwadrat
test optymalny
test P (lambda) Priestly'a
test Pitmana
test Pitmana-Morgana
test podwójnie odwrócony
test poprzedzania
test Potthoffa
test przyspieszony
test psi-kwadrat Neymana
test pustych klatek Davida
test pustych klatek Wilksa
test pustych klatek
test Q Cochrana
test q Tukeya
test Quenouille'a
test rang Galtona
test rangowanych znaków Wilcoxona
test rangowanych znaków
test rangowych znaków Wilcoxona
test rogu
test Rosenbauma
test równoległości Hollandera
test rozstępu ćwiartkowego Westenberga
test s
test Satterthwaite'a
test Scheffégo
test scyzoryka Millera
test sekwencyjny stosunku prawdopodobieństwa
test sekwencyjny T˛
test sekwencyjny
test serii Walda-Wolfowitza
test sferyczności
test Shapiro-Wilka
test Siegela-Tukeya
test stabilności
test stosunku k
test stosunku wiarygodności
test Sukhatme'a
test sumy rang Wilcoxona
test symetrii Gupty
test symetryczny
test T kwadrat
test T
test T
test t
test Terry'ego
test Terry'ego-Hoeffdinga
test trójkątny
test Tukeya kieszonkowy
test Tukeya szybki
test UN˛ Watsona I
test UN˛ Watsona II
test UN˛
test van der Waerdena
test VN
test W dla hipotezy o normalności
test W Mooda
test Walda
test Walda-Wolfowitza
test warunkowy
test Watsona-Williamsa
test Welcha
test wielokrotnie dwumianowy
test Wilcoxona
test Wn˛
test z
test zgodny
test znaków
test znakowanych różnic
test zrandomizowany
test zsumowanych wariancji
testowanie hipotez
testy Berana
testy Coxa i Stuarta
testy L
testy liczby przewyższeń
testy normalnych not
testy normalnych ocen
testy ortogonalne
testy permutacyjne
testy randomizacji
testy rangowe randomizacji
testy Rayleigha
testy Schacha dla dwu prób
testy Smirnowa
testy sumy i iloczynu
testy tandemowe
testy Wilksa-Rosenbauma
testy zapisów
testy zawierania
tilling (metoda stosowana w analizie konfluencyjnej)
tożsamość Jordana
tożsamość Pollaczka-Spitzera
tożsamość Spitzera (definiująca ciąg rozkładów za pomocą błądzeń losowych)
tolerancja
trajektoria losowa
transformacja arcusa sinusa
transformacja autoregresyjna
transformacja Boxa-Müllera
transformacja całkowa prawdopodobieństwa
transformacja czasu życia ogółem
transformacja Fishera (współczynnika korelacji)
transformacja Freemana-Tukeya
transformacja Helmerta
transformacja kątowa
transformacja Kapteyna
transformacja logarytmiczna
transformacja loglog
transformacja normalizująca
transformacja pierwiastka kwadratowego
transformacja podwójnie logarytmiczna
transformacja potęgowa
transformacja rangowa
transformacja stabilizująca dyspersję
transformacja tangensa harmonicznego odwrotna
transformacja Wilsona-Hilferty'ego
transformacja z
transformacja zmiennej losowej
transformacje antytetyczne
transformacje losowe ortogonalne
transformacje stabilizujące wariancję
transformata Fouriera
transformata Laplace'a
transformata Mellina
tranzytywność stochastyczna
trend analityczny
trend krzywoliniowy
trend liniowy
trend racjonalny (trend)
trend sekularny
trend wieloletni
trend wielomianowy
trend
triady koliste
triangulacja Delaunay'a
trójdiagonalizacja Hauseholdera
trójkątny schemat skojarzenia
trójstopniowa metoda najmniejszych kwadratów
trymowanie
twarze Chernoffa
twierdzenia progowe
twierdzenie Anosowa
twierdzenie Basu
twierdzenie Bayesa
twierdzenie Bernoulliego
twierdzenie Bernsteina
twierdzenie Blackwella (dotyczące estymatorów o minimalnej wariamcji)
twierdzenie Burke'a
twierdzenie Campbella
twierdzenie Chernoff-Savagea
twierdzenie Chinczyna
twierdzenie Chunga-Fuchsa
twierdzenie Cochrana
twierdzenie Coxa
twierdzenie Craiga
twierdzenie Craméra-Lévy'ego
twierdzenie Croftona
twierdzenie Daleniusa
twierdzenie Darmoisa-Koopmansa-Pitmana
twierdzenie Darmoisa-Skitowicza
twierdzenie de Finettiego
twierdzenie Donskera
twierdzenie Dworeckiego o aproksymacji stochastycznej
twierdzenie Fiellera
twierdzenie Gaussa-Markowa
twierdzenie Geary’ego
twierdzenie Gliwenki
twierdzenie Gniedenki
twierdzenie Gniedenki-Koroljuka
twierdzenie graniczne sinusoidalne
twierdzenie Hammersleya-Clifforda
twierdzenie Helly'ego-Braya
twierdzenie Hunta-Steina
twierdzenie Kagana-Linnika-Rao
twierdzenie Kantorowicza
twierdzenie Kołmogorowa
twierdzenie Koroljuka
twierdzenie Laplace'a
twierdzenie Laplace'a-Lévy'ego
twierdzenie Lapunowa
twierdzenie Lévy'ego-Craméra
twierdzenie Lindeberga-Fellera
twierdzenie Lindeberga-Lévy'ego
twierdzenie Lindleya
twierdzenie Marcinkiewicza
twierdzenie Nyquista-Shannona
twierdzenie o bliskości
twierdzenie o dualności
twierdzenie o faktoryzacji Neymana
twierdzenie o odnowieniu
twierdzenie o trzech ciągach
twierdzenie podstawowe teorii odnowienia
twierdzenie Pólyi
twierdzenie Radona-Nikodyma
twierdzenie Rajkowa
twierdzenie Rao-Blackwella
twierdzenie Sacka
twierdzenie Skitovicha-Darmoisa
twierdzenie Wienera-Chinczyna
twierdzenie Wolda o dekompozycji
twierzenie Lévy'ego
twierzenie Palma
twierzenie Słuckiego
typ

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page