ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: R

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

R
rama
randomizacja ograniczona
randomizacja
ranga (statystyki pozycyjnej)
rangi wiązane
rangit (przekształcona liczbowo wielkość reakcji, gdy dane są w postaci rang)
rangopodobny test dyspersji Mosesa
rangowanie sprzężone
reakcja jednostkowa
reakcja kwantowa
reakcja o charakterze ilościowym
reakcja
reakcji kwadratowa
realizacja procesu autoregresji
realizacja procesu stochastycznego
redukcja błędu metodą potęgową
redukcja danych
redukcja wymiaru
reglamentacja
regresata (synonim terminu zmienna zależna w równaniu regresji)
regresja łączna
regresja adaptacyjna
regresja analityczna
regresja cząstkowa
regresja diagonalna
regresja harmoniczna
regresja ilorazowa
regresja krokowa
regresja krzywoliniowa
regresja liniowa średniokwadratowa
regresja liniowa
regresja logistyczna
regresja monotoniczna
regresja nieliniowa
regresja ogólna
regresja opóźniona
regresja ortogonalna
regresja pasmowa
regresja podwójnie wykładnicza
regresja prawdziwa
regresja segmentowa
regresja skośna
regresja warunkowa
regresja wewnętrzna
regresja wieloraka
regresja wykładnicza
regresja z wyborem spośród wszystkich podzbiorów zmiennych objaśniających
regresja zupełna
regresja
regresogram
regresor (zmienna niezależna w równaniu regresji)
reguła Bonferroniego
reguła decyzyjna
reguła Grubbsa
reguła kończąca losowanie
reguła Sturgesa
reguła Thompsona
reguła zatrzymania
reguły alokacji
regula Cochrana
regula decyzyjna wyrównująca
regularny estymator najlepszy asymptotycznie normalny
regularny proces odnowienia Markowa
regularny stacjonarny proces punktowy
regularny układ bloków niekompletnych grup podzielnych
reifikacja
replikacja częściowa
replikacja
reproduktywność
reszta (np. W analizie wariancji)
reszta Anscombe'a
resztowa suma kwadratów odchyleń
resztowa suma kwadratów odchyleń
resztowy czas oczekiwania
resztowy efekt zabiegu
resztowy
różnica bezwzględna
różnica przeciętna semikwadratowa
różnica przeciętnych probitów
różnica tetradowa
różnice zrównoważone
różniczkowalność stochastyczna
różnostopniowy
rodzaj macierzy występujący w modelach regresji
rodzina Koopmana-Darmois
rodzina wykładnicza
rok typowy
rosnąca stopa awarii
rosnąca stopa ryzyka
rotacja czynników
rotacja
rotacyjne układy grup podzielnych
rotatabilne układy grup podzielnych
równania autonomiczne
równania Chapmana-Kołmogorowa
równania Kołmogorowa
równania Lotki-Volterry
równania normalne
równania prospektywne
równania quasi-normalne
równania retrospektywne
równania Wicksella
równania Yule'a-Walkera
równania zredukowane
równanie Bartletta
równanie Baule'a
równanie całkowe Lindleya
równanie estymujące nieobciążone
równanie Fokkera-Plancka
równanie Mitscherlicha
równanie różniczkowo-różnicowe
równanie standardowe
równanie strukturalne
równanie szacujące
równanie układu
równanie Yule'a
równowaga dodatkowa
równowaga Hardya-Weinberga
równowaga
rozład F dwuwymiarowy
rozład hipergeometryczny
rozład hiperwykładniczy
rozbieżność
rozcięcie (rozkładów niejednorodnych)
rozkład łączny
rozkład a priori nieokreślony
rozkład arcusa sinusa
rozkład Arfwedsona
rozkład Arnolda
rozkład arytmetyczny
rozkład asymetryczny
rozkład asymetryczny
rozkład asymptotyczny
rozkład B Fishera
rozkład Bernoulliego
rozkład beta Poissona
rozkład beta Whittle'a
rozkład beta
rozkład beta-gamma
rozkład beta-pierwszy
rozkład beta-Stacy'ego
rozkład Binghama
rozkład Birnbauma-Saundersa
rozkład Birnbauma-Tingeya
rozkład Borela-Tannera
rozkład Bosego
rozkład Bradforda
rozkład brzegowy
rozkład Burra
rozkład Cauchy'ego dwuwymiarowy
rozkład Cauchy'ego
rozkład Charliera
rozkład chi
rozkład chi-kwadrat logarytmiczny
rozkład chi-kwadrat
rozkład częstości
rozkład czasu życia
rozkład czasu reakcji
rozkład długości serii
rozkład delta
rozkład Dimrotha-Watsona
rozkład Dirichleta
rozkład dwumianowy dodatni
rozkład dwumianowy podwójny
rozkład dwumianowy Poissona
rozkład dwumianowy
rozkład dwumodalny
rozkład dwustronnie wykładniczy
rozkład dwuwymiarowy
rozkład dzeta
rozkład Elfwinga
rozkład Engseta
rozkład epidemiczny uogólniony Subrahmaniama
rozkład epidemiczny
rozkład Erlanga
rozkład F logarytmiczny
rozkład F podwójnie niecentralny
rozkład F Snedecora
rozkład F
rozkład faktorialny
rozkład Ferreriego
rozkład fiducjalny
rozkład Fishera (sferyczny normalny)
rozkład Fishera
rozkład Fishera-Hsu-Roya
rozkład Frécheta
rozkład funkcji Bessela
rozkład funkcji potęgowej
rozkład Galtona-McAllistera
rozkład gamma dwuwymiarowy
rozkład gamma logarytmiczny
rozkład gamma
rozkład Garwooda
rozkład Gaussa odwrotny
rozkład Gaussa
rozkład Gaussa-Poissona
rozkład geometryczny
rozkład Gibrata
rozkład Gumbela
rozkład harmoniczny
rozkład Helmerta
rozkład Hermite'a
rozkład hiperboliczny siecznej
rozkład hiperboliczny
rozkład hipergeometryczny czasu oczekiwania
rozkład hipergeometryczny dodatni
rozkład hipergeometryczny odwrotny
rozkład hipergeometryczny
rozkład hiperpoissonowski
rozkład ilorazu t
rozkład ilorazu wariancji
rozkład Irwina
rozkład Isinga-Stevensa
rozkład izotropiczny
rozkład jednakowo skorelowany
rozkład jednopunktowy
rozkład jednostajny kołowy dyskretny
rozkład jednostajny Placketta
rozkład jednostajny
rozkład jednowymiarowy
rozkład J-kształtny
rozkład Kapteyna
rozkład kardioidalny
rozkład kołowy symetryczny
rozkład kołowy
rozkład kwadratowo-normalny
rozkład Laplace'a
rozkład Lévy'ego-Pareto
rozkład liczący
rozkład liczby przewyższeń
rozkład liniowej stopy awarii
rozkład liniowo-normalny
rozkład logarytmicznie logistyczny
rozkład logarytmicznie normalny
rozkład logarytmiczny Poissona z zerami
rozkład logistyczny
rozkład Lomaxa
rozkład losowy
rozkład Madowa-Leipnika
rozkład Marshalla-Olkina
rozkład Maxwella
rozkład mieszany
rozkład Millera
rozkład najmniej korzystny
rozkład niecentralny χ˛
rozkład niecentralny beta
rozkład niecentralny chi-kwadrat
rozkład niecentralny t
rozkład nieizotropiczny
rozkład nieosobliwy
rozkład niesymetryczny
rozkład niewłaściwy
rozkład normalny hiper-sferyczny
rozkład normalny podwójnie ucięty
rozkład normalny ucięty Poissona
rozkład normalny
rozkład nowe lepsze niż używane
rozkład odnowienia
rozkład odwrotny szeregu faktorialnego
rozkład odwrotny szeregu silniowego
rozkład odwrotny
rozkład osiowy
rozkład osobliwy
rozkład Pareto drugiego rodzaju
rozkład Pascala
rozkład Perka
rozkład pierścieniowy
rozkład pierwszej cyfry
rozkład Poissona skomponowany
rozkład Poissona
rozkład Poissona-Lexisa
rozkład Poissona-normalny
rozkład Poissona-Pascala
rozkład Pólyi odwrotny
rozkład Pólyi
rozkład Pólyi-Aeppli
rozkład Pólyi-Eggenburgera
rozkład prawdopodobieństwa
rozkład procentowy
rozkład prostokątny
rozkład przedziałowy
rozkład przyczynowy
rozkład pudełek papierosów (pojęcie stosowane w kontroli jakości)
rozkład punktowy
rozkład Rayleigha
rozkład Rhodesa
rozkład Riemanna
rozkład równomierny
rozkład równo-normalny
rozkład równowagi
rozkład schodkowy
rozkład semi-normalny
rozkład semi-stabilny
rozkład sferyczny
rozkład Shorta
rozkład silniowy
rozkład skłonny do wartości oddalonych
rozkład skośny
rozkład skontaminowany
rozkład skumulowanej sumy (zmiennych losowych)
rozkład Smirnowa-Birnbauma-Tingeya
rozkład spektralny
rozkład spisu
rozkład sprzężony
rozkład stabilny symetryczny
rozkład stacjonarny
rozkład Stacy'ego
rozkład starzenia się
rozkład STER (rozkład ucięty określony funkcją prawdopodobieństwa)
rozkład Stevensa-Craiga
rozkład Stirlinga
rozkład Studenta
rozkład subpoissonowski
rozkład subwykładniczy
rozkład superpoissonowski
rozkład symetryczny
rozkład szeregu Dirichleta
rozkład szeregu logarytmicznego
rozkład t
rozkład T˛ Hotellinga
rozkład T˛
rozkład Thomasa
rozkład tolerancji
rozkład trójkątny
rozkład trójmianowy
rozkład typu A
rozkład typu B
rozkład typu C
rozkład typu I
rozkład typu II
rozkład typu III
rozkład typu IV
rozkład typu IX
rozkład typu J
rozkład typu Pareto
rozkład typu U
rozkład typu V
rozkład typu VI
rozkład typu VII
rozkład typu VIII
rozkład typu X
rozkład typu XI
rozkład typu XII
rozkład U-kształtny
rozkład uogólniony
rozkład urwany
rozkład von Misesa
rozkład w połowie Cauchy'ego
rozkład w połowie normalny
rozkład wątpliwy
rozkład właściwy
rozkład Walda
rozkład Waringa
rozkład wartości ekstremalnych
rozkład wartości szczególnych
rozkład Watsona
rozkład Weibulla
rozkład Whittle'a
rozkład wielomianowy faktorialny
rozkład wielomianowy silniowy
rozkład wielomianowy ujemny
rozkład wielomianowy
rozkład wielomianowy
rozkład wielomodalny
rozkład wielowymiarowy
rozkład wielowymiarowy
rozkład Wisharta
rozkład Wisharta
rozkład Woodbury'ego
rozkład wykładniczy podwójny
rozkład wykładniczy
rozkład Yule'a
rozkład z (rozkład logarytmicznej transformacji ilorazu wariancji)
rozkład z próby
rozkład złożony
rozkład zdegenerowany
rozkład zgłoszeń
rozkład Zipfa
rozkład zmiennych połączonych
rozkład zwinięty Cauchy'ego
rozkład zwinięty normalny
rozkład zwinięty Poissona
rozkład zwinięty
rozkładalność afiniczna α
rozkładalność afiniczna alpha
rozkładalny układ zrównoważonych bloków niekompletnych
rozkłady absorbcji
rozkłady Adesa
rozkłady Bissingera
rozkłady bliźniacze
rozkłady Champernowne'a
rozkłady Darmoisa-Koopmana
rozkłady Gniedenki-Koroljuka
rozkłady Kołmogorowa-Smirnowa
rozkłady kratowe
rozkłady Langevina
rozkłady lexianowskie
rozkłady Morgensterna
rozkłady nałożone
rozkłady nadęte
rozkłady nomalne zmodyfikowane
rozkłady odległości
rozkłady pierwiastkowo-normalne
rozkłady pochłaniania
rozkłady przerywane
rozkłady SB,SU
rozkłady sferycznie symetryczne
rozkłady stopy hazardu
rozkłady symetryczne eliptycznie
rozkłady typu Cantora
rozkłady typu kontyngencyjnego
rozkłady typu wielodzielczego
rozkłady z monotonicznym ilorazem wiarygodności
rozmiar i kształt
rozmiar obszaru
rozmiar testu
rozmiar
rozmieszczenie
rozpiętość
rozpiętość
rozpiętość
rozpoznawanie wzorców
rozproszenie
rozproszony rozkład a priori
rozrzut wewnętrzny Wilksa
rozrzut
rozsiew
rozstęp ćwiartkowy
rozstęp średni
rozstęp efektywny
rozstęp geometryczny
rozstęp kołowy
rozstęp krzyżowy
rozstęp półkwartylny
rozstęp ruchomy
rozstęp studentyzowany
rozstęp
rozszerzona reguła decyzyjna bayesowska
rozszerzony rozkład hipergeometryczny
rozszerzony ujemny rozkład dwumianowy
rozwiązanie bayesowskie
rozwidlenie losowe
rozwinięcie Cornisha-Fishera
ruchoma roczna wartość globalna
ruchoma wartość globalna
ruchome wahania sezonowe
ruina gracza
ryzyka konkurujące
ryzyko bayesowskie
ryzyko bezwzględne
ryzyko jednostajnie minimalne
ryzyko konsumenta
ryzyko możliwe do przypisania
ryzyko odniesienia
ryzyko producenta
ryzyko względne
ryzyko
rząd (macierzy)
rząd interakcji
rząd stacjonarności
rząd współczynnika
rzetelna gra
rzutowanie wsteczne

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page