ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: O

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

obciążenie górne (przeszacowanie)
obciążenie inherentne
obciążenie proceduralne
obciążenie spowodowane błędem wywiadu
obciążenie typowe
obciążenie w specyfikacji
obciążenie wewnętrzne
obciążenie z wywiadu
obciążenie ze względu na wagi
obciążenie
obliczać średnią
obliczać przeciętną
obliczone statystyki
oblimax (pojęcie stosowane w analizie czynnikowej)
obróbka
obsługa szeregowa
obsługa tandemowa
obsługa z priorytetem
obserwacja ślepa
obserwacja obca
obserwacje częściowo zgodne
obserwacje zmieszane
obszar krytyczny najlepszy
obszar krytyczny najmocniejszy
obszar krytyczny nieobciążony
obszar krytyczny
obszar odrzucenia
obszar pochłaniający
obszar przyjęcia
obszar typu A
obszar typu B
obszar typu C
obszar typu D
obszar typu E
obszar ufności
obszarowe badanie reprezentacyjne
obszary podobne
obwiednia funkcja mocy
obwiednia funkcja ryzyka
ocena globalna
ocena Markowa
ocena pierwotna
ocena regresyjna
ocena standardowa
ocena typu S Kendalla
ocena typu T
ocena typu z
ocena
ocena
ocena
oceny rangowe
ochrona jakości partii
ochrona przeciętnej jakości
oczekiwana wartość warunkowa
oczekiwanie liczebności
oczekiwanie
oczyszczanie spektrum (wybielanie wstępne)
odchlylenie zbieżne
odchylenie ćwiartkowe
odchylenie średniokwadratowe
odchylenie bezwzględne
odchylenie decylowe
odchylenie ekwiwalentne
odchylenie normalne
odchylenie przeciętne
odchylenie przeciętne
odchylenie skumulowane
odchylenie standardowe procentowe
odchylenie standardowe
odchylenie standaryzowane
odchylenie standaryzowane
odchylenie wielodzielcze średnie kwadratowe
odchylenie zgodne
odchylenie
odchylenie
odcinać
odcinanie
odkrycie informacji
odległość Bhattacharyya
odległość chi-kwadrat
odległość euklidesowa
odległość Fréchet
odległość Hellingera
odległość Mahalanobisa (pojęcie teorii dyskryminacji oznaczające zależność lub odległość między dwiema populacjami)
odległość
odmowa
odporność na błędy
odpowiedź losowa
odwrócony rozkład beta
odwrócony rozkład Dirichleta
odwrotna transformacja sinusowa
odwrotne testy normalnych ocen
odzyskanie informacji
ogiwa (rodzaj krzywej rozkładu)
ogiwa Galtona
ogólna frakcja losowania
ogon (rozkładu)
ograniczenie
ograniczona zupełność
ograniczone postępowanie sekwencyjne
ograniczony test chi-kwadrat
okno spektralne
okno
okres badany (bieżący)
okres bazowy
okres bezczynności
okres podstawowy
okres powrotu
okres stanu
okres typowy
okres
oktyle
operacja ewolucyjna
operat losowania
opóźniać się
opóźnienia rozłożone
opóźnienie czasowe
opóźnienie
optymalizacja adaptacyjna
optymalna alokacja próby
optymalna lokalizacja próby
optymalna reguła przerywania
optymalność planu
optymalność układu
optymalny predyktor liniowy
ortogonalna transformacja zmiennych losowych
ortogonalny
oscylacja
oscylacje tłumione
oscylacje z zakłóceniami
oszustwo
otwarty schemat sekwencyjny
oznaczenie klasy
oznaczyć próbę

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page