ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

nacięcie
nadefektywność
nadmierne rozporszenie
najściślejszy test
najefektywniejszy estymator
najkrótsze nieobciążone przedziały ufności Neymana
najkrótsze przedziały ufności
najlepsze dopasowanie
najlepszy estymator asymptotycznie normalny
najlepszy estymator liniowy nieobciążony
najmniejsza jednostka alokacji pliku
najmocniejszy lokalnie test rangowanych statystyk pozycyjnych
najmocniejszy test rangowy
najmocniejszy test
najwyższe wartości
nakładanie
nakreślić
napięcie
nasycenie
natężenie ruchu
natężenie umieralności
natężenie zgonów
niecentralny przedział ufności
niecentralny rozkład F
niecentralny rozkład Wisharta
niedoszacowanie
niejednorodny proces Markowa
niemierzalna
nienormalność
nienormalność
nieobciążoność w sensie mediany
nieobciążony przedział ufności dla mediany
nieparametryczne granice tolerancji
nieparametryczne przedział ufności
nieparametryczny
niepowtarzalny stan
nieprawidłowość
nieproporcjonalne liczebności podklas
nierówne podklasy
nierówność Berge'a
nierówność Bernsteina
nierówność Berry'ego
nierówność Bienaymé-Czebyszewa
nierówność Birnbauma
nierówność Bonferroniego
nierówność Boole'a
nierówność Boole'a-Bonferroniego-Frécheta
nierówność Campa-Meidella
nierówność Cantelliego
nierówność Cauchy'ego-Schwarza
nierówność Craméra-Czebyszewa
nierówność Czebyszewa
nierówność Gaussa-Wincklera
nierówność Hoeffdinga
nierówność Höldera
nierówność Jensena
nierówność Kołmogorowa
nierówność Kouniasa
nierówność Lapunowa
nierówność Markowa
nierówność Minkowskiego
nierówność Peeka
nierówność Rao-Craméra
nierówność Schwarza
nierówność Tonga
nierówność ultrametryczna
nierówność Uspieńskiego
nierówność Zelena
nierówności Frécheta
nierówności Gumbela
nierówość Birnbauma-Raymonda-Zuckermana
nierozkładalny łańcuch Markowa
nieskończona podzielność
niewłaściwy rozkład a priori
niezależna akcja
niezależność
niezawodność
niezgodność stopni
niezgodność
niezmienniczość
niezmienny
nośnik
nomiczny
nomogram (rodzaj wykresu)
normalizacja not
normalizacja ocen
normalizacja rozkładu prawdopodobieństwa
normalna kontrola
normalne odchylenie ekwiwalentne
normalność asymptotyczna (rozkładu)
normit
NORMIX
nota pierwotna
nota standardowa
nota typu S Kendalla
nota typu T
nota typu z
nota
notacja Yule'a

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page