ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: L

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

łączenie błędów
łączenie klas
łączenie rejestrów
łączenie zapisów
łączenie
łączenie
łączenie
łączne przedziałny predykcji
łączność
łańcuch Markowa
łańcuch powracający Markowa
łańcuch quasi-Markowa
łańcuch
łańcuchowy wskaźnik dynamiki
ładunek czynnika
ładunek
łagodzenie (korelacji)
łata
łatka
lambdagram (wykres związany z analizą szeregów czasowych)
las Poissona
legit (transformacja danych stosowana w genetyce)
lemat Esseena
lemat Fatou
lemat Gliwenki-Cantelliego
lemat Neymana-Pearsona
lematy Borela-Cantelliego
lepszy estymator obciążony tego samego rzędu
leptokurtoza
liczba informacji Kullbacka-Lieblera
liczba kwalifikująca
liczba odrzucenia
liczba przyjęcia
liczba przypadków śmiertelnych
liczby Bernoulliego
liczby dopuszczalne
liczby losowe
liczby pseudolosowe
liczebność klas
liczebność niezależna
liczebność próbki w planie kontrolnym
liczebność próby
liczebność teoretyczna
liczebność
liczenie
liczność próby
liczność
linea oczekiwania (kolejka)
line-up
linia środkowa
linia bazowa
linia odrzucenia
linia podstawowa
linia przyjęcia
linia regresji probitów
linia regresji
liniowa funkcja dyskryminacyjna
liniowa metoda największej wiarygodności
liniowa regresja kawałkami
liniowy warunek ograniczający
lods (skrót dwóch wyrazów logarithmic-odds oznaczających szanse wystąpienia zdarzenia na skali logarytmicznej)
logit
lognormalny
lokalizacja próby metodą Neymana
losowanie bezpośrednie
losowanie biletowe
losowanie dwufazowe
losowanie ekstensywne
losowanie gniazdowe
losowanie grupowe
losowanie grupowe
losowanie intensywne
losowanie jednokrotne
losowanie jednostkowe
losowanie jednostopniowe
losowanie kratowe
losowanie kratowe
losowanie lawinowe
losowanie liniowe
losowanie loteryjne
losowanie macierzowe
losowanie marszrutowe
losowanie mieszane
losowanie na płaszczyżnie
losowanie nieregularne
losowanie obszarowe
losowanie odwrotne
losowanie pośrednie
losowanie pod kątem cechy
losowanie podpróby
losowanie podwójne
losowanie pojedyncze
losowanie proporcjonalne
losowanie punktowe
losowanie rotacyjne
losowanie schematyczne
losowanie siatkowe
losowanie sieciowe
losowanie sieciowe
losowanie skibkowe
losowanie stopniowo kontrolowane
losowanie strefowe
losowanie symetryczne
losowanie systematyczne
losowanie typu I
losowanie typu II
losowanie typu pojmanie-uwolnienie
losowanie warstwowe
losowanie wielofazowe
losowanie wielokrotne
losowanie wielomianowe odwrotne
losowanie wielostopniowe
losowanie wielostopniowe
losowanie wyczerpujące
losowanie z arbitralnie ustalonymi prawdopodobieństwami wyboru
losowanie z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru
losowanie z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru
losowanie z odrzuceniem
losowanie z powtórzeniami
losowanie z powtórzeniem
losowanie z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wielkości
losowanie ze stosu
losowanie ze zmiennymi frakcjami
losowanie zespołowe
losowanie znaczące
losowość
losowy błąd badania statystycznego
losowy błąd badania statystycznego
losowy warunek ograniczający
losowy
ludność

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page