ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

kalibrowanie
kanoniczny
kara za brak gładkości
karencja (w statystyce ubezpieczeniowej)
karta aksonometryczna
karta izometryczna
karta kołowa
karta kontroli jakości
karta kontrolna Gantta
karta kontrolna przyjęcia
karta kontrolna Shewharta
karta kontrolna
karta kontrolna
karta logarytmiczna podwójna
karta logarytmiczna
karta półlogarytmiczna
karta rozstępu
karta słupkowa
karta sum kumulacyjnych
karta warstw
karta Z (postać graficzna)
kartogram
kategoria
kategoryzacja uporządkowana
kepstrum (metoda analizy szeregów czasowych)
kierunek średni sferyczny
kierunek średniej
kierunek mediany
kierunki ćwiartkowe
klasa brzegowa
klasa ekwiwalentna
klasa komunikująca się
klasa skojarzona
klasa towaru
klasa zupełna testów
klasa zupełna
klasa
klasteryzacja czasowo-przestrzenna
klasteryzacja metodą k-srednich
klasteryzacja metodą najbliższych sąsiadów
klasteryzacja metodą pojedynczych powiązań
klasteryzacja pełnego wiązania
klasteryzacja
klastra randomizowanym badaniu
klasy z otwartymi końcami
klasyfikacja brzegowa
klasyfikacja dwukryteriowa
klasyfikacja hierarchiczna
klasyfikacja jednokryteriowa
klasyfikacja skrzyżowana
klasyfikacja wielokryteriowa
klasyfikacja wieloraka
klasyfikacja
klasyfikacja
klasyfikować
klasyfikować
klatka główna
klityczność (w dwuwymiarowych rozkładach prawdopodobieństwa)
kołowa przeciętna różnica
kołowe odchylenie ćwiartkowe
kołowe odchylenie przeciętne
kołowy rozkład kratowy
kołowy rozkład normalny
koherencja
koherencja
kolejka (w teorii masowej obsługi)
kolejka oczekujących
kolejna kwadratowa różnica przeciętna
kolejność
kolektyw nieregularny
kolektyw
kombinacja testów
kombinatoryczna średnia potęgowa
komórki częstości
komórki liczebnośći
kompensacyjny indeks cen
kompletna macierz korelacji
kompletność (klasy funkcji decyzyjnych)
kompletność istotna
kompletność minimalna istotna
kompletność silna
kompletność
kompletny układ równań
komponenty wariancyjne
komputer analogowy
komputer
koncentracja
kondensacja danych
konfiguracja
konserwatywny przedział ufności
kontrast elementarny
kontrast
kontrola jakości
kontrola oczyszczająca
kontrola pełna
kontrola podwarstw
kontrola przesiewająca
kontrola przyjęcia
kontrola skrócona
kontrola wyrywkowa
kontrola zaostrzona
kontrola zmiennych
kontrola zredukowana
kontrola
kontrolowanie
kontyngencyjność średniokwadratowa
kontyngencyjność cząstkowa
kontyngencyjność kwadratowa
kontyngencyjność
koordynatograf
kopia
korekta Lyttkensa
korelacja śladowa
korelacja bezpośrednia
korelacja cząstkowa
korelacja czysta
korelacja dodatnia
korelacja dwuseryjna
korelacja dwuszeregowa punktowa
korelacja dwuszeregowa
korelacja globalna
korelacja iluzoryczna
korelacja kanoniczna
korelacja krzyżowa
korelacja krzywoliniowa
korelacja krzywoliniowa
korelacja liniowa
korelacja międzyklasowa
korelacja nieliniowa
korelacja nonsensowna
korelacja odwrotna
korelacja opóźniona
korelacja organiczna
korelacja polichory
korelacja polichoryczna (uogólnienie korelacji tetrachorycznej)
korelacja przesunięta
korelacja rang
korelacja rangowa cząstkowa
korelacja seryjna
korelacja skośna
korelacja stopni
korelacja szeregowa cząstkowa
korelacja szeregowa odwrotna
korelacja szeregowa
korelacja tetrachoryczna
korelacja wewnątrzklasowa
korelacja wg momentu mieszanego
korelacja wieloraka
korelacja zupełna
korelacja
korelacja
korelogram
kospektrum
kowariacja (wspólna zmienność)
kowariancja krzyżowa
kowariancja opóźniona
kowariancja przesunięta
kowariancja
kowariancja
kowarimin (w analizie czynnikowej)
krańcowe wartości
krata grupująca
krata kwadratowa częściowo zrównoważona
krata kwadratowa kompletnie zrównoważona
krata kwadratowa
krata potrójna
krata prostokątna
krata przestrzenna
krata sześcienna
krata trójwymiarowa
kreślić
kriging
kryteria Fostera
kryterium λ
kryterium Abbe
kryterium Abbe-Helmerta
Kryterium AIC
kryterium Akaike
kryterium BIC Bayesa
kryterium Blakemana (w analizie regresji)
kryterium Carlemana
kryterium Chauveneta
kryterium Cochrana
kryterium Grama
kryterium Helmerta
kryterium Kaisera-Guttmanna
kryterium krzyżowego sprawdzania założeń
kryterium lambda
kryterium maxmin
kryterium Pearsona
kryterium pentadowe (5 czynników)
kryterium Wilksa
kryterium
krzywa autokatalityczna
krzywa częstości
krzywa ekwidystrybucji
krzywa giętkości
krzywa Gompertza
krzywa jednakowej mocy
krzywa klityczna
krzywa koncentracji
krzywa koncentracji
krzywa kurtyczna
krzywa logistyczna
krzywa Lorenza
krzywa Lorenza
krzywa neutralna
krzywa nienormalna
krzywa o kształcie wanny
krzywa odpowiedzi na dawkowanie
krzywa Pareto
krzywa Pearla-Reada
krzywa Pearsona
krzywa prosto nienormalna
krzywa przeciętna liczebności próby
krzywa przeciętnej gęstości
krzywa regresji mediany
krzywa regresji
krzywa rozkładu
krzywa scedastyczna
krzywa sigmoidalna
krzywa stopniowania
krzywa symetryczna w kształcie dzwonu
krzywa typu S
krzywa wpływu
krzywa wykładnicza
krzywa wzrostu
krzywe ufności
kształt poziomu
kumulanta (stała występująca w rozwinięciu układu prawdopodobieństwa)
kumulanta faktorialna
kumulanta silniowa
kurtoza (miara skośności)
kwadrat łaciński niekompletny
kwadrat łaciński półsprzężony
kwadrat łaciński standardowy
kwadrat łaciński wstawiony
kwadrat łaciński zmodyfikowany
kwadrat łaciński
kwadrat średniej
kwadrat grecko-łaciński
kwadrat hiper-grecko-łaciński
kwadrat Knuta-Vika
kwadrat półłaciński
kwadrat półszkocki
kwadrat quasi-łaciński
kwadrat systematyczny
kwadrat szkocki
kwadrat Youdona
kwadrat
kwadratura spektrum
kwadraty ortogonalne
kwadraty Rooma
kwantyl autoregresyjny
kwantyle
kwartyl dolny
kwartyl górny
kwartyl
kwestionariusz
kwintyle

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page