ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: J

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

jądro kowariancyjne
jądro stochastyczne
jakość towaru
jakościowy rozkład kategorii
jednoczesne przedziały dyskryminacji
jednoczesne przedziały tolerancji
jednoczesne przedziały ufności
jednoczesny test ilorazu wariancji
jednomodalny
jednorodność
jednostajna frakcja losowania
jednostajnie najbardziej dokładny
jednostajny test ocen
jednostka doświadczalna
jednostka dobra
jednostka efektywna
jednostka elementarna
jednostka losowania drugiego stopnia
jednostka losowania pierwszego stopnia
jednostka losowania
jednostka losowania
jednostka naturalna
jednostka pierwotna
jednostka wadliwa
jednostka złożona
jednostki losowania pokrywające się
jednostopniowy

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page