ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

identyczne kategoryzacje
identyfikacja
identyfikowalność
igła Buffona
ilość informacji
ilość względna
iloczyn Kroneckera macierzy
iloczyn Kroneckera układu doświadczenia
iloraz amplitud
iloraz ekstremalny
iloraz Geary'ego przylegania
iloraz Geary'ego
iloraz Giniego
iloraz krytyczny
iloraz Lexisa
iloraz losowania
iloraz Millsa
iloraz momentów
iloraz nieprawdopodobieństwa
iloraz Pearsona-Durbina
iloraz prawdopodobieństwa
iloraz szans
iloraz von Neumanna
iloraz wiarygodności
iloraz
imigracja
inaczej zwany (vel)
indeks łańcuchowy
indeks agregatowy
indeks atrakcji
indeks Bowleya
indeks braku odmienności
indeks braku podobieństwa
indeks Carliego
indeks cen artykułów konsumpcyjnych
indeks cen
indeks Divisia
indeks Divisia-Roya
indeks dyfuzji
indeks dyspersji Poissona
indeks dyspersji
indeks Edgewortha
indeks efektyności
indeks ewolucji
indeks Giniego zgodności stopni
indeks Gittinsa
indeks homofilii
indeks idealny
indeks jednopodstawowy
indeks koncentracji
indeks Koniusa (indeks preferencji pola)
indeks korelacji
indeks Laspeyresa
indeks Laspeyresa-Koniusa
indeks Lincolna
indeks Lowe'a
indeks Marshalla-Edgewortha-Bowleya
indeks masy ciała
indeks masy fizycznej
indeks masy ilości
indeks masy wolumenu
indeks nienormalności
indeks o podwójnych wagach
indeks oczyszczony
indeks oscylacji
indeks Paaschego
indeks Paaschego-Koniusa
indeks Palgrave'a
indeks Pareto
indeks perfekcyjny
indeks podobieństwa
indeks poziomu indyferencji
indeks reakcji
indeks rewersji
indeks różnorodności
indeks Shannona-Wienera
indeks ważony
indeks wartości
indeks z mieszanymi wagami
indeks złożony
indeks zaskoczenia
indeks związku
indeks
indeksy opisowe
indywidualne indeksy cen
indywidualny indeks ilości
informacja dodatkowa
informacja Fishera matrycy
informacja Fishera
informacja pomocnicza
informacja względna
informacja
informacje drażliwe
informacyjny rozkład a priori
inspekcja pod kątem cech
intensywność ekstremalna
intensywność zmienności przejściowej
intensywność
interakcja
interkorelacja
interwał losowania
inwersja
isodyny (krzywe jednakowej mocy przy wykreślaniu testów)
istotność
izokurtoza (w dwuwymiarowym rozkładzie liczebności)
izomorfizm (logiczna równoważność dwu teorii)
izotoniczna funkcja regresji
izotropia

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page