ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

hałas
harmonogram
hazard
heteroklityczny
heterokurtyczny
heteroscedastyczny
heterotypiczny
hierarchia
hierarchiczna klasteryzacja
hierarchiczny proces urodzeń i śmierci
hipernormalność
hipersześcian
hipoteza alternatywna o różnicy parametrów położenia
hipoteza alternatywna uporządkowana
hipoteza alternatywna
hipoteza dla parametru skokowego (hipoteza kwantowa)
hipoteza dopuszczalna
hipoteza Eulera
hipoteza Giniego
hipoteza gniazdowa
hipoteza liniowa
hipoteza niezerowa
hipoteza parametryczna
hipoteza prosta
hipoteza statystyczna
hipoteza Studenta
hipoteza złożona
hipoteza zerowa
histereza opóźniona
histogram (wykres słupkowy)
histogram kołowy
histogram
historiogram (w oznaczaniu wykresu szeregu czasowego)
homogeniczność
homoklityczny
homokurtyczny
homoscedastyczny (pojęcie stosowane dla oznaczenia dyspersji mierzonej za pomocą wariancji)

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page