ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

gęstość odnowienia
gęstość spektralna
główne składowe
gałązkowy proces Markowa
gałązkowy proces odnowienia
gałązkowy proces Poissona
genetyka populacyjna
GenStat
geostatystyka
glif
gniazdowy układ zrównoważonych bloków niekompletnych
górna granica kontrolna
gra o sumie zerowej
gra petersburska
gra rekurencyjna
gra zrównoważona
gradient urodzajności
Gramian
granica przeciętnej jakości wychodzącej partii
granice Bhattacharyya
granice fiducjalne
granice kontrolne
granice prawdopodobieństwa
granice statystyczne tolerancji
granice tolerancji
granice ufności
graniczny współczynnik umieralności
grono
grupa quasi-gęsta
grupa testów
grupa
grupa
grupowanie
gwałtowna zmiana

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page