ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

econometria
efekt Craiga
efekt główny
efekt maskowania
efekt nuggetowy
efekt podkowy
efekt próżności ( rodzaj obciążenia spotykany w badaniach statystycznych)
efekt resztowy
efekt rezydualny
efekt Słuckiego-Yule'a
efekt sympatii (przyczyna zniekształceń w badaniach ankietowych)
efekt zarozumiałości
efektywność asymptotyczna względna
efektywność asymptotyczna
efektywność aymptotyczna lokalna
efektywność Bahadura
efektywność ekwiwalentna
efektywność estymatora najefektywniejszego w sensie Rao-Craméra
efektywność mocy (efektywność względna testu)
efektywność w sensie Pitmana
efektywność względna (estymatora)
efektywność względna (schematu losowania)
efektywność względna (testu)
efektywność
efektywny estymator
egzamin
eksperyment binarny
eksperyment złożony
eksploracyjna analiza danych
eksplozyjne stochastyczne równanie różnicowe
ekstrapolacja prognoz
ekstrapolacja
ekstremalne odchylenie studentyzowane
elastyczność testu
element prawdopodobieństwa
element próby
eliminacja Gaussa
eliminacja
elipsa koncentracji
elipsoidalny rozkład normalny
eliptyczność (termin stosowany w opisie rozkładu normalnego)
eliptyczny rozkład normalny
empiryczne postępowanie bayesowskie
empiryczny estymator bayesowski
entropia
epidemiologia
epsilon-niezależność
ergodyczność
estymacja bayesowska
estymacja funkcji gęstości rozkładu
estymacja jednoczesna
estymacja minimaksowa
estymacja Mooda-Browna
estymacja przedziałowa
estymacja punktowa
estymacja sekwencyjna
estymacja typu Winsora
estymacja wielostopniowa
estymacja
estymator średniokwadratowych kolejnych fluktuacji
estymator aitkenowski
estymator aktuarialny
estymator asymptotycznie √n-nieobciążony
estymator asymptotycznie efektywny
estymator asymptotycznie najefektywniejszy
estymator asymptotycznie nieobciążony
estymator Bickela-Hodgesa
estymator Breslowa
estymator dopuszczalny
estymator dopuszczalny
estymator graficzny
estymator Hodgesa-Lehmanna z jednej próby
estymator Horvitza i Thompsona
estymator Hubera
estymator ilorazowy
estymator jądrowy
estymator Jamesa-Steina
estymator jednostajnie najlepszy o stałym ryzyku
estymator jednostajnie nieobciążony
estymator Kaplana-Meiera
estymator klasy k
estymator krótszej połowy (estymator położenia zdefiniowanego jako średnia arytmetyczna krótszej połowy)
estymator kwadratowy
estymator L
estymator liniowy nieobciążony o minimalnej wariancji
estymator liniowy prawie najlepszy
estymator liniowy
estymator minimaksowy elastyczny
estymator Murthy'ego
estymator najlepszy
estymator najmniejszych kwadratów
estymator największego prawdopodobieństwa
estymator niedopuszczalny
estymator nieobciążony bezwzględnie
estymator nieobciążony warunkowo
estymator nieobciążony
estymator nieregularny
estymator niezgodny (nie podlegający prawu wielkich liczb)
estymator obciążony niższego rzędu
estymator obciążony
estymator odpornościowy
estymator otrzymany metodą momentów
estymator pierwiastka (wartości średniej)
estymator Pitmana
estymator podwójnie ilorazowy
estymator przeciętnej wiarygodności
estymator R
estymator regresji mieszanej Theila
estymator regularny
estymator Spearmana
estymator Yatesa-Grundy-Sen'ego
estymator z funkcji sklejanych
estymator zgodny silnie
estymator zgodny
estymator
estymatory Downtona
estymatory Grubbsa
estymatory obiążone tego samego rzędu
estymatory quasi-największej wiarygodności
estymowalny
etyka
eugenika
extra-Poissona zmiany

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page