ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

dalej prowadzić
dane binarne
dane drażliwe
dane ilościowe
dane jakościowe
dane jakościowe
dane kierunkowe
dane mierzalne
dane nieortogonalne
dane nieprostopadłe
dane zintegrowane
dawka ekwiwalentna
dawka medianowa
decyl
decyzja końcowa
decyzja ostateczna
decyzja wielowartościowa
defekt
definiująca kontrast
definiująca zależność
dekompozycja Bartletta
dekompozycja Choleskyego
dekompozycja predyktywna
dekompozycja
delta-indeks (Giniego)
demodulacja zespolona
demodulacja
dewiancja
diagnostyka regresji
diagram struktury
doświadczenia Bernoulliego
doświadczenia niezależne
doświadczenie biologiczne trzypunktowe
doświadczenie biologiczne
doświadczenie czynnikowe
doświadczenie jednorodne
doświadczenie pięciopunktowe
doświadczenie sześciopunktowe
doświadczenie typu równoległych linii
doświadczenie z niesymetryczną monetą
dobieranie krzywej
dobór
dodatkowe zrównoważenie
dokładna metoda statystyczna
dokładność estymacji
dokładność faktyczna
dokładność właściwa
dokładność wewnętrzna
dokładność
dokładny test
dolna granica kontrolna
domknięte testy t sekwencyjne
dopasowanie
dopasowywanie krzywej
dopasowywanie trendu
dopełnienie funkcji błędu
dopuszczalna funkcja decyzyjna
dopuszczalna liczba braków
dostateczność łączna
dostateczność liniowa
dostateczność nieparametryczna
dostateczność
dostosowanie
dotychczasowy czas oczekiwania
drugie twierdzenie graniczne
drzewo celów
dwuczynnikowe twierdzenie Spearmana
dwudziestka
dwumianowy indeks dyspersji
dwumianowy rozkład beta
dwumianowy rozkład czasu oczekiwania
dwuręki bandyta
dwustopniowa metoda najmniejszych kwadratów
dwuwektorowy rozkład wielomianowy
dwuwymiarowy rozkład beta
dwuwymiarowy rozkład dwumianowy ujemny
dwuwymiarowy rozkład dwumianowy
dwuwymiarowy rozkład jednostajny
dwuwymiarowy rozkład normalny
dwuwymiarowy rozkład Pareto
dwuwymiarowy rozkład Pascala
dwuwymiarowy rozkład Poissona
dwuwymiarowy rozkład Studenta
dwuwymiarowy rozkład szeregu logarytmicznego
dwuwymiarowy rozkład typu II
dwuwymiarowy rozkład wielomianowy
dwuwymiarowy rozkład wykładniczy
dwuwymiarowy rozklad logarytmiczny
dwuwymiarowy test znaków Hodgesa
dwuwymiarowy test znaków
dychotomia
dyskretna zmienna losowa
dyskretny rozkład logarytmiczno-normalny
dyskretny rozkład normalny
dyskretny rozkład Pareto
dyskretny rozkład prawdopobieństwa
dyskretny rozkład prostokątny
dyskretny rozkład szeregu potęgowego
dyskretny rozkład typu III
dysnormalność
dyspersja hipernormalna
dyspersja normalna
dyspersja podnormalna
dyspersja subnormalna
dyspersja supernormalna
dyspersja
dyssymetria
dystrybuanta (funkcja rozkładu prawdopobieństwa)
dystrybuanta empiryczna
dystrybuanta rozkładu normalego
działanie podobne
działanie
działka wejściowa
działka
działka
dziedzina badań
dziedzina częstotliwości
dziedzina spektralna

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page