ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: C

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

ćwiartkowa miara skośności
całka prawdopodobieństwa
całkowalność stochastyczna
cecha charakterystyczna
cecha jakościowa
centralne moment faktorialny
centralne moment silniowy
centralne twierdzenie graniczne funkcjonalne
centralne twierdzenie graniczne
centralny przedział ufności
centrum lokalizacji
centrum położenia
centrum rozstępu
centyl
cenzurowanie
cepstrum
charakterystyka nietypowa
charakterystyka typowa
charakterystyka
charakteryzacja
ciąg binarny
ciąg zrównoważony szeregowo
ciągłe prawo prawdopodobieństwa
ciągłość
ciągły plan kontrolny
ciągły plan losowania Dodge'a
ciągły rozkład prawdopodobieństwa
ciągły schemat losowania
ciąglość stochastyczna
ciężar
Cramér-Rao granica
cykl
częstość bezwzględna
częstość proporcjonalna
częstość teoretyczna
częstość względna
częstość
częstościowa teoria prawdopodobieństwa
częstotliwość Nyquista
częstotliwość
czas oczekiwania
czas pierwszego powrotu
czas pobytu
czas powrotu
czas rekurencyjny
czynnik bayesowski
czynnik dwubiegunowy
czynnik efektywności
czynnik grupowy
czynnik inflacyjny
czynnik ogólny
czynnik rozwinięcia
czynnik specyficzny
czynnik tłumiący
czynnik tolerancji
czynnik ukośny
czynnik ważenia
czynnik wyjątkowy
czynnik wzrostu
czynnik
czynniki skrzyżowane

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page