ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: U

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

uærlig prosessen
uavhengig variabel
uavhengighet
uendelig delelighet
uforholdsmessig subklasse tall
ufullstendig stikkprøve
ufullstendig utvalg
uharmoniske prøve
ulike store delklasser
ulikhet
ultimate klyngen
UN² test
undersøkelse
undersøkelsesplan
uniform fordeling
uniform utvalgsbrøk
univers
unormal kurve
uoverensstemmelse
upålitelighet
uregelmessig kollectiv
urne modellen
usammenhengende prosess
Uspenskys ulikhet
usymmetrisk fordeling
usymmetrisk test
U-test
utfallsrom
utforskende dataanalyse
utjevnende verdi
utjevning
utskiftbare (variabler)
utsortering
uttømmende prøvetaking
utvalg
utvalgsbrøk
utvelging langs vei
utvelging med tilbakelegging
utvidede negative binomial fordeling
utvidet Bayes' handlingsregel
utvidet gruppe delelig design
utvidet hypergeometrisk fordeling
uveiet gjennomsnitt

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page