ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

T fordeling
T2 fordeling
Taguchi metode
Tajima-D
Takacs-prosess
taksonomi
talverdiavvik
tapsfunksjon
tapsmatrise
Tchebychevs ulikhet
tegntest
tegnvariant
telleenhet
teller distribusjon
teller prosess
teller prosessen metoder
teoretisk frekvenser
teoretisk moment
terminal desisjon
Terry-Hoeffdings test
Terrys test
testobservator
teststyrke
tetraddifferens
tetthet estimering
tetthetsfunksjon
tetthetsfunksjon
t-fordeling
Thiessen polygon
Thomas fordeling
Thompsons regel
tid reversering test
tidsforskyvning korrelasjon
tidsforskyvning regresjon
tidsforskyvning
tidsforskyvning
tidsforskyvning
tidsrekke
tilbakelegging prosess
tilbakelegging
tilbøyelighet tolkning av sannsynlighet
tilfeldig begivenhet
tilfeldig feil
tilfeldig fordeling
tilfeldig gang
tilfeldig komponent
tilfeldig rekkefølge
tilfeldig start
tilfeldig tall
tilfeldig virkning
tilfeldig
tilgangs- og avgangsprosess
tilgangsprosess
tilhenger sannsynligheter
tilkobling
tillatelig estimatoren
tillatelig strategi
tillatelig tall
tillatt antall defekte
tillit belte
tillit sett
tilnærming feil
tilpasningsgrad
tilsetning eiendom chi-kvadrat , tilsetning eiendom χ ²
tilskrives risikoen
tilstrekkelig delmengde
tilsvarende avviker
tilsvarende dose
tilsvarende prøver
t-kvote fordeling
Tobit modell
todimensjonal beta fordeling
todimensjonal binomisk fordeling
todimensjonal Cauchy fordeling
todimensjonal eksponensiell fordeling
todimensjonal F- fordeling
todimensjonal fordeling
todimensjonal fortegnstest
todimensjonal gamma fordeling
todimensjonal hypergemetrisk fordeling
todimensjonal jevn fordeling
todimensjonal logaritmisk fordeling
todimensjonal multinomisk fordeling
todimensjonal negativ binomisk fordeling
todimensjonal normal fordeling
todimensjonal Pareto fordeling
todimensjonal Pascal fordeling
todimensjonal Poisson fordeling
todimensjonal 'Student' fordeling
todimensjonal tegntest
todimensjonal type II distribusjon
tofaset utvelging
to-ganger-to-tabell
tolerans faktor
tolerans fordeling
tolerans
toleransegrenser
tom celle test
Tongs ulikhet
topp
tosidig test
total utvalgsbrøk
totalestimat
totaltelling fordeling
totaltelling
totoppet fordeling
totrinnsutvelging
toveisgruppering
Tracy-Widom fordeling
transferfunksjon
transformasjonsmengde av latinske kvadrater
transient tilstand
transponerte latinske kvadrater
travle perioden
tredimensjonal lattis
treffpunkt
trekantfordeling
trend
trendføying
tretthet modeller
triangulær forsøksplan
trinomial fordeling
trippel-lattis
tro nettverk
troverdig intervall
troverdig regionen
trunkering
T-test
T-test
t-test
Tukeys test
tverrsnittsdata undersøkelse
type III feil
typetall

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page