ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

p * formel
Paascheindeks
Paasche-Konyus indeks
Padadakis metode
Palgrave indeks
pålitelighet
Palm funksjon
Palms teorem
parallell stikkprøve
parallelle stikkprøver
parallelle utvalg
parallelt utvalg
parameter ortogonalitet
parameter
parameterpunkt
Pareto fordeling
Pareto indeks
Pareto kurve
parti
partikvalitetsvern
partisk estimatoren
partisk mynt design
partisk prøve
partisk test
partivariasjon
parvis sammenlikning
parvise stikkprøver
parvise utvalg
Pascalfordeling
passer best
PC-intensive metoder
Pearson kriterium
Pearson kurve
Pearson-Durbin kvote
Peeks ulikhet
pentad kriterium
periode
periodisk prosess
periodogram
Perk fordeling
persentil
Peters metode
p-funksjon
Pitman estimator
Pitman-Morgens test
Pitmans test
Plackett's uniform fordeling
Poisson beta-fordeling
Poisson fordeling
Poisson normal fordeling
Poisson prosess
Poisson-Dirichlet prosess
Poisson-Lexis fordeling
Poisson-Markov prosess
Poisson-Pascal fordeling
Pólya fordeling
Pólya prosess
Pólyaa-Aeppli fordeling
Pólya-Eggenburger fordeling
Pólyas teorem
populasjon
positiv korrelasjon
Potthoffs test
predeterminert variabel
prediksjon
prediktor
preferans tabell
preferanscområde
presisjon matrise
presisjon
Priestlys λ-test
Priestlys Lambda-test
Priestlys P-test
primær enhet
primær stikkprøveenhet
primær utvalgsenhet
prinsipale komponenter regresjon
prinsipale komponenter
probit analyse
probit regresjonslinjen
probit
problemet med m-rankingen
Procrustes metode
produktmoment korrelasjon
produktmoment
produsentrisiko
prognose
projeksjon
proporsjonal utvelging
prosentvis fordeling
prosess med uavhengige endringer
prosess med uavhengige tilvekster
prøveundersøkelse
provisorisk probit
psi-funksjon
punktbiserial korrelasjon
punktestimering
punktprosess
punktutvelging

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page