ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: O

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

observator
og data bank
økologisk studie
økologiske feilslutning
økonometri
omfattende prøvetaking
omfattende storleikar
området sammenlignbarhet faktor
omtrentlige grader av frihet
opphopningen problemer
oppregningsfaktor
optimal allokering
optimal statistikk
ordnet rekke
ordning
ordningsobservatorer
Ornstein-Uhlenbeck prosess
overdras variasjon
overensstemmende prøve
overflødig variabel
overgangsintensitet
overgangsmatrise
overgangssannsynlighet
overidentifisert
overlappende stikkprøveenheter
overlappende utvalgsenheter
overskridelse livet test
overskridelser tester
overskridelser
øvre kontrollgrense
øvre kvartil

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page