ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: H

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Hadamard matrise
halekorreksjoner
hale-område
halshugget distribusjon
halshugget negative binomial fordeling
halv-drill stripe
halveringsmetode
halv-rutete torget
Hammersley-Cliffords teorem
handlingsregel
hard klipping (begrense)
harmonisk gjennomsnitt
harmonisk prosess
harmonisk regresjon
Harrison metode
Hartleys test
Helly-Brays teorem
Helmert fordeling
Helmert kriterium
Helmert transformasjon
helspesifisert hypotese
helt balansert gitter kvadrat
heltallsoptimering
hendelse
Hermite fordeling
Hhn (x) funksjon
hierarkisk forsøksplan
Hill estimator
histogram
histogram
hjørne test
HKA-test
Hodges-Ajnes test
Hoeffdings ulikhet
Hölders ulikhet
Hollander-Proschan nye bedre enn brukt test
Holt metode
homogent parti
Horvitz-Thompson estimator
hot deck metoden
Hoteling T2 fordeling
Hotellings test
høyere orden asymptotisk teori
høyeste tillatte feilprosent
høy-lav graf
Huber estimator
Hudson-Kreitman-Aguades test
Hudsons Rm
Hunt-Steins teorem
hvit støy
hyperbolsk sekant distribusjon
hypergeometrisk fordeling
hypergeometrisk ventetiden distribusjon
hyper-gresk-latinsk kvadtat
hyper-Poisson fordeling
hyppighet fordeling
hyppighet

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page