ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Gabriels test
Galton-MacAllister fordeling
gamma fordeling
gamma funksjon
GARCH-modell
Garts test
Garwood fordeling
Gaussfordeling
Gauss-Markovs teorem
Gauss-Poisson fordeling
Gauss-Seidel metode
Gauss-Wincklers ulikhet
Gearys kvote
Gearys teorem
Gehans test
genererende funksjon
GenStat
geometrisk fordeling
geometrisk gjennomsnitt
gevinstmatrise
g-faktor
Gibrat fordeling
Gini kvote
gitter
Gittins indeks
gjeldende status data
gjennomsnitt av slektninger
gjennomsnitt
gjennomsnittlig antall sample kurve
gjennomsnittlig antall sample-funksjon
gjennomsnittlig artikkelen kjøre lengde
gjennomsnittlig defektandel når prosessen er under kontroll
gjennomsnittlig forskjøvet histogrammer
gjennomsnittlig inspeksjonsomfang
gjennomsnittlig kjøre lengde
gjennomsnittlig korreksjon (for gruppering)
gjennomsnittlig kritisk verdi metoden
gjennomsnittlig kvalitetsvern
gjennomsnittlig prøve kjøre lengde
gjennomsnittlig unøyaktighet
gjennomsnittlig utgående kvalitetsgrense
gjennomsnittlig utgående kvalitetsnivå
gjennomsnittlige ekstra defectives grense
gjennomsnittsavvik
gjenoppsøking
gjensidige skalering
gjentatt undersøkelse
gjenvinning av informasjon
glatthetsgrad
glatting
glidande gjennomsnitt metode
glidande gjennomsnitt modell
glidande gjennomsnitt prosess
glidande gjennomsnitt
Glivenkos teorem
Gnedenko-Koroljuks fordeling
Gnedenko-Koroljuks teorem
Gnedenkos teorem
g-observator
godtakbart kvalitelsnivå
godtakings kontroll diagram
godtakingsfeil
godtakingsgrense
godtakingskontroll
godtakingsområde
godtakingstall
Gompertz kurve
Gompertz-Makeham fordeling
grad av tro
grader av tilfeldighet
Gram kriterium
Gramian matrise
Greenhouse-Geissers test
gren og bundet metoder
Grenander estimator
gresk-latinsk kvadrat
Grubbs estimator
Grubbs regel
grunnleggende celle
grunnlinjen
grunntall
gruppedelbar forsøksplan
gruppedelbar plan
gruppefaktor
gruppering
g-test
Gumbel distribusjon

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page