ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: F

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

faktor mønster
faktor motsetningen
faktor reversering test
faktor rotasjon
faktor score
faktor
faktoranalyse
faktorielle multinomisk fordeling
faktorielle øyeblikket genererer funksjon
faktorielle sum
faktorielt eksperiment
faktorielt fordeling
faktorielt moment
faktorladning
faktormatrise
faktornivå
falsk korrelasjon
falske negative
falske positive
fangst / gjenfangst prøvetaking
fare funksjon
fare funksjon
fare rate
fare
fargestoffer
fase
fast base indeks
fast utvalg
faste effekter (konstanter) modell
Fatou's lemma
feil av observasjon
feil av tredje slag
feil estimering
feil funksjon
feil i undersøkelser
feil redusere strømforbruket
feil
feilfunksjonen utfylle
feil-i-variabler modellen
feilkvadratmiddel
feilkvadratsum
feilområde
Fellegi metode
felles faktor plass
felles faktor
fem-punkts-analysen
Fermi-Dirac statistikk
Ferreri fordeling
F-fordeling
fiducial distribusjon
fiducial grenser
fiducial inferens
fiducial sannsynlighet
Fieller-Hartley-Pearson mål for foreningen
Fiellers teorem
filter
finite sample sammenbrudd poeng
Fisher B-fordeling
Fisher fordeling
Fisher informasjon matrise
Fisher informasjon
Fisher modell
Fisher transformasjon
Fisher-Behrens test
Fisher-Hsu-Roy fordeling
Fisher's (sfærisk Normal) fordeling
Fisher-Yates test
fledimensjonal Burr fordeling
fleksibilitet kurven
Flemming-Viot prosess
flerdesisjonsproblem
flerdimensjonal beta-fordeling
flerdimensjonal F-fordeling
flerdimensjonal fordeling
flerdimensjonal klassifisering
flerdimensjonal normal ferdeling
flerdimensjonal Pareto fordeling
flerdimensjonal Pascal fordeling
flerdimensjonal Poisson fordeling
flerdimensjonal Pólya fordeling
flerdimensjonal prosess
flerfaset utvelging
flertoppet fordeling
flertrinnsutvelging
flertrinnsutveliging
fødsel, død og innvandring prosess
fødsels- og dødsprosess
fødselsprosess
fødselsrate
Fokker-Plancks likestilling
foldet beredskap tabellen
foldet distribusjoner
folding
følge
forbrukerrisiko
fordeling av kjøre lengder
fordeling kurve
fordeling
fordelingsfri metode
fordelingsfunksjon
fordelingsfunksjonen
fordelt tidsforskyvning
fordrevne Poisson fordeling
forenklet F-kvote
forenklet t-kvote
forgrening fornyelsesprosess
forgrenings Markov prosess
forgrenings Poisson prosess
forgreningsprosess
føring
forkastingsfeil
forkastingslinje
forkastingsområde
forkastingstall
forkastningsnivå
forklarende variabel
forklaringsvariabel
forløpsdata
fornyelse funksjon
fornyelses fordelning
fornyelses prosess
fornyelses teorem
fornyelsesteori
forskjellen på null
forskjellen signere test
forskyvningstest
forsøk
forsøksfeil
forsøksplan med haly gjentaking
første passasje gang
første siffer distribusjon
første stikkprøveenhet
første tilbake gang
første utvalgsenhet
forsterke
forstyrrelse på likninger
forstyrrende parametre
forstyrret harmonisk prosess
forstyrret oscillasjon
fortegnstest
fortynning serien
forundersøkelse
forurensede distribusjon
forventede frekvenser
forventet normal score test
forventet probit
forventning
forventning
forventningsskjevhet
Foster's kriterier
Fourier transform
Fourier-analyse
føyningsgrad
frafall
frafall
fraksjonell replikering
fraktil grafisk analyse
fraktil
framskridende gjennomsnitt
Fréchet avstand
Fréchet fordeling
Fréchet sine ulikheter
Freeman-Tukey transformasjon
frekvens fordeling
frekvens overflaten
frekvens øyeblikk
frekvens polygon
frekvens
frekvensen teori av sannsynlighet
frekvenskurven
frekvensplanet
frekvensrespons funksjon
frekvenstabell
fremover ligninger
Freund-Ansari test
Friedman test
frihånd metode
frihetsgrader
fruktbarhet gradient
fruktbarhet
F-test
full informasjon metode
fullstendig randomisert design
fullstendighet (av en klasse av vedtak funksjoner)
fullstendighet
funksjonen valg
funksjonshemming leveår
Furry prosess

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page