ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Edgeworth ekspansjon
Edgeworth indeks
Edgeworth's serie
effekten modifier
effektiv enhet
effektiv estimator
effektiv rekkevidde
effektive frihetsgrader
effektivitet ekvivalens
effektvariabel
effisiens faktor
effisiens index
effisiens
Efron selvbildet konsistens algoritme
egenverdi
egenvirkning
Ehrenfest modell
Eisenhart modell
eksakt statistisk metode
eksakte test
eksogene variable
eksogene variere
eksoponensiell kurve
eksoponensiell spredning modell
eksperimentell enhet
ekspertsystem
eksplosive prosessen
eksplosive stokastiske forskjellen likning
eksponensiell fordeling
eksponensiell regresjon
eksponentiell familie
eksponentiell glatting
ekstern varians
eksterne validitet
ekstra tid endres over design
ekstra-Poisson variasjon
ekstrapolering prognoser
ekstrapolering
ekstremal indeks
ekstremal intensitei
ekstremal process
ekstremalkvotient
ekstreme mener
ekstreme rank sum test
ekstreme studentised avviker
ekstreme verdier
ekvivalens klassen
ekvivalens testing
elementære begivenheter
elementære fornyelse teorem
elementære kontrast
elementær-enhet
Elfving fordeling
eliminering
ellipsoidiske normal fordeling
elliptisk symmetriske fordelinger
elliptiske normal fordeling
elliptiske trunkering
EM algoritmen
empirisk moment
empirisk sannsynlighet
empiriske Bayes 'estimator
empiriske Bayes' prosedyre
empiriske eksponentiell familie
empiriske fordelingsfunksjonen
empiriske statistiske modellen
endelig arc sinus distribusjon
endelig markovkjrde
endelig multiplikator
endelig populasjon
endimensjonal fordeling
endogen variabel
endogene variere
end-punktestimering
endre punktet estimatoren
endre punktet estimatoren
endre punktet problem
endre punktet
Engset fordeling
enkel lattisplan
enkelt sammenknyttede blokkersplan
ensemble gjennomsnittlig
ensemble
ensidig test
enten-eller respons
entoppet
entropi
enveisgruppering
epidemien modellen
epidemien prosessen
epidemien
epidemiologi
epsem prøvetaking
epsilon-uavhengighet
equalizer handlingsregel
equi-normal fordeling
Erlang fordeling
Erlang's formel
Esseen-type tilnærming
estimat
estimator
estimere
estimering
estimering-maksimering algoritme
estimeringslikning
etikk
etiologic brøk
etterundersøke
etterundersøkelse
ettrinns utvelging
eugenikk
Euklidsk avstand
Eulers formodning
evolusjonære drift
evolusjonære spektrum
extreme-verdi distribusjoner

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page