ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

D ²-statistikken
D"
Dalenius teorem
Dandekar korreksjon
Daniels' rang korrelasjonskoeffisient
Daniels test
Darmois-Koopman fordeling
Darmois-Koopman-Pitmans teorem
Darmois-Skitovich teorem
data dybde
data oppskarping
data
dataanalyse
database
David er tom celle test
David-Bartons test
De Finettis teorem
defekt enhet
defekt sannsynlighetsfordeling
defektandel
definere kontrast
degenerert distribusjon
dekning problemer
dekning sannsynlighet
dekningsgrad
dekomponering
Delaunay triangulering
delpopulasjon
delspesifisert hypotese
delta metode
delta-fordeling
delta-indeks på Gini
delta-indeksen
Delthiel polygon
delutvelging
demografi
dempete svingninger
dempingsfaktor
dempning
dendrogrammet
design av eksperimenter
design matrise
desil
destruktivt forsøk
determinasjonskoeffisient
deterministisk distribusjon
deterministisk modell
deterministisk prosess
diagamma funksjon
diagonal regresjon
differensial-forskjell ligning
differensmetode
diffuse før
diffusjonsindeks
diffusjonsprosess
digitale datamaskin
dikotome data
dikotomi
dimensjon reduksjon
Dimroth-Watson fordeling
direkte prøvetaking
direkte sammenheng
direkte sannsynlighet
direkte standardisering
Dirichlet fordeling
Dirichlet serien distribusjon
diskret fordeling
diskret lognormal fordeling
diskret normal fordeling
diskret Pareto fordeling
diskret power serien distribusjon
diskret rektangulære fordeling
diskret rundskriv uniform fordeling
diskret sannsynlighet loven
diskret type III-fordeling
diskret variabel
diskret variat
diskrete prosessen
diskrete tilfeldige variable
diskriminantanalyse
dispersjon stabiliserende transformasjon
disponering av et utvalg
dissekering
distribusjon blanding
distribusjon uten tilstrekkelig
distribusjon-konstant statistikk
divergens
dividere verdien
Divisia indeks
Divisia-Roy indeks
Dixon's statistikk
Dn+ statistikk
dobbel-rateestimering
dobbelt avkortet normal fordeling
dobbelt binomial fordeling
dobbelt dikotomi
dobbelt exponensiell regresjon
dobbelt hypergeometrisk fordeling
dobbelt ikke-sentrale F-fordelingen
dobbelt logaritmisk diagram
dobbelt Pareto kurve
dobbelt Poisson fordeling
dobbelt reversering design
dobbelt sensurere
dobbelt stokastisk matrise
dobbelt-blind
dobbelt-eksponensiell fordeling
dobbeltutvelging
doble prosessen
Dodge kontinuerlig prøvetaking plan
dødsprosessen
dødsrate
dominerende strategi
Donskers teorem
Doolittle teknikk
dose-respons kurven
dose-respons-forholdet
Downton estimator
Dragstedt-Behrens metode
d-separasjon teorem
dual teorem
dualitet
Duncans test
Dunnetts test
Dunns test
duplisert stikkprøve
duplisert utvalg
Durbin's flertrinns varians estimator
Durbin-Watson statistikken
Dvoretsky er stokastisk tilnærming teorem
Dwass-Steels test
dynamisk behandling allokering
dynamisk modell
dynamisk programmering
dynamisk stokastisk prosess
dype lagdeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page