ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Bachelier prosess
badekar kurven
Bagai's Y1 statistikk
Bahadur effektivitet
bakover ligninger
bakover prosessen
balansert bootstrap
balansert faktorielt eksperimentell design
balansert forskjeller
balansert gitter kvadrat
balansert gjentatte replikering
balansert konfunderingen
balansert ufullstendig blokk
balansert utvalg
båndbredde
banditt problemer
bare identifisert modellen
Barnards Monte Carlo test
Barndorff-Nielsen formel
Bartholomew's problem
Bartlett er matrix-identitet
Bartlett forhold
Bartlett korreksjon
Bartlett-Dianandas test
Bartlett-Lewis modell
Bartlett's nedbryting
Bartlett's test av andre ordens samspill
Bartletts test
base reversering test
basis
basisperiode
basisutvalg
basisvekt
Basus teorem
Bates-Neyman modell
batteri av tester
Baules likestilling
Bayes' beslutning regelen
Bayes estimering
Bayes faktor
Bayes informasjon kriterium
Bayes' løsning
Bayes' postulatet
Bayes risiko
Bayes' strategi
Bayes teorem
Bayesian overlevelse modell
Bayesian sannsynlighet poeng
Bayesiansk inferens bruke Gibbs sampling
Bayesiansk inferens
Bayesiansk konfidensintervall
Bayesiansk nettverk
Bayesianske interval
BCa konfidensintervallet
Beall-Rescia generalisering av Neyman's distribusjon
bearbeidingsfeil
Bechhofer's likegyldighet sone metode
bedre samme rekkefølge bias estimatoren
begrenset randomisering
begrenset sekvensiell forsøksplan
begrenset sekvensiell t-test
behandling
Behrens metode
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
bekreftende faktoranalyse
beleggingsproblem
Bellman-Harris prosess
Berans test
beredskap
beregningsperiode
Berges ulikhet
Berkeley Madonna
Berkson feilmodell
Berksonian linje
Berkson's feilslutning
Bernoulli polynom
Bernoulli tall
Bernoulli tur
Bernoulli variasjon
Bernoullis fordeling
Bernoullis teorem
Bernoullisk forsøk
Bernsteins teorem
Bernsteins ulikhet
Berrys ulikhet
beskrivende indekser
beskrivende statistikk
beskrivende undersøkelse
beslutningen funksjon
beslutningsteori
Bessel funksjon fordeling
Bessel funksjon
Bessel korreksjon
best kritisk region
beste asymptotisk normal estimatoren
beste estimatoren
beste lineære forventningsrett estimator
beta koeffisienter
beta sannsynlighet plot
beta-binomial fordeling
beta-fordeling
beta-gamma fordeling
beta-Stacy fordeling
beta-Whittle fordeling
betinga forventning
betingelse
betinget fordeling
betinget forventning
betinget forventningsrett estimator
betinget Gauss fordeling
betinget inferens
betinget logistisk regresjon
betinget maksimum likelihood
betinget overlevende funksjon
betinget potensfunksjon
betinget regresjon
betinget sannsynlighet
betinget sannsynlighet
betinget statistikk
betinget strykprosent
betinget test
betinget uavhengighet
betinget
Bhattacharyya grenser
Bhattacharyya's avstand
Bickel-Hodges estimator
Bienaymé-Tchebychevs ulikhet
bilaterale eksponentiell
bilineær modell
bimodal fordeling
binær logistisk regresjon
binær sekvens
binær variabel
binære data
binære eksperiment
binære longitudinelle data
binært siffer
Bingham fordeling
binomial variasjon
binomisk fordeling
binomisk forsøk
binomisk indeks over dispersjon
binomisk sannsynlighet papir
bioinformatikk
bioiogisk styrkebestemmelse
biometriske funksjoner
biostatistikk
bipolar faktor
Birnbaum-Raymond-Zuckermans ulikhet
Birnbaums ulikhet
Birnbaum-Saunders fordeling
Birnbaum-Tingey fordeling
biserial korrelasjon
Bissinger fordeling
bit
bivariat logaritmisk serien distribusjon
Black-Scholes formelen
Blackwells teorem
Blakeman kriterium
blandet fordeling
blandet modell
blandet opp observasjoner
blandet strategi
blind observasjon
blindvariabel
blokk
Blom metode
Blum tilnærming
Blum-Kiefer-Rosenblatt uavhengighet test
BMDP
BMI
Bock tre komponent modell
boksen og whisker plot
boksplott
Bonferronis regel
Bonferronis ulikhet
Boolean faktoranalyse
Boole-Bonferroni-Fréchets ulikhet
Booles ulikhet
bootstrap aggregering
bootstrap metode
bootstrap test
Borel-Tanner fordeling
Borges tilnærming
bortfall
Bose fordeling
Bose-Einstein statistikk
Bowley indeks
Box test
Box-Cox transformasjon
Box-Jenkins modell
Box-Müller transformasjon
brå distribusjon
brå endring
Bradford fordeling
Bradford Hill's retningslinjer
Bradley-Terry modell
Brandt-Snedecor metode
Bravais korrelasjonskoeffisient
Breslow estimator
Breslow-Days test
brøk Brownske bevegelser
brøkestimator
Brown metode
Brown-Mood prosedyre
Brownske bevegelser prosessen
Brownske bro
Bruceton metode
Brunks test
bruttokorrelasjon
bruttovarians
bryte punkt
bue sinus transformasjon
buet eksponentiell familie
Buffon's nål
bunn
Burkes teorem
Burkholder tilnærming
Burr fordeling
Butler-Smirnovs test
Buys Ballot tabell
byte

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page