ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Abbe kriterium
Abbe-Helmert kriterium
abnormitet
absolutt avvik
absolutt differens
absolutt feil
absolutt forventningsrett estimator
absolutt frekvens
absolutt hyppighet
absolutt moment
absolutt risiko
absolutte mål
absorberende barriere
absorberende markovkjede
absorberende region
absorberende tilstand
absorpsjon distribusjoner
ad hoc test
additiv fare modell
additiv modell
additiv prosess
Adès fordeling
affinitet
aggregering
Agostinos test
AIC
Aitken estimator
Ajnes An-test
Akaike informasjonen kriterium
akkumulerte avvik
akkumulerte prosessen
akselerasjon ved slår
akselerert feil tid modell
akselerert livet testing
akselerert stokastisk tilnærming
akselerert test
aksept prøvetaking
akseptabelt nivå pålitelighet
aktuarmessige estimatoren
aktuarmessige statistikk
alder avhengig av fødsel og død prosess
alder avhengig av forgrening prosessen
alder-periode-kohort effekter
alder-sex-justert rate
aldersjusterte rate
aldersspesifikke dødelighet , styrke på dødelighet
aldersspesifikke dødeligheten
aldersspesifikke rate
aldring distribusjon
alfabetet
algoritme
alias
allel
allokering regelen
alpha indeksen
Alter periodogrammet
alternativ hypotese
alternerende prosess
alt-mulig-undergrupper regresjon
ampityde kvote
amplityde
analoge datamaskin
analytisk undersøkelse
analytiske regresjon
analytiske trend
Anderson-Darling statistikk
Anderson's klassifisering statistikk
angrep rente
anisotrope distribusjon
ankomst distribusjon
Anosovs teorem
Ansari-Bradley spredning test
Anscombe gjenværende
ansillær informasjon
ansillær observator
ante-avhengighet modellen
åpen sekvensiell forsøksplan
åpent spørsmål
åpne klasser
aposteriori sannsynlighet
apriori sannsynlighet
Aranda-Ordaz modell
ARCH-modell
arcusdinusfordeling
arealutvelging
Arfwedson fordeling
ARIMA-prosess
aritmetisk gjennomsnitt
aritmetisk middel
aritmetiskfordeling
årlige blokk maksimal metoden
årlige maksimale metode
ARMA-prosess
ARMA-prosess
Armitage er begrenset prosedyre
Armitage er chi-kvadrat test for trend
Arnold fordeling
årsakskjede modell
årsaksspesifikk fare funksjon
årsaksvariabel
ASN funksjon
Aspin-Welch test
assosiasjon analyse
assosiasjon ordningen
assosiasjon
asymmetrisk faktoriell design
asymptotisk √n-forventningsrett estimator
asymptotisk effektive estimatoren
asymptotisk effisiens
asymptotisk fordeling
asymptotisk forventningsrett estimator
asymptotisk lokalt optimal design
asymptotisk mektigste test
asymptotisk normalitet
asymptotisk standard feil
asymptotisk stasjonære
asymptotisk subminimax
asymptotisk test
asymptotiske Bayes prosedyre
asymptotiske relative effektivitet
atferdsmessige beslutning funksjon
atom
attributt
atypiske karakteristiske
auto-katalytisk kurven
autokorrelasjon funksjon
autokorrelasjon koeffisient
autokorrelasjon
autokovarians generere funksjon
autokovarians kunksjon
autokovarians
automatisk påvist vekselvirkninger
automatiske modellen valg
autonome ligninger
autoregresjon
autoregressiv modell
autoregressiv prosess
autoregressiv transformasjon
autoregressive serier
auto-spektrum
avgang prosessen
avgjørende fullstendighet
avgrenset fullstendighet
avhengig variabel
avhengighet
avkortet inspeksjon
avkuttet tidsserie
avledet statistikk
avstand distribusjoner
avstand tiltak
avstand
avvik gjenstående
avvik med samme fortegn
avvik
avvik

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page