ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: Z

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

zadelpunt
zadelpuntontwikkeling
zadelpuntsbenadering
zaktoets van Tukey
Z-diagram
zeefschatter
zelf-geconjugeerd Latijns vierkant
zelfwegende steekproef
zelfwegende steekproefmethode
zes-puntssteekproef
zeta-verdeling
zichzelf niet-snijdende stochastische wandelingen
zichzelf vernieuwend aggregaat
ziekte en dood model
Zipf-verdeling
zonegewijze steekproeftrekking
z-score
z-test
z-transformatie
zuiver geboorteproces
zuiver kritiek gebied
zuiver toevalsproces
zuivere betrouwbaarheidsintervallen
zuivere lineaire schatter met de kleinste variantie
zuivere schatter
zuivere schattingsvergelijking
zuivere strategie
zuivere toets
zuiverheid voor wat betreft de mediaan
z-verdeling van Fisher
z-verdeling
zwaartepunten-algorithme
zwaartepuntmethode
zwakke convergentie
zwendel

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page