ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: W

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

waarde indexcijfer
waarde met risico
waardenbereik na verwijdering van een of meer uitschieters
waardenbereik
waargenomen informatiematrix
waarneemfout
waarnemingsfout
waarnemingsfout
waarnemingsfout
waarschijnlijke fout
waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheidselement
waarschijnlijkheidsfunctie van Walker
waarschijnlijkheidsgrafiek
waarschijnlijkheidsgrenzen
waarschijnlijkheidsintegraal
waarschijnlijkheidsmassa
waarschijnlijkheidspapier
waarschijnlijkheidsverdeling met een totale massa kleiner dan 1
waarschijnlijkheidsverdeling
wachtrij
wachtrij
wachtrijprobleem
wachttijd
Wald statistiek
Wald toets
Wald-verdeling
Wald-Wolfowitz-run-toets
Wald-Wolfowitz-toets
Waring-verdeling
Watson-verdeling
Watson-Williams-toets
Wattersons mutatieschatter
weegplan van Hotelling
weegplan
weergave volgens Bartels van harmonische componenten
wegingscoŽfficiŽnt
wegingsfactor
Weibull-verdeling
welving
werkelijke regressie
wet van de geÔtereerde logaritme
wet van de grote aantallen
wet van de kleine aantallen
wet van gemengde exponentiŽle respons
wet van Zipf
Whittle-beta-verdeling
Whittle-schatting
Whittle-verdeling
Wicksel-vergelijkingen
Wiener-Hopf-techniek
Wiener-proces
wig-proefopzetten
Wilks-criterium
Wilks-Rosenbaum-toetsen
willekeurige oorsprong
Wilson-Hilferty-transformatie
Winsor-schatting
winstfunctie
Wishart-verdeling
wisselingsexperiment
wisselproef met extra periode
wisselpunt model
wisselpunt probleem
wisselpunt schatter
witte ruis
Wn≤-toets
Woodbury-verdeling
wortelschatter voor het gemiddelde
W-toets op normaliteit

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page