ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: V

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

vage prior
validatie
validering
vals negatief
vals positief
van der Waerden-toets
van nature geconjugeerde prior
variabele differentiemethode
variabele
variabele
variabele
variabelen keuze
variabiliteit (van een kwantitatieve variabele)
variabiliteit bij steekproeven volgens Poisson
variabiliteit van de getrokken partij
variabiliteit volgens Lexis (bij steekproeven)
variantie tussen primaire eenheden
variantie uit de gemeenschappelijke factoren
variantie
variantieanalyse tabel
variantie-analyse
variantie-component
variantie-covariantie-matrix
variantie-functie
variantie-ratio-verdeling
variantie-schatter met de jakknife methode
variantieschatter van Durbin bij meertrapssteekproeven
variantiestabiliserende transformaties
variatie extra-Poisson
variatie
variatiebreedte
variatiecoŽfficiŽnt
variatiedomein
variation flow analysis
variŽrende steekproeffracties
varimax
variogram
vaste steekproef
vaststelling
vector van scores
veld
Venn-diagram
venster
veranderend seizoenpatroon
veranderende gewichten
verblijfsduur
verborgen Markov model
verdeling met gelijke correlatiecoŽfficiŽnten
verdeling met stochastische parameters
verdeling met verontreinigingen
verdeling op de cirkel
verdeling op een cirkelvormig rooster
verdeling op een ťťn-dimensionaal rooster
verdeling van de absolute waarden (van een meting)
verdeling van de eerste decimaal
verdeling van de extreme waarden
verdeling van de gecumuleerde som
verdeling van de inverse van de vierkantswortel van een normale variabele
verdeling van de responstijd
verdeling van de steekproefomvang, vereist voor het trekken van k successen, bij trekking zonder teruglegging
verdeling van een t-ratio
verdeling van het aantal gematchte paren
verdeling van intervallen
verdeling van overschrijdingen
verdeling van runlengten
verdeling van Tracy-Widom
verdeling van twee discrete variabelen
verdeling van vernieuwingen
verdeling volgens een machtfunctie
verdeling volgens het toeval
verdeling
verdelingen met elliptische symmetrie
verdelingen op een rooster
verdelingen volgens Cantor
verdelingsfunctie in de steekproef
verdelingsfunctie van de normale verdeling
verdelingsfunctie van de standaard-normale verdeling
verdelingsfunctie
verdelingskromme
verdelingsproblemen
verdelingsvrij voldoende zijn
verdelingsvrij
verdelingsvrije betrouwbaarheidsintervallen
verdelingsvrije methode
verdunningsreeks
vereniging-doorsnede beginsel van Roy
vereniging-doorsnede beginsel
vereniging-doorsnede-toetsen
vergelijkende sterfte-index
vergelijking tussen groepen
vergelijking van Baule
vergelijking van scores
vergissing van type I
verhouding van Gini
verhouding van momenten
verhouding
verhoudingsgetal van Lexis
verkeersintensiteit
verkennende analyse van gegevens
verkennende steekproef
verklaarde variabele
verlies aan informatie
verliesfunctie
verliesmatrix
verloting
vermengen van opgesplitste velden
vermenging van behandelingen bij factoriŽle proefopzetten
vermogen tot gladstrijken van een tijdreeks
vermogen tot gladstrijken
vernauwde controlegrenzen
vernieuwingsdichtheid
vernieuwingsfunctie
vernieuwingsproces
vernieuwingstheorema
vernieuwingstheorie
verondersteld gemiddelde
veronderstelling van Gini
verouderingsverdeling
verrassingsindex
verschoven Poisson-verdeling
verslagperiode
versnelde stochastische benadering
versnelde test
versterking
verstoorde trilling
verstoppingsproblemen
verstrengeld effect
verstrengelde steekproeven
verstrengelde subgroepen
verstrengelingsniveau
vertakkingsproces
vertakt Markov-proces
vertakt Poisson-proces
vertakt vernieuwingsproces
vertaling equivariante schatter
vertekening door de vragensteller
vertekening door keuze van weging in een indexcijfer
vertekening door uitvoeringsfouten
vertekening
vertekeningsvrije steekproef
vertraging
vertraging
vertrekproces
vertrouwens reeks
vertrouwenscoefficient
vertrouwensinterval
vertrouwenslimieten
vervanging
vervolgonderzoek
vervuilde gegevens
verwaarloosbare Brownse beweging
verwacht verlies
verwachte aantallen
verwachte probit
verwachtingswaarde
verwantschap in de zin van Bhattacharyya
verwantschap
verwerkingsfout
verwerpingsaantal
verwerpingslijn
verwerpingszone
verweven effect
verwijzing voorafgaande verdeling
verwisselbaar
verwisselbaarheid
verzadigd model
verzadiging
verzekeringsstatistiek
vescheidenheidsindex
vierkant rooster
vierkant van Knut Vik
vierkante basiscel
vierkantswortel-transformatie
vijf-punts-sterkteproef
vlaktoppigheid
VN-toets
volgens inspectieschema te keuren hoeveelheid
volgorde volgens het toeval
volkstelling
volledig aselect ontbrekend
volledig bezet tijdvak (in wachtrijtheorie)
volledig evenwichtig roostervierkant
volledig geschudde proefopzet
volledig gewarde proefopzet
volledig Latijns vierkant
volledig stelsel vergelijkingen
volledige correlatiematrix
volledige klasse van beslisfuncties
volledige klasse van toetsen
volledige regressie volgens Tukey
volledige regressie
volledige telling
volledige verzameling van Lateinse vierkanten
volledige voldoende statistiek
volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
volledigheid met betrekking tot begrensde verdelingen
volledigheid
Von Mises-ontwikkeling
Von Mises-verdeling
Von Neumann-ratio
voor leeftijd en geslacht gecorrigeerd cijfer
voor leeftijd gecorrigeerd cijfer
voorafbepaalde aannemelijkheid
voorafbepaalde likelihood
voorafbepaalde variabele
voorafgaanstoets van Nelson
voorafgaanstoets
voorlopig gemiddelde
vooropname
voorspellen
voorspellende inferentie
voorspellende ontleding van een tijdreeks volgens Wold
voorspellende ontleding van een tijdreeks
voorspellende regressie-analyse
voorspelling
voorspellingsinterval
voorstelling op logaritmisch papier
voorstelling van de behaalde produktie volgens Gantt
voortgangsproces van een epidemie
voortschrijdend gemiddelde over een even aantal termen
voortschrijdend gemiddelde
voortschrijdend gemiddelde-model
voortschrijdend gemiddelde-proces
voortschrijdend jaartotaal
voortschrijdend meetkundig gemiddelde
voortschrijdend sommeringsproces van Kolmogorov
voortschrijdend sommeringsproces
voortschrijdend totaal
voortschrijdend waardenbereik
voortzettingswet van Laplace
vooruitberekening
voorval
voorwaardelijk op de getrokken steekproef
voorwaardelijk regressie
voorwaardelijk zuivere schatter
voorwaardelijk
voorwaardelijke Gauss-verdeling
voorwaardelijke inferentie
voorwaardelijke kans
voorwaardelijke likelihood
voorwaardelijke logistische regressie
voorwaardelijke maximum likelihood
voorwaardelijke onafhankelijkheid
voorwaardelijke overlevingskans
voorwaardelijke statistische grootheid
voorwaardelijke toets
voorwaardelijke waarschijnlijkheid
voorwaardelijkheidsprincipe
voorwaarden van Konyus
voorwaarlijke uitvalskans
voorwaartse vergelijkingen
vorm
vormparameter
vragenlijst
vrije aselecte steekproef
vrijheidgraden van een kanaal
vrijheidsgraden
vruchtbaarheidscijfer
vruchtbaarheidsgradiŽnt

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page