ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: R

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

R
R≤
radico-normale verdelingen van Pomanovski
radico-normale verdelingen
rand gevolgen
random bifurcatie
random normal scores test
random orthogonale transformatie
random walk
random
random-evenwichtige proefopzet
randomisatie onder restricties
randomisatie-toetsen
randomised fractional factorial designs
randomised response
randomisering
rang (van een matrix)
rang scores
rangcongruentie
rangcorrelatie coŽfficiŽnt volgens Daniel
rangcorrelatie
rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Gini
rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Spearman
ranggewogen gemiddelde
rangorde (bij op volgorde gelegde waarnemingen)
rangordeningsgraad
rangorde-randomisatie-toetsen
rangordetoets van Galton
rangsomtoets van Wilcoxon
rangtekentoets van Wilcoxon
rangtekentoets
rangtransformatie
rankit
Rao-Kupper-model
Rao-scoretoets
Rasch-model
ratio delay method
rational trend
ratio-schaal
Rayleigh-toetsen
Rayleigh-verdeling
realisatie
rechte-hoeken proefopzet van Tharthare
rechte-hoeken proefopzet
rechthoekig associatieschema van Vartak
rechthoekig associatieschema
rechthoekig rooster
rechthoekige verdeling
rechtlijnige trend
rechtstreekse steekproeftrekking
rechtszijdig normaal waarschijnlijkheidspapier
rechtszijdig normale verdeling
rechtszijdige afknotting
rechtszijdige Cauchy-verdeling
rechtszijdige censurering
reciproke schaalkeuze
recurrente Markov-keten
recurrente toestand
recursief algorithme
recursief ketenmodel van Tinbergen
recursief ketenmodel
recursief systeem
recursieve rest
Reed-MŁnch-methode
reeds verstreken wachttijd
reeks van aselecte getallen
reeks van dezelfde behandelingen
reeks van Edgeworth
reeks
reeksen
reference set
referentieperiode
regel van Bonferroni
regel van Cochran
regel van Grubbs
regel van Sturges
regel van Thompson
regels van Bradford Hill
regeneratief proces
regressand
regressie equivariante schatter
regressie kwantiel
regressie met alle mogelijke subsets van verklarende variabelen
regressie met vertraging
regressie onder restricties
regressie rangscores
regressie van de kleinste absolute afwijking
regressie
regressie-afhankelijkheid volgens Lehmann
regressie-afhankelijkheid
regressiecoŽfficiŽnt
regressie-diagnostieken
regressiekromme
regressielijn volgens Berkson
regressielijn voor de probit
regressielijn
regressiemodel van Cox
regressie-oppervlak
regressieschatter
regressogram
regular group divisible incomplete block design
regulier Markov-vernieuwingsproces
regulier stationair puntproces
reguliere beste asymptotisch normale schatter
reguliere schatter
reguliere toestand
rekenblad
reken-intensieve methode
rekenkundig gemiddelde
rekenprobit
relatieve doeltreffendheid
relatieve doeltreffendheid
relatieve doeltreffendheid
relatieve efficiŽntie
relatieve efficiŽntie
relatieve efficiŽntie
relatieve frequentie bij discrete verdelingen
relatieve frequentie
relatieve frequentie
relatieve index
relatieve informatie volgens Yates
relatieve informatie
relatieve precisie
relatieve sterkte
relative area of transvariation
relaxatie-oscillatie
remote sensing
repelsteel
repelsteel
repetitive group sampling plan
replicatie
representatieve steekproef
reproduceerbaarheid
residu van Anscombe
residu
residuele kwadratensom
residuele kwadratensom
residuele variantie (per vrijheidsgraad)
residuele variantie
resistente technieken
respons
responsoppervlak proefschema
responsoppervlak
rest
restrictie
restvariantie
resultaat
retrospectieve studie
Rhodes-verdeling
richelregressie
richtingsverdeling van een as
ridge-regressie
ridit-analyse
Riemann-verdeling van Zipf
Riemann-verdeling
right and wrong cases method
rij
rimpels
ringpolynoom
ringverdeling
Ripley-statistiek
risico factor
risico
risicofunctie
risicoverhouding
Robbins-Munro-proces
robuuste schattingsmethode
robuustheid
rondgewikkelde Cauchy-verdeling
rondgewikkelde normale verdeling
rondgewikkelde Poisson-verdeling
rondgewikkelde verdeling
Room-vierkanten
rooster voor groepering
rooster
rooster-proefopzet
roostersteekproeftrekking
roostervierkant
Rosenbaum-toets
rotatie
roterende proefopzet volgens Box-Hunter
roterende proefopzet
roterende steekproef
route-steekproeftrekking
R-proces
R-schatter
R-techniek
ruimte opgespannen door gemeenschappelijke factoren
ruimtelijk puntproces
ruimtelijke statistieken
ruimte-tijd clustering
ruÔnering van de speler
ruÔneringsproblemen
ruis
ruw geboortecijfer
ruw maken
ruw moment
ruw moment
ruwe score
ruwheid sanctie

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page