ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: P

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

paardensprongvierkant
paarsgewijze onafhankelijkheid
paarsgewijze t-toets
paarsgewijze vergelijking
padanalyse
Palm-functie
panel gegevens
panel
panel-studie
paradox van Lindley
paradox van Simpson
paradox van St. Petersburg
paradox van Stein
paradox van Yule-Simpson
parallellen gehaltebepaling
parallel-steekproef
parameter rechthoekigheid
parameter
parametervrij
parametervrije tolerantiegrenzen
parametrisch programmeren
Pareto-achtige verdeling
Pareto-verdeling
part correlatiecoŽfficiŽnt
partieel correlogram
partieel kleinste kwadraten
partieel vermengen
partiŽle associatie
partiŽle autocorrelatie
partiŽle contigentie
partiŽle correlatie
partiŽle correlatie
partiŽle rangcorrelatie
partiŽle regressie
partij (bij kwaliteitscontrole)
Pascal-verdeling
patroonherkenning
Pearson-coŽfficiŽnt voor verwantschap
Pearson-criterium
Pearson-Durbin-verhouding
Pearson-kromme
Pearson-rest
Pearson's bivariate type-II-verdeling
Pearson's chi-kwadraat-toets op onafhankelijkheid
Pearson-type-VI-verdeling
pentad criterion
perceel (bij landbouwkundig onderzoek
percentagediagram
percentiel
percentile vertrouwensinterval
percentuele verdeling
percolatieproces
periode van een toestand
periode
periode
periodeloze toestand
periodiek onderzoek
periodiek proces
periodogram van Alter
periodogram van Schuster
periodogram van Whittaker
periodogram
Perks-verdeling
permutatie-toetsen
persistente toestand
persistentie
p-functie
phase confounded designs
phi-coŽfficiŽnt
phi-kwadraat
piek over drempel
piek
piekwaarde
Pilllais sporentoets
pistimetrische waarschijnlijkheid
Pitman-Morgan-toets
Pitman-schatter
Pitman-toetsen
plaatsmaat
plaats-schaal familie
placebo
point of first entry
Poisson-benadering
Poisson-beta-verdeling volgens Holla-Bhattacharya
Poisson-beta-verdeling
Poisson-binomiale verdeling
Poisson-Diruchlet-proces
Poisson-Gauss-verdeling
Poisson-geclusterd proces
Poisson-Lexis-verdeling
Poisson-Markov-proces
Poisson-Pascal-verdeling
Poisson-proces met stochastisch veranderlijke parameter
Poisson-proces
Poisson's wet van de grote aantallen
Poisson-spreidingsindex
Poisson-verdeling met Poisson-verdeelde parameter
Poisson-verdeling met positieve normaal verdeelde parameter
Poisson-verdeling met stochastische parameter
Poisson-verdeling
Poisson-waarschijnlijkheidspapier
Pollaczek-formule
Pollaczek-Khintchine-formule
Pollaczek-Spitzer-identiteit
Půlya-Aeppli-verdeling
Půlya-Eggenburger-verdeling
Půlya-proces
Půlya-verdeling
polychorische correlatie
polygoon van Delthiel
polygoon van Voronoi
polykay
polynome trend
polynomiale regressie
polynomiale trend
polynoom-gladstrijken volgens Brown-Meyer
polynoom-gladstrijken
polyspectra
polytome tabel
populatie
populatiegemiddelde
populatiegenetica
populatie-index van Lincoln
positief binomiale verdeling
positief hypergeometrische verdeling
positieve correlatie
positieve scheefheid
positieve vertekening
post-stratificatie
postulaat van Bayes
Potthoff-toets
P-P-grafiek
precies-geÔdentificeerd model
precisie matrix
precisie
precisie
precisiemodulus
prediktor
pre-emptive discipline
prevision
prijsindex van de gezinsconsumptie
prijsindexcijfer van Carli
prijsindexcijfer
prijsverhoudingsgetal
primaire steekproefeenheid
primaire steekproefeenheid
principale componenten
principale componenten-analyse
principe van de maximale entropie
principe van de minimax regret
priority queuing
probabilistisch
probabilistische restrictie
probit
probit-analyse
probleem van Bartholomew
probleem van Behrens-Fisher
probleem van de Nijl
procedure om de steekproef te herhalen
procedure van Brown-Mood
procedure van de stochastische benadering
procentuele tolerantiegrens voor af te keuren exemplaren
proces met continue tijdparameter
proces met stationaire covariantie
proces van competitie
proces van Takacs
proces van teruglegging
proces volgens Cox
procesbeheersing
procesbeheersingsdiagram van Shewhart
procesbeheersingsdiagram
procesbeheersingsschema
Procrustes-methode
producentenrisico
product-biomiaal model
productintegraal
productmoment
productmoment-correlatie
proefeenheid
proefonderzoek
proefopzet in een driehoekssysteem
proefopzet met de helft van de replicaties
proefopzet met dubbele wisseling van volgorde
proefopzet met een semi-kubisch rooster
proefopzet met gekruiste herhaling
proefopzet met niet-gelijke munten
proefopzet met opgesplitste velden
proefopzet met overlappingen
proefopzet met verwisseling van behandeling
proefopzet volgens een magisch vierkant
proefopzet voor selectie
profiel-analyse
profiel-likelihood
prognostische factor
programmeertaal
progressief gecensureerde steekproeftrekking
projectie uitoefening
projectie
projectie
proportioneel odds model
prospectieve studie
protocol
proximiteitsstelling van Wold
proximiteitsstelling
pseudo inverse
pseudo-factor
pseudo-likelihood
pseudo-spectrum
pseudo-toevalsgetallen
pseudo-waarden van de jackknife
psi-functie
psi-kwadraat
p-statistics van Roy
p-statistics
psychometrie
P-test van Priestly
publicatie bias
punt bi-seriŽle correlatie
punt uit de parameterruimte
puntenwolk
puntprocessen
puntschatting
puntsteekproeftrekking
p-waarde

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page