ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: O

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

oblimax
observerend onderzoek
Occams scheermes
OC-curve
OC-curve
OC-kromme
octielen
officiŽle statistiek
ogief
ogief
ogief
ogive
O-kentallen
omhullend onderscheidend vermogen
omhullende risicofunctie
omkeerbare relatie
omkeertoets
omkering
omslagpunt
omvang en profiel
omvang van een gebied
omvang
onafhankelijke censurering
onafhankelijke trekkingen
onafhankelijke variabele
onafhankelijke werking
onafhankelijkheid
onbetrouwbaarheid
onbetrouwbaarheid
onbruikbaarheid
onder alle verdelingen zuivere schatter
onderbroken verdelingen
onderdispersie
onderlinge precisie
ondernormale spreiding
onderscheidend vermogen als functie van de alternatieve hypothese
onderscheidend vermogen
ondertekend likelihood ratio statistiek
onderzoek
onderzoek
onderzoeksopzet
oneerlijk proces
oneigenlijke a priori verdeling
oneigenlijke verdeling
oneindige deelbaarheid
oneindige populatie
oneindig-veel-plaatsen model
ongecorrigeerd moment
ongelijke onderklassen
ongelijke steekproeffracties
ongelijkheden van Frťchet
ongelijkheden van Gumbel
ongelijkheid van Berge
ongelijkheid van Bernstein
ongelijkheid van Berry
ongelijkheid van Bienaymť-Tchebychev
ongelijkheid van Birnbaum
ongelijkheid van Birnbaum-Raymond-Zuckerman
ongelijkheid van Bonferroni
ongelijkheid van Boole
ongelijkheid van Boole-Bonferroni-Frťchet
ongelijkheid van Camp-Meidel
ongelijkheid van Cantelli
ongelijkheid van Cauchy-Schwarz
ongelijkheid van Cramťr-Rao
ongelijkheid van Cramťr-Tchebycheff
ongelijkheid van Gauss-Winckler
ongelijkheid van Hoeffding
ongelijkheid van Jensen
ongelijkheid van Kolmogorov
ongelijkheid van Liapunov
ongelijkheid van Markov
ongelijkheid van Minkowsky
ongelijkheid van Peek
ongelijkheid van Scharz
ongelijkheid van Tchebychev
ongelijkheid van Tong
ongelijkheid van Uspensky
ongelijkheid van Zelen
ongelijkheidheid van HŲlder
ongelijkheidheid van Kounias
ongelijkheidscoŽfficiŽnt van Theil
ongelijkheidscoŽfficiŽnt van Theil
ongelijksoortigheid
ongewogen gemiddelde
ononderbroken reeksen
onopgemerkte confounder
ontaarde verdeling
ontbindbare evenwichtige onvolledige blokkenproef
ontbindbare modellen
ontbindbare proefopzetten
ontbrekende gegevens
ontbrekende informatieprincipe
ontleding (van heterogene verdelingen)
ontrollen
ontvangstkeuring
ontwerp van experimenten
ontwerp van het type O:PP
ontwerp vergelijking
ontwerp voor een optimale D
ontwerp voor herhaalde metingen
ontwerp-matrix
ontwikkeling volgens Cornish-Fisher
onverklaard gebleven fractie van de variantie
onvolledig gerealiseerde steekproef
onvolledige gegevens
onvolledige steekproef
onzekerheidsbeginsel van Grenander
onzuivere schatter
onzuivere toets
onzuiverheid door verkeerde weging
onzuiverheid ten gevolge van verkeerde specificatie
onzuiverheid
oorzaakspecifieke toevalsfunctie
op (m-1) na grootste en kleinste waarde
op and Op notatie
op het oog schatten
op opvolgende verschillen gebaseerde statistische grootheid
op rangorde gebasserde statistische grootheden
opeenvolgend groepsontwerp
open klassen
open vraag
op-en-neer-methode
operations research
ophoogfactor
ophoogfactor
opinie-onderzoek
oplossingstechniek van Doolittle
opnemings waarschijnlijkheid
oppervlak van een bivariate frequentieverdeling
opsplitsing van chi-kwadraat volgens Lancaster
opsplitsing van chi-kwadraat
opstoppingsproblemen
optelbaarheid van χ≤ -
optelbaarheid van chi-kwadraat
optelbaarheid van gemiddelden
optelling van stochastische variabelen
optimale allocatie
optimale lineaire voorspeller
optimale schatter
optimale stopregel
optimale stratificatie
optimale toets
optimale toetsingseenheid
optimaliseringsprocťdť van Box voor full-scale processen
optimaliteit van een proefopzet
Ord-Carver-systeem voor discrete verdelingen
Ord-Carver-systeem
orde van coŽfficiŽnten
ordinatie
Ornstein-Uhlenbeck-proces
orthante waarschijnlijkheden
orthogonaal proces
orthogonaal
orthogonale functies
orthogonale matrices
orthogonale opstelling
orthogonale polynomen
orthogonale proefopzet
orthogonale projectie
orthogonale regressie
orthogonale toetsen
orthogonale transformatie van stochastische variabelen
orthogonale veeltermen
orthogonale vierkanten
orthonormaal systeem
oscillatie
oscillatie-index
oscillerend proces
over-all steekproeffractie
overblijvende wachttijd
over-dispersie
overeenstemming tussen theorie en practijk
overeenstemming
overeenstemmingscoŽfficiŽnt
overeenstemmingsprobleem van m-rangordeningen
overgaan op de absolute waarde (van een meting)
overgaan op hoeken
overgangsintensiteit
overgangsmatrix
overgangsmatrix
overgangstijd
overgangswaarschijnlijkheid
over-identificatie
overlevingsanalyse
overlevingsfunctie
overschrijdingen
overtollige parameters
overtollige variabele
oververzadigde proefopzet
overwicht
overwichtsgraad
overzichten

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page