ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: N

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

naaldprobleem van Buffon
naaste-buuranalyse
naaste-buursteekproeftrekking
nauwkeurigheid van een schatter in de zin van Pitman
nauwkeurigheid
nauwkeurigheid
nauwkeurigheid
negatief binomiale verdeling
negatief exponentiŽle verdeling
negatief model
negatief multinomiale verdeling
negatief-binomiale verdeling na weglating van de nul-klasse
negatieve correlatie
negatieve vertekening
neiging tot sociaal-wenselijke antwoorden
Nelson-Aalen schatter
netwerk steekproeftrekking volgens Sirken
netwerk steekproeftrekking
neuraal netwerk
neutral curve
nevenparameters
new better than used distribution
Newman-Keuls-toets
Neyman-allocatie
Neyman-model
Neyman's factorisatie-theorema
Neyman's psi-kwadraat-toets
Neyman-Scott-model
niet weg te nemen vertekening
niet-aanhankelijkheid
niet-afgeleide meeteenheid
niet-aselecte steekproef
niet-centraal betrouwbaarheidsinterval
niet-centrale beta-verdeling
niet-centrale chi-kwadraat-verdeling
niet-centrale F-verdeling
niet-centrale multivariate beta-verdeling
niet-centrale multivariate F-verdeling
niet-centrale t-verdeling
niet-centrale Wishart-verdeling
niet-centraliteitsparameter
niet-doeltreffende schatter
niet-doeltreffende statistische grootheid
niet-evenredig verdeelde aantallen in de onderklassen
niet-gelijkenis
niet-gelijkenis-index
niet-gereduceerde proefopzetten
niet-homogeen Poisson-proces
niet-informatieve grootheid
niet-lineaire correlatie (gebruik van deze term wordt afgeraden)
niet-lineaire regressie
niet-lineaire trend
niet-negeerbare non-response
niet-normaal verdeelde populatie
niet-nulhypothese
niet-orthogonale factor
niet-orthogonale gegevens
niet-parametrische delta methode
niet-parametrische maximum likelihood
niet-recurente toestand
niet-recursieve rest
niet-regulier collectivum volgens Von Mises
niet-regulier collectivum
niet-reguliere schatter
niet-singuliere verdeling
niet-stationair stochastisch proces
niet-steekproeffout
niet-symmetrische verdeling
niet-systematische fout
niet-toelaatbare schatter
niet-volledig blok
niet-volledig Latijns vierkant
niet-volledig moment
niet-volledige beta-functie
niet-volledige gamma-functie
niet-volledige telling
nieuw-incidentie
niveau van een factor (bij een factorieel experiment)
Noether-toets op cyclische trend
nomogram
non-circular statistic
non-respons
nonsense-correlatie
normaal verdeelde variabele X
normaal waarschijnlijkheidspapier
normaalkwantiel
normaalvergelijkingen
normale spreiding
normale variabele
normale verdeling van Fisher op de bol
normale verdeling
normalisatie van de frequentieverdeling
normalisatie van scores
NORMIX
notatie van Yule
nucleotide diversiteit
nulhypothese
nul-som-spel
numerieke taxonomie
nut theorie
nutteloosheidsindex
nuttigheidstheorie
Nyquist-frequentie
Nyquist-interval

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page