ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: M

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

maandgemiddelde
maat van Kaiser-Meyer-Olkin om geschiktheid te bemonsteren
maat voor de samenhang
maatstaf van Spearman
machtgemiddelde
macht-transformatie
Madow-Leipnik-verdeling
Mahalanobis-afstand
Mahalanobis-toetsingsgrootheid
Makeham verdeling
manifeste variabele
Mann-Kendall-toets
Mann-Whitney-toets
Mantel-Haenszel-toets
marginale classificatie
marginale klasse
marginale verdeling
marker variable
Markov random veld
Markov schatter
Markov-keten met absorberende wanden
Markovketen Monte Carlo met omkeerbare sprongen
Markovketen volgens de Monte Carlo methode
Markovketen
Markov-model met blijvers
Markov-proces voor intervallen van Wold
Markov-proces
Markov-veld
Markov-vernieuwingsproces volgens Pyke
Markov-vernieuwingsproces
Marshall-Edgewort-Bowley index
Marshall-Olkin-verdeling
martingaal
martingale residuen
maskeringseffect
matching
mate van geloofwaardigheid
matrix van de tweede-orde momenten
matrix van Leslie
matrix van puntenwolken
matrix van uitbetalingen
matrix-gelijkheid van Bartlett
maximaal gemiddelde doorgelaten uitvalpercentage
maximale F-verhouding
maximale jaarlijkse block-methode
maximale waarschijnlijkheidsschatter van Weiss-Wolfowitz
maximale waarschijnlijkheidsschatter
maximin-criterium
maximum likelihood onder beperkende voorwaarden
maximum likelihood schatter
maximum-type procedures
Maxwell-Boltzmann-statistiek
McDonald-Kreitman test
McNemar-toets
mean square consecutive fluctuation estimator
mean trigonometric deviation
mediaan
mediaantoets van Quenouille
mediaantoets van Westenberg-Mood
mediaantoets
mediaantoets
median centre
median F-statistic
median unbiased confidence interval
mediane absolute afwijking
mediane dodelijke dosis
mediane effectieve dosis
mediane lijn
mediane overlevingstijd
mediane regressiekromme
mediane richting
meegroeiend gemiddelde
meerfasen steekproef
meerfasenproces van Kendall
meerfasenproces
meertoppige verdeling
meertrapssteekproeftrekking
meertrapssteekproeftrekking
meervoudig keuzeprobleem
meervoudig Poisson-proces
meervoudige beslissing
meervoudige breedtetoets
meervoudige classificatie
meervoudige factor-analyse
meervoudige Poisson-verdeling
meervoudige steekproeftrekking
meervoudige stratificatie
meervoudige tijdreeksen
meervoudige veranderingen
meervoudige vergelijkingen (bij variantie-analyse)
meest doeltreffende schatter
meest efficiŽnte schatter
meest onderscheidend kritiek gebied
meest onderscheidende rangordetoets
meest onderscheidende toets
meest selectieve betrouwbaarheidsintervallen
meest voorkomende waarde
meetkundig gemiddelde
meetkundige variatiebreedte
meetkundige verdeling
Mellin-getransformeerde
mengsel distributie
mensjaren
mesokurtosis
met loting uitgebreide significantietoets
met zwakke conditie
meta-analyse
methode van beheer
methode van Behrens
methode van Blom
methode van Box en Wilson van de steilste helling
methode van Brandt-Snedecor
methode van Brown
methode van Bruceton
methode van collectieve tekens
methode van de gereduceerde vorm
methode van de gewogen kleinste kwadraten
methode van de halfgemiddelden
methode van de kleinste kwadraten
methode van de maximale aannemelijkheid
methode van de maximale entropie
methode van de middenrang
methode van de ongewogen gemiddelden (in variantie-analyse)
methode van de steilste helling
methode van de uitgekozen punten
methode van de volgens d'Esopo gewogen kleinste kwadraten
methode van Dragstedt-Behrens
methode van Gauss-Siedel
methode van Gupta voor de keuze van een deelverzameling
methode van Harrison
methode van het voortschrijdend gemiddelde
methode van Holt
methode van kruisvalidering
methode van Lachenbruch
methode van Lloyd
methode van Newton-Raphson
methode van opvolgende verschillen
methode van overlappende kaarten (voor het trekken van linked samples)
methode van padcoŽfficiŽnten
methode van Papadakis
methode van Peters
methode van Politz en Simmons
methode van samengevoegde strata
methode van scoren
methode van Spearman-Kšrber
methode van Spearman-Kšrber
methode van Ward
methode waarbij van alle a priori informatie gebruik wordt gemaakt
methoden met meer dan twee mogelijke beslissingen
methoden onder gebruik van slechts een gedeelte van de beschikbare informatie
methoden van de kleinste absolute afwijking
methoden van Taguchi
Metropolis-Hastings algorithme
middelpunt (van een waardenbereik)
midden van het waardenbereik
milieu statistieken
Miller-verdeling
Mills-verhouding
minimaal verbonden ontwerp
minimale chi-kwadraten
minimale essentiŽle volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
minimale toereikende vector van statistische grootheden
minimale volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
minimax robuuste schatter van Huber
minimax robuuste schatter
minimax strategie
minimax-principe van Wald
minimax-principe
minimax-schatting
minimum afstandsmethode van Wolfowitz
minimum discrimination information statistic
minimum logit chi-squared
minimum normit chi-kwadraat schatter
Minitab
MINQUE
minst gunstige familie
minst gunstige verdeling
Mitscherlich-vergelijking
mixed-up observations
M-locatieschatter van Huber
M-locatieschatter
modale analyse van Wishart
modality
model I van Eisenhart voor variantie-analyse
model I
model II (variantieanalyse)
model II van Eisenhart voor variantie-analyse
model II
model met fouten in de variabelen
model met meetfouten in de variabelen
model met simultane vergelijkingen
model met toevallige coŽfficiŽnten
model met vaste effecten
model op geaggregeerd niveau
model van Aranda-Ordaz
model van Ehrenfest
model van Johnson-Mehl
model van Jolly-Seber
model van Reed-Frost
model van Tobit
model
model-I in variantie-analyse
modelos de la gamma-debilidad
modus
modus
moedersteekproef
moeheids modellen
moment coŽfficiŽnt
moment van de steekproefverdeling
moment van een verdeling
moment
momentane sterftekans
momenten van negatieve orde
momentenmethode
moment-genererende functie
momentschatter
monotone aannemelijkheidsverhouding
monotone regressie
monstername
monstertrekking volgens Gibbs
Monte Carlo EM algoritme
Monte Carlo test van Barnard
Monte Carlo toets
Monte Carlo-methode
Mood-Brown-mediaantoets
Mood-Brown-schatting
Mood's W-toets
Moran's toetsingsgrootheid
morele grafiek
Morgenstern-verdelingen
Mortara-formule
Moses-rangordetoets voor gelijkheid van spreiding
Moses-toets
Mosteller's k-steekproeven-verschuivingstoets
MOSUM procedures
M-schatter
multi-binomiale toets van Bradley
multi-binomiale toets
multi-collineariteit
multicollineariteit
multi-dimensionale schaling
multi-factoriŽle proefopzet
multi-level continue steekproefopzet van Lieberman-Solomon
multi-level continue steekproefopzet
multi-lineair proces van Parzen
multi-lineair proces
multinomiale verdeling
multipele correlatiecoŽfficiŽnt
multipele imputatie
multipele partiŽle correlatiecoŽfficiŽnt
multipele regressie met kruistermen
multipele regressie
multiple curvilinear correlation
multiplicatief proces
multipliciteit
multistate model
multivariaat L1-gemiddelde
multivariate analyse
multivariate beta-verdeling
multivariate binomiale verdeling
multivariate Burr-verdeling
multivariate exponentiŽle verdeling
multivariate F-verdeling
multivariate hypergeometrische verdeling
multivariate inverse hypergeometrische verdeling
multivariate machtreeksverdeling
multivariate multinomiale verdeling
multivariate negatief binomiale verdeling
multivariate normale verdeling
multivariate ongelijkheden van Tchebyshev
multivariate Pareto-verdeling
multivariate Pascal-verdeling
multivariate Poisson-verdeling
multivariate Půlya-verdeling
multivariate processen
multivariate rangtekentoets
multivariate variantie-analyse tabel
multivariate variantie-analyse
multivariate verdeling
Murthy-schatter
mutability

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page