ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: L

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

L1-maat
L2-associatieschema
L2-maat
laag
laat ÚÚn weg procedure
ladder indices
ladder variable
laddermethode
lading
lag hysteresis
Laguerre polynomen
lambda-criterium
lambdagram van Yule
lambdagram
lambda-test van Priestly
lange-termijntrend
Langevin-verdelingen
langzaam variŰrende functie
Laplace-getransformeerde
Laplace-verdeling
latente klassen-analyse
latente structuur
latente variabele
latente variabele
Latijns vierkant
Latijnse kubus
Latijnse rechthoek
Laurent-proces
LD50
least variance difference method
leeftijd in jaren
leeftijd-periode-cohort gevolgen
leeftijdsafhankelijk geboorte- en sterfteproces
leeftijdsafhankelijk vertakkingsproces
leeftijdsspecifiek cijfer
leeftijdsspecifiek sterftecijfer
leeftijdsspecifiek sterftecijfer
leeftijdsspecifieke sterftekans als functie van de leeftijd
leeftijdsspecifieke sterftekans
leeftijdsspecifieke sterftekans
leeftijdsspecifieke sterftekans
lege cellen test van Wilks
lege-cellen-toets van David
Legendre-polynomen
legit
Lehmann-ScheffÚ theorema
Lehmann-toets
lemma van Esseen
lemma van Fatou
lemma van Glivenko-Cantelli
lemma van Neyman-Pearson
lemma van Slutsky
lemma's van Borel-Cantelli
leptokurtosis
Leslie-toets
levensduurverdeling
levensverwachting
LÚvy-Khintchine-representatie
LÚvy-Pareto-verdeling
LÚvy-proces
LÚvy-representatie
Lexis-verdelingen
lichaampje probleem
lijn van Pareto
lijn van volledige inkomensgelijkheid in een Lorenz-diagram
lijndiagram
lijnspectrum
lijntransectsteekproeftrekking
likelihood principe
likelihood
likelihood-ratio-toets
likelihood-ratio-toets
Likert-schaal
lineair model
lineair proces
lineair programmeren
lineair structureel verband
lineaire correlatie
lineaire discriminantie-functie
lineaire hypothese
lineaire regressie volgens de kleinste-kwadraten methode
lineaire regressie
lineaire restrictie
lineaire schatter
lineaire systematische statistische grootheid
lineaire toereikendheid
lineaire trend
lineaire uitvalkansverdeling van Barlow
lineaire uitvalkansverdeling
lineo-normal distribution
linked blocks
linked paired comparison design
linked samples
linkszijdige afknotting
linkszijdige censurering
Lipschitz-voorwaarde
LISREL
locatie
locatiemaatstaf
locatiemodel
locatieparameter
locatieparameter
locatieparameter
logaritmische kansverhouding van Barnard
logaritmische kansverhouding
logaritmische reeksverdeling van Fisher
logaritmische reeksverdeling
logaritmische transformatie
log-chi-kwadraat-verdeling
log-convexe tolerantiegrenzen van Hanson en Koopmans
log-convexe tolerantiegrenzen
log-F-verdeling
log-gamma-verdeling
logische consistentie
logistieke kromme
logistieke kromme
logistisch proces
logistische kromme
logistische regressie
logistische verdeling
logit
log-lineair model
log-logistieke verdeling van Shah en Dave
log-logistieke verdeling
log-log-transformatie
lognormaal
lognormale verdeling
lognormale verdeling
log-nul-Poisson-verdeling van Katti en Rao
log-nul-Poisson-verdeling
log-rangorde toets
lokaal asymptotisch meest onderscheidende toets van Neyman
lokaal asymptotisch meest onderscheidende toets
lokaal asymptotisch meest stringente toets van Bhat-Nagnur
lokaal asymptotisch meest stringente toets
lokaal meest onderscheidende rangorde-toets van Fraser
lokaal meest onderscheidende rangorde-toets
lokaal minimum
lokale asymptotische doeltreffendheid volgens Konijn
lokale asymptotische doeltreffendheid
lokale likelihood schatting
Lomax-verdeling
longitudinaal onderzoek
Lorenz-kromme
loterijsteekproef
Lotka-Volterra-vergelijkingen
lowess
Lp-norm
L-schatting
L-statistics van Dwass
l-statistics van Kendall-Stuart
L-statistics
l-statistics
L-toetsen van Neyman-Pearson
L-toetsen
Lugananni-Rice formule
lumped variance test

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page