ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: I

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ideaal indexcijfer van Fisher
identieke categorisaties
identieke fouten
identificeerbaarheid
identiteit van Jordan
ieder-met-ieder-vergelijking
ijdelheids-vertekening
ijking
IMA-process
immigratie
implicit strata
impulse response function
imputatie
in de tijd homogeen proces
in strenge zin gedomineerde schatter
incidentie
incidentie-matrix van een proefopzet
includances tests
incomplete multiresponse design
inconsistente schatter
increasing failure rate
increasing hazard rate
index of abnormality
index of attraction
index of homophily
index of response
index of reversion
index van Divisia
index van Divisia-Roy
index van gelijkenis van Sokal-Michener
index van gelijkenis
index van Lowe
index van Pareto
index voor de ontwikkeling
indexcijfer met gekruiste weging
indexcijfer van Gittins
indexcijfer van Konyus
indexcijfer van Laspeyres
indexcijfer van Laspeyres-Konyus
indexcijfer van Paasche
indexcijfer van Paasche-Konyus
indexcijfer van Palgrave
indexcijfer van Shannon-Wiener
indexcijfer voor prijscompensatie
indexcijfer
indexcijferreeks met vaste basis
indicator variabele
indicatorfunctie
indifferentiegebied (van een toets)
indifferentiepunt
indirecte kleinste kwadratenschatting
indirecte standaardisatie
inductie
inductief gedrag
inefficiŽnte statistische grootheid
inefficiŽnte statistische grootheid
inferentiŽle statistiek
inflated distributions
influence curve
influence functie
informatie criterium van Bayes
informatie criterium
informatie
informatiecriterium van Akaike
informatiegetal van Kullback-Leibler
informatiematrix
informatietheorie
informatieve a priori verdeling
informatieve censurering
informative prior
ingebed proces
ingeval van discrete toenames
inhoudelijke validiteit
input/output-proces
inspectie met veranderlijke steekproefomvang
inspectie met vervanging van defecten
inspectie op grond van kwantitatieve variabelen
instrumentele variabele
integraal controle-onderzoek
integraalvergelijking van Lindley
integrale inspectie
integrale steekproef
integrale telling
integrated moving average process
integreerbaarheid in stochastische zin
intensiteit (bij harmonische analyse)
interactie
interactie-component
interactie-orde
intercept
intercorrelatie van een stelsel variabelen
interdeciel bereik
intergraduated values
interkwartielafstand
interne kleinste kwadratenmethode volgens Hartley
interne kleinste kwadratenmethode
interne regressie volgens Hartley
interne regressie
interne validiteit
interpolatie
interval schatting
interventie-analyse
interviewer bias
intrablokanalyse
intrinsieke nauwkeurigheid
intuÔtieve waarschijnlijkheid
invariant
invariantie
invariantiemethode (van schatten of toetsen onder bepaalde transformaties)
inventariseringsproblemen
invers bemonsteren
invers moment
inverse autocorrelatie
inverse Gauss-verdeling
inverse hypergeometrische verdeling
inverse hypergeometrische verdeling
inverse normal scores test
inverse Půlya-verdeling
inverse polynoom
inverse problemen
inverse transformatie methode
inverse verdeling (gebruik af te raden, er zijn tenminste vijf betekenissen)
inverse waarschijnlijkheid
invers-multinomiale steekproeftrekking
invloed
invloed
invloedrijke waarneming
irreducibele Markovketen
Ising-Stevens-verdeling
isodynes
isokurtosis
isomorfisme
isotone regressiefunctie
isotrope verdeling
isotropie
item analyse
item-analyse
iteratief gewogen kleinste kwadraten
iteratief herwogen kleinste kwadraten
iteratief proportioneel fitten
iteratief proportionele schaalkeuze
iteratieve procedure van Stephan

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page