ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: E

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ecologisch onderzoek
ecologische fout
econometrie
ED50
Edgeworth index
ťťn-factor-theorie van Spearman
ťťn-factor-theorie
een-steekproef-kwaliteitscontrole
een-steekproef-kwaliteitscontrole-procedure
ťťn-steekproefschatter van Hodges-Lehmann
eentoppig
eentrapssteekproeftrekking
eenzijdige toets
eerlijk spel
eerste kwartiel
eerste limiettheorema
eerste theorema van Helly
effect bepaling
effectief aantal vrijheidsgraden
efficiŽnte schatter
efficiŽntie volgens Cramťr-Rao
efficiŽntie volgens Pitman
efficiŽntie
efficiŽntiefactor
efficiŽntie-index van Armitage
efficiŽntie-index
efficiŽntie-verhouding
Efron' s zelf-consistentiealgoritme
eigenlijke verdeling
eigenschap selectie
eigenschap
eigenwaarde
eindige boogsinus-verdeling
eindige Markov-keten
eindige populatie
eindigheidscorrectie (voor een populatie)
eindpunt schatting
Eisenhart-modellen
element uit de steekproef
elementaire eenheid
elementaire vernieuwingsstelling
Elfving-verdeling
eliminatie volgens Gauss
eliminatie
elkaar doordringende steekproeven
ellipticiteit van een bivariate normale verdeling
ellipticiteit
EM-algoritme
emperisch statistisch model
empirische Bayesiaanse procedure
empirische Bayesiaanse schatter
empirische exponentiŽle familie
empirische likelihood
empirische probit
empirische verdelingsfunctie
endogene variabele
Engset-verdeling
enkel-blind
enkel-logarithmische grafiek
enkelvoudige aselecte steekproef
enkelvoudige aselecte steekproeftrekking
enkelvoudige classificatie
enkelvoudige hypothese
enkelvoudige regressie
enkelvoudige roosterproefopzet
ensemble gemiddelde
ensemble
entropie
entry plot
epidemiologie
epidemisch
epsilon-onafhankelijkheid
equalising value
equinormale verdeling
equivalente afwijking
equivalente dosis
equivalente steekproeven
equivalentieklasse
equivariant schatter
erfelijkheidsgraad
ergodiciteit
ergodische toestand
Erlang-verdeling
error-functie
ethisch
etiologische fractie
Euclidische afstand
eugenetica
Eulers veronderstelling
evenredig verdeelde aantallen in de onderklassen
evenredige bemonstering
evenredig-risicomodel
evenwicht
evenwichtig herhaalde replicatie
evenwichtig onvolledig blok
evenwichtig roostervierkant
evenwichtig vernieuwingsproces
evenwichtig warren
evenwichtige bootstrap
evenwichtige factoriŽle proefopzet
evenwichtige verschillen
evenwichtsverdeling
exacte chi-kwadraat-test
exacte statistische methode
exacte toets van Fisher-Yates
exceedance life test
exceedance tests
exogene variabele
experiment
expert-systeem
exploratief onderzoek
explosief process
exponentieel effenen
exponentieel spreidingsmodel
exponentiŽle familie
exponentiŽle kromme
exponentiŽle regressie
exponentiŽle verdeling
externe validiteit
extrapolatie
extremaal gemiddelde
extremaal proces volgens Dwass
extremaal proces
extremal index
extreme intensiteit
extreme studentised deviate
extreme waarden

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page