ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: D

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Daniel-toets
Darmois-Koopman-verdelingen
data
data-analyse
database
data-reductie
David-Barton-toets
de methode van gebiedssteekproeven
de verzameling van elementaire gebeurtenissen en de bijbehorende kansen
deciel
decompositie theorema van Wold
decompositie
deelreeks
deelreeks
deelsteekproef
definiŽrend contrast (of betrekking)
dekking
dekkingsproblemen
dekkingswaarschijnlijkheid
delta methode
delta verdeling
delta-index van Gini
delta-index
demodulatie
demografie
dempingsfactor
dendrogram
denkbeeldige populatie
denkfout van Berkson
derde kwartiel
derdemacht van correlatie
destructief onderzoek
determinantcorrelatie
determinatiecoŽfficiŽnt
deterministisch model
deterministisch proces
deterministische verdeling
deterministische verdeling
deviatie residuals
deviatie
diagonale regressie volgens Frisch
diagonale regressie
dichotome variabele
dichotomie
dichtheidsfunctie
dichtheidsschatting
diepe gelaagdheid
diepe stratificatie
differentiaal-differentie vergelijking
differentieerbaarheid in stochastische zin
differentievergelijking behorende bij een explosief proces
diffuse a priori verdeling
diffusie-index
diffusiemodel van Ehrenfest
diffusie-proces
digamma-functie
digitale computer
dimensie-reductie
Dimroth-Watson-verdeling
directe standaardisatie
directe waarschijnlijkheid
Dirichlet-reeks-verdeling
Dirichlet-verdeling
discordante steekproef volgens Pitman
discordante steekproef
discordantie
discreet proces
discreet proces
discrepantie
discrepantiemaatstaven van Haldane
discrete kansvariabele
discrete kansverdeling
discrete lognormale verdeling
discrete machtreeks-verdeling
discrete normale verdeling
discrete Pareto-verdeling
discrete rechthoekige verdeling
discrete stochast
discrete type-III-verdeling
discrete uniforme verdeling op de cirkel
discrete variabele
discrete variabele
discrete verdeling
discrete verdeling
discrete waarschijnlijkheidsverdeling
discriminant-analyse
discriminantfunctie
dishonest process
disnormality
dispersie stabiliserende transformatie
dispersie
dispersie-index
divergentie
divergentiecoŽfficiŽnt van Lexis
divergentiecoŽfficiŽnt
diversiteitsindex
Dn+ toetsingsgrootheid van Wald-Wolfwitz
doelpopulatie
doeltreffendheid volgens Cramťr-Rao
doeltreffendheid volgens Pitman
doeltreffendheid
doeltreffendheidsfactor
doeltreffendheidsindex van Armitage
doeltreffendheidsindex
dominerende strategie
doorgangstoestand
doorkruising van het gemiddeld niveau van positief naar negatief
doorkruising van het gemiddelde niveau van negatief naar positief
doosplot
dosis-reponsiecurve
dosis-responsie samenhang
dotplot
Downton-schattingen
drager variabele
drempelmodel
drempelwaarde theorema
drie-componenten model van Bock
drie-dimensionaal rooster
driehoeks-associatieschema
driehoekstest
driehoekstoets
driehoeksverdeling
drie-puntssterkteproef
drie-reeksen theorema van Kolmogorov
drie-reeksen theorema
drietalsgewijze vergelijkingen
drievoudig rooster
d-scheiding stelling
d-statistic van Sukhatme
duaal proces
duale theorema van lineaire programmering
duale theorema
dualiteit
dubbel censureren
dubbel vermengen
dubbel verwarren
dubbelblind
dubbele ratio schatter
dubbel-logaritmisch papier
dubbel-logaritmische grafiek
dubbelzijdig exponentiŽle verdeling
duidelijk puntproces
dummy behandeling
dummy variabele
dummy waarneming
dummy
Duncan-toets
Dunnett-toets
Dunn-toets
Dwass-Steel-toets
dynamisch model
dynamisch model
dynamische behandelingstoewijzing
dynamische programmering
dynamisch-stochastisch-proces

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page