ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: B

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

badkuip curve
Bahadur-doeltreffendheid
Bahadur-efficiŽntie
ballot theory
Banach's lucifers probleem
bandbreedte
bandiet problemen
BAN-schatter
Barndorff-Nielsen formule
Bartlett aanpassing
Bartlett correctie
Bartlett-decompositie
Bartlett-Diananda-toets
Bartlett-Lewis-model
Bartlett-relatie
Bartlett-toets op collineariteit
Bartlett-toets op de aanwezigheid van tweede-orde interactie
Bartlett-toets
basic cell
basis (van een getallenstelsel)
basis
basis
basiscontrast
basisgewicht
basisjaar (met betrekking tot de wegingsfactoren)
basisjaar
basislijn
basisperiode
Bates-Neyman-model
Battacharyya-afstand
Bayes-factor
Bayesiaans netwerk
Bayesiaans overlevingsmodel
Bayesiaans risico
Bayesiaanse beslisregel
Bayesiaanse betrouwbaarheidsinterval
Bayesiaanse betrouwbaarheidsintervallen met hoogste a posteriori kansdichtheid
Bayesiaanse inferentie gebruik makend van steekproeftrekking volgens Gibbs
Bayesiaanse inferentie
Bayesiaanse interval
Bayesiaanse kritieke waarde
Bayesiaanse oplossing
Bayesiaanse schatting
Bayesiaanse strategie
BCa betrouwbaarheidsinterval
Bechhofer's methode van indifferentie-zŰne
beeld analyse
beeldstatistiek
beeldstatistiek
beeldverwerking
beginsel van gelijke opdeling
beginsel van uniforme voorverdeling
behandeling
behavioural decision function
beheersingspunt
beheerst produktieproces
Behrens-Fisher-toets
beknot
Bellman-Harris-proces
bemonstering nullen
benaderd aantal vrijheidsgraden
benadering ŗ la Esseen
benadering van Harley
benadering volgens Borges
benadering volgens Burkholder
benadering volgens Camp-Paulson
benadering volgens Hastings
benadering volgens Merrington-Pearson
benaderingsfout
benaderingsprocedure volgens Blum
benaderingsprocedure volgens Laplace
beneden-tolerantiegrens
beperking
beperkte informatiemethoden
beperkte werkwijze volgens Armitage
Beran-toetsen
bereik
Berkeley Madonna (computer pakket)
Bernoulliaanse experimenten
Bernoulli-experiment
Bernoulli-experimenten
Bernoulli-getallen
Bernoulli-polynoom
Bernoulli-veelterm
Bernoulli-verdeling
Bernoulli-wandeling
beschrijvend onderzoek
beschrijvende indices
beschrijvende statistiek
beslisfunctie
beslisfunctie
besliskunde
beslisregel met constante risicofunctie
beslisregel
beslisruimte
beslissing met meer dan twee mogelijkheden
beslissing tot beŽindiging van de inspectie
beslissingsgebied (van een toets)
beslissingstheorie
besmettingskansverdeling van Rutherford
besmettingskansverdeling
Besselfuncties
Besselfunctie-verdeling
beste aanpassing
beste asymptotisch normaal verdeelde schatter
beste kritieke gebied
beste lineaire zuivere schatter
beste schatter
bestendige technieken
beta-binominale verdeling
beta-coŽfficiŽnten
beta-fout
beta-gamma-verdeling
beta-prime-verdeling
beta-verdeling van de tweede soort
beta-verdeling
betere dezelfde volgorde bias schatter
betrouwbaarheid
betrouwbaarheid
betrouwbaarheidscoŽfficiŽnt
betrouwbaarheidscoŽfficiŽnt
betrouwbaarheidsgebied
betrouwbaarheidsgebied
betrouwbaarheidsgrenzen
betrouwbaarheidsinterval
betrouwbaarheidskrommen in de zin van Birnbaum
betrouwbaarheidsniveau
betrouwbaarheidsverdeling
betrouwbaarheidszone
beveiliging van de gemiddeld doorgelaten kwaliteit
bevestigende factoranalyse
bevolkingsstatistiek
beweging onder invloed van random impulsen
bgth-transformatie
Bhattacharyya-grenzen
Bickel-Hodges-schatter
bifactor-model
bij benadering beste lineaire schatter
bijkomende variatie
bijna overal
bijna stationair
bijna zeker (van een bepaalde bewering)
bijna zeker (van een gebeurtenis)
bijna zeker (voor het gelden van een bewering voor bijna alle waarden van x)
bilineair model
bi-modale verdeling
binair experiment
binaire logistische regressie
binaire longutudinale gegevens
binaire reeks
binaire response
binaire variabele
Bingham-verdeling
binnenblokken
binnenklassen-correlatie
binnenklassen-variantie
binnenkomstverdeling
binnenspreiding van Wilks
binnenvariantie
binnenvariantie
binnenvariantie
binomiaal waarschijnlijkheidspapier
binomiale dispersie-index
binomiale verdeling
bio-equivalentietese
bio-gelijkwaardigheidstest
bio-informatica
biologische sterkteproef
BioMeDical Package
biometrische functies
biostatistiek
biplot
bipolaire factor
bipolykays
Birnbaum-Saunders-verdeling
Birnbaum-Tingey-verdeling
biseriŽle correlatiecoŽfficiŽnt
bispectrum
Bissinger-verdelingen
bit
bivarate frequentietabel
bivariate beta-verdeling
bivariate binomiale verdeling
bivariate Cauchy-verdeling
bivariate exponentiŽle verdeling
bivariate F-verdeling
bivariate gamma-verdeling
bivariate hypergeometrische verdeling
bivariate logaritmische verdeling
bivariate logaritmische verdeling
bivariate multinomiale verdeling
bivariate multinomiale verdeling
bivariate negatief binomiale verdeling
bivariate normale verdeling
bivariate ongecorreleerde normale verdeling met ongelijke varianties
bivariate Pareto-verdeling
bivariate Pascal-verdeling
bivariate Poisson-verdeling
bivariate Student-verdeling
bivariate tekentoets van Hodges
bivariate tekentoets
bivariate toets van Hollander op symmetrie
bivariate type-II-verdeling
bivariate verdeling met uniforme marginalen
bivariate verdeling
Black-Scholes formule
blad-en-steel-diagram
Blakeman-criterium
blijvend effect van een behandeling
blok
blokken met verloting
BLUE
Blum-Kiefer-Rosenblatt-toets op onafhankelijkheid
BMDP
BMI
body mass index
bolsymmetrische verdelingen
boogsinus-transformatie
boogsinus-transformatie
boogsinus-verdeling
boomgestructureerde statistische methode
boomregressie
boomsnoeien
bootstrap aggregatie
bootstrap-methode
bootstrap-toets
Borel-Tanner-verdeling
Bose-Einstein-statistiek
Bose-verdeling
boventolerantiegrens
Bowley index
box and whisker plot
Box-Cox-transformaties
Box-Jenkins-model
Box-MŁller-transformatie
Box-toets
Bradford-verdeling
Bradley-Terry-model
breed steekproefonderzoek (dwz. met wijd, maar oppervlakkig bereik qua onderwerp, populatie en/of tijdvak)
breekpunt
Breslow schatter
Breslow-Day test
broosheids model
Brownse beweging
Brownse beweging
Brownse beweging
brug van Brown
Brunk-toets
bunch-map analysis
Burr-verdeling
Butler-Smirnov test
byte

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page