ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: A

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

a posteriori waarschijnlijkheid
a priori waarschijnlijkheid
aangepast gemiddelde
aangepast profiel likelihood
aangevulde balans
aankomstverdeling
aannemelijkheid
aannemelijkheidsverhouding
aanpassen aan een bepaalde kromme
aanpassing van de trend aan een kromme
aanpassingstoets van Neyman
aantal
aantal
aanvaardbaar betrouwbaarheidsniveau
aanvaardbaar duurzaamheidsniveau
aanvaardbaar kwaliteitsniveau
aanvullende informatie
Abbe-Helmert-criterium
Abbe-Helmert-criterium
Abelson-Tukey score test
abnormale kromme
abnormality
abrupte verandering
abrupte verdeling
absolute afwijking
absolute fout
absolute frequentie
absolute maat
absolute momenten
absoluut risico
absoluut verschil
absorberend gebied
absorberende toestand
absorberende wand
absorptie-verdelingen
acceleration by powering
acceptance control chart
acceptatie-aantal
acceptatiegebied
acceptatiegrens
acceptatielijn
acceptatiesteekproef
achtergrondinformatie
achterwaarts proces
achterwaartse projectie
achterwaartse vergelijkingen
actuariŽle schatter
ad hoc test
adaptieve inferentie
adaptieve kernel-schatting
adaptieve methoden
adaptieve optimalisering
adaptieve regressie
adaptieve steekproeftrekking met verwerping
additief kansmodel
additief model
additief proces
additief proces
additiviteit van χ≤
additiviteit van chi-kwadraat
adequate ondergroep
AdŤs-verdelingen
adherent probabilities
administratieve steekproef
af te keuren exemplaar
afbeelding op half-logarithmisch papier
afbreking
affine α-resolvabiliteit
affine alpha-resolvabiliteit
afgeknot gemiddelde
afgeknotte inspectie
afgeleide grootheid
afhankelijke variabele
afhankelijkheid van de likelihood-ratio volgens Lehmann
afhankelijkheid van de likelihood-ratio
afhankelijkheid
afhankelijkheid
afknotting van een multivariate normale verdeling volgens Tallis
afknotting
afknotting
afnemende sterftekans
afnemende uitvalkans
afronden
afronding
afrondingsfout
afstand tussen eerste en negende deciel
afstand van Frťchet
afstand
afstandsmaat van Canberra
afstandsmaten
afstandsverdelingen
afvalpercentage
afwezigheid van associatie
afwijkend van nul
afwijking (ten opzichte van het gemiddelde)
afwijking met hetzelfde teken
aggregatie van toetsen
aggregatie
Aitken-schatter
alfabet
algemeen vernieuwingsproces
algemene factor
algoritme
alienatiecoŽfficiŽnt tussen vectoren
alienatiecoŽfficiŽnt
allel
allokurtic
allometrie
allometrische groei
alpha-factoranalyse volgens Kaiser-Caffrey
alpha-factoranalyse
alpha-fout
alpha-index van Pareto
alpha-resolvabiliteit
alternatieve hypothese van verschil in locatie
alternatieve hypothese
alternatieven van Lehmann
alternerend proces
alternerend vernieuwingsproces
amplitude-ratio
amplitudo
analoge computer
analyse binnen de blokken
analyse van gelijkenissen
analyse van tweede orde
analyse van volledige waarnemingen
analytische regressie
analytische trend
angst voor statistiek
angulair gemiddeld verschil
angulair waardenbereik
angulaire gemiddelde afwijking
angulaire kwartielsafstand
angulaire verdeling
anisotrope verdeling
anomic
Ansari-Bradley-toets op dispersie
antimodus
anti-rangcorrelatie
antireeks
antithetische transformaties
antithetische variabelen
antitonische regressiefunctie
An-toets van Ajne
arcsinus-transformatie
arcsinus-verdeling
area comparability factor
Arfwedson-verdeling
ARIMA-proces
ARMA-proces
ARMA-proces
Arnold-verdeling
aselect begin
aselect ontbrekend
aselect
aselecte getallen
aselecte steekproef
aselecte trekking
aselecteren
aselector
ASN-functie
aspect
Aspin-Welch test
associable design
associate class
associatie
associatie
associatieanalyse
associatiemaat G van Goodman-Kruskal
associatiemaat van Fieller-Hartley-Pearson
associatiemaat
associatieschema
asymmetrie
asymmetrie
asymmetrische factoriŽle proefopzet
asymmetrische verdeling
asymptotically locally optimal design
asymptotically subminimax
asymptotisch doeltreffende schatter
asymptotisch efficiŽnte schatter
asymptotisch meest onderscheiden toets
asymptotisch rake schatter
asymptotisch rake toets
asymptotisch stationair
asymptotisch zuivere schatter
asymptotische doeltreffendheid
asymptotische efficiŽntie
asymptotische normaliteit
asymptotische relatieve doeltreffendheid
asymptotische relatieve efficiŽntie
asymptotische standaard fout
asymptotische verdeling
asymptotische werkwijze volgens Bayes
asymtotisch niet-verdwijnende fout
asyptotische toets
at random waargenomen
atoom
attenuation
attributen
attribuut
atypisch kenmerk
auto spectrum
autocorrelatie
autocorrelatiecoŽfficiŽnt
autocorrelatiecoŽfficiŽnt
autocorrelatiefunctie
autocovariantie genererende functie
autocovariantie
autocovariantiefunctie
automatic interaction detection
automatische modelselectie
autonome vergelijkingen
autoregressie kwantiel
autoregressie rangscores
autoregressie
autoregressief model
autoregressief proces
autoregressief proces
autoregressief voortschrijdend gemiddelde proces
autoregressief voortschrijdend proces
autoregressieve reeks
autoregressieve transformatie
average article run length
average correction (for grouping)
average critical value method
average extra defectives limit
average inaccuracy
average quality protection
average run length
average sample run length

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page