ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: R

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

R įv+Y2853ertinys
rėžio lygmuo
rėžis
rūšis
R
racionalusis nuonešis
racionalusis trendas
radikaliai normalus skirstinys
Radon ir Nikodym teorema 
Radono ir Nikodimo teorema
Raikov teorema
Raikovo teorema
Raiso skirstinys
randomizacijos kriterijai
randomizacijos testai
randomizavimas
randomizuotasis atsakas
randomizuotasis kriterijus
randomizuotasis mode lis
randomizuotieji blokai
randomizuotieji reikšmingumo kriterijai
randomizuotieji trupmeniniai faktorialiniai modeliai
randomizuotieji trupmeniniai faktorialiniai projektai
randomizuotoji sprendimo funkcija
randomizuotoji sprendžiančioji funkcija
rangas
rangas
ranginė koreliacija
ranginė koreliacija
ranginė koreliacija
ranginė statistika
ranginė statistika
ranginė transformacija
ranginės randomizacijos kriterijai
ranginiai taškai
rankinis metodas
Rao ir Blackwell teorema
Rao ir Blekvelo teorema
Rao ir Kuperio modelis
Rao ir Kupper modelis
Rao taškinis kriterijus
rasės panašumo koeficientas
Rasch modelis
Rayleigh kriterijai
Rayleigh požymiai
Rayleigh skirstinys 
Razerfordo užkrečiamas skirstinys
realizacija
realizavimas
redukavimas
redukuotasis atsitiktinis dydis
redukuotasis didžiausiasis tikėtinumas
redukuotasis formų metodas
redukuotasis modelis
redukuotasis pavyzdys
redukuotoji imtis
redukuotoji kontrolė
redukuotoji paklaida
redukuotosios lygtys
Reed ir Frost modelis
Reed ir Münch metodas, būdas
regeneracijos procesas
regresandas
regresija su vėlinimusi
regresija
regresijos įvertis
regresijos daugiklis
regresijos diagnozė
regresijos koeficientas
regresijos kreivė
regresijos paviršius
regresijos priklausomumas
regresijos riba
regresijos tiesė
regresograma
reguliarioji būsena
reguliarusis įvertinys
reguliarusis geriausias asimptotiškai normalus įvertinys
reguliarusis grupės dalusis nepilnasis bloko modelis
reguliarusis Markov atstatymo procesas
reguliarusis Markovo atstatymo procesas
reguliarusis stacionarusis taškinis procesas
reikšmingumas
reikšmingumo atranka
reikšmingumo lygis
reikšmingumo lygmuo
reiškinys
rekurentinis lošimas
rekurentusis laikas
rekursinė sistema
rekursinis logaritmas
Relėjaus kriterijai
Relėjaus požymiai
Relėjaus skirstinys
reliatyvusis tikslumas
reprezentatyvioji imtis
retrospektyvusis ėmimas
retrospektyvusis tyrimas
Rhodes skirstinys
ribotasis chi-kvadrato kriterijus
ribotasis randomizavimas
ribotoji nuoseklioji procedūra
ribotosios informacijos metodai
Rice skirstinys
Riemann skirstinys
Ripley statistika
Riplio statistika
rizika
rizika
rizikos funkcija
rizikos funkcija
rizikos funkcijos gaubtinė
rizikos funkcijos skirstinys
R-metodas
robastiškumas
Robbins ir Munro procesas
Robinso ir Manro procesas
Rodeso skirstinys
rodiklinė šeima
rodiklinis skirstinys
rodyklinė funkcija
Room kvadratai
Rosenbaum kriterijus
rotacija
rotacinis ėmimas
Rozenbaumo kriterijus
R-procesas
Rumo kvadratai
Rutherford užkrečiamas skirstinys
Rydo ir Frosto modelis
Rydo) ir Miuncho metodas, būdas
Rymano skirstinys
ryšio funkcija

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page