ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: L

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Lėmano alternatyvos
Lėmano požymis
Lėvi ir Chintčino išraiška
Lėvi ir Kremerio teorema
Lėvi ir Parčto skirstinys
Lėvi išraiška
Lėvi procesas
Lėvi teorema
L-įvertinys
L2 junginio schema
Lachenbruch metodas
Lachenbrucho metodas
Lagero polinomai
Lagrange multiplikatoriaus požymis
Lagranžo multiplikatoriaus požymis
Laguerre polinomai
laiko antitezė
laiko eilutė
laiko intervalas
laiko momentas
laiko sekos grafikas
laiko tarpsnis
laiko vėlavimas
laiko vėlinimasis
laipsninė funkcija
laipsninė suma
laipsninė transformacija
laipsninės funkciijos gaubiančioji
laipsninės funkciijos kreivė
laipsninės funkcijos skirstinys
laipsninis momentas
laipsninis spektras funkcija
laipsninis spektro funkcija
laipsnio efektyvumas
laipsnio rodiklis
laipsnis
laiptinė regresija
laiptiniai indeksas
laiptinis kintamasis
laiptinis modelis
laiptinis skirstinys
laisvės laipsniai
laisvo praleidimo procesas
lambda kriterijus
lambdagrama
Lancaster chi-kvadrato skaidinys
Langevin skirstiniai
languotasis kvadratas
Lankasterio chi-kvadrato skaidinys
lankstumo kreivė
lankstymo
Lanževeno skirstiniai
Laplace aproksimavimas
Laplace ir Gauss skirstinys
Laplace ir Lévy teorema
Laplace pertvarkis 
Laplace sekos dėsnis
Laplace sekos taisyklė 
Laplace teorema
Laplace transformacija
Laplaso aproksimavimas
Laplaso ir Gauso skirstinys
Laplaso ir Lčvi teorema
Laplaso pertvarkis
Laplaso sekos dėsnis
Laplaso sekos taisyklė
Laplaso teorema
Laplaso transformacija
lapsninis vidurkis
Laspeireso indeksas
Laspeireso ir Koniuso indeksas
Laspeireso ir Koniuso rodiklis
Laspeireso rodiklis
Laspeyres indeksas
Laspeyres ir Konyus indeksas
Laspeyres ir Konyus rodiklis
Laspeyres rodiklis
latentinis kintamasis dydis
latentinis kintamasis
latentinis šaknies vektorius
laukiamasis probitas
laukiamasis vidurkis
laukiamieji dažniai
laukimo eilė
laukimo laikas
Laurent procesas
Legendre polinomai 
Lehmann alternatyvos 
Lehmann požymis
leistinasis įvertinys
leistinasis įvertinys
leistinasis daugiklis
leistinasis defektų skaičius
leistinasis koeficientas
leistinasis kriterijus
leistinasis skirstinys
leistinieji defektai
leistinieji rėžiai
leistinieji skaičiai
leistinoji hipotezė
leistinoji sprendimo priėmimo funkcija
leistinoji strategija
leistinumas
Leksio koeficientas
Leksio santykis
Leksio skirstiniai
Leksio teorija
Leksio variacija
lemiamasis kintamasis
lemiamoji imtis
lentelės imtis
lentelės langelis
Leslie kriterijus
Leslie matrica 
Leslio matrica
Leslio) kriterijus
Lévy ir Cramér teorema
Lévy ir Khintchine išraiška
Lévy ir Pareto skirstinys
Lévy išraiška
Lévy procesas
Lévy teorema
Lexis koeficientas
Lexis santykis
Lexis skirstiniai 
Lexis teorija
Lexis variacija
Ležandro polinomai 
Liapunov nelygybė
Liapunov teorema
Liapunovo nelygybė
Liapunovo teorema
liekamasis apdorojimo poveikis
liekamasis apdorojimo reiškinys
liekamasis laukimo laikas
liekamasis poveikis
liekamasis reiškinys
liekamoji dispersija
liekana
Liliforso kriterijus
Lilliefors kriterijus
Lincoln indeksas
Lindeberg ir Feller teorema
Lindeberg ir Lévy teorema
Lindebergo ir Felerio teorema
Lindebergo ir Lėvi teorema
Lindley integralinė lygtis
Lindley teorema
Lindlio integralinė lygtis
Lindlio teorema
Linkolno indeksas
Liovės indeksas
Liovės rodiklis
Lipschitz sąlyga 
Lipšico sąlyga
LISREL
Litkenso pataisa
lizdų išskyrimas
lizdas
lizdinė atranka
lizdinis modelis
lizdo taškų procesas
L-koeficientai
l-koeficientai
L-kriterijai
Lloyd metodas
logaritminė transformacija
logaritminiai iškilieji leistinumo rėžiai
logaritminiai nelyginiai skaičiai
logaritminiai nelyginiai
logaritminio rango kriterijus
logaritminis chi kvadrato skirstinys
logaritminis diagrama
logaritminis F skirstinys
logaritminis gama skirstinys
logaritminis grafikas
logaritminis logistinis skirstinys
logaritminis nulinis Poisson skirstinys 
logaritminis nulinis Puasono skirstinys
logaritminis skirstinys
logaritminis tiesinis modelis
logaritmiškai normalus skirstinys
logaritmiškai normalus
logaritmo pagrindas
logistinė kreivė
logistinė kreivė
logistinė regresija
logistinis procesas
logistinis skirstinys
logitas
lognormalusis skirstinys
Loido metodas
lokaliai asimptotiškai galingiausias kriterijus
lokaliai asimptotiškai griežčiausiasis kriterijus
lokaliai galingiausias rango tvarkos kriterijus
lokaliai galingiausias rango tvarkos požymis
lokalioji statistika
lokalizacija
lokalizacijos modelis
lokalizacijos parametras
lokalizacijos poslinkio alternatyvioji hipotezė
lokalusis asimptotinis efektyvumas
Lomakso skirstinys
Lomax skirstinys 
Lorano procesas
Lorenco kreivė
Lorenz kreivė
lošėjo žlugimas
lošimų teorija
loterinė atranka
Lotka ir Volterra lygtys 
Lotkos ir Volteros lygtys
lotyniškųjų kvadratų aibių transformacija
lotyniškasis kubas
lotyniškasis kvadratas
lotyniškasis stačiakampis
lotyniškojo kvadrato rūšys
Lowe indeksas
Lowe rodiklis
LSD kriterijus
L-statistika
l-statistika
lydintysis kintamasis
lydintysis nuokrypis
lydintysis vyksmas
lygaus ignoravimo principas
lygaus nustatomumo kreivė
lygaus padalijimo principas
lygi dozė
lygiagrečios eilės
lygiagretumo bandinys
lygiavertiškumo tyrimai
lyginis sumavimas
lygis
lygmens planas
Lyttkens pataisa 

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page