ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

k klasės įvertinys
k santykio kriterijus
k santykis
k vidurkių reikšmės lizdų sudarymas
k vidutinės reikšmės lizdų sudarymas
Kagan, Linik ir Rao teorema 
Kagano, Liniko ir Rao teorema
kainų indeksas
kainų išlyginimo indeksas
kainų rodiklis
Kaiser ir Guttmann kriterijus
Kaiser ir Guttmann požymis
Kaiser, Meyer ir Olkin atrankos atitikties matas
Kaizerio ir Gutmano kriterijus
Kaizerio ir Gutmano požymis
Kaizerio, Mejerio ir Olkino atrankos atitikties matas
kalibravimas
Kalman filtras
Kalmano filtras
Kamat kriterijus
Kamato kriterijus
kampinė transformacija
kampiniai kintamieji
kampinis kriterijus
kanalo laisvės laipsniai
Kanberos metrika
kanoninė koreliacija
kanoninė matrica
kanoninis atsitiktinis dydis
Kantelio nelygybė
Kantoro tipo skirstiniai
Kantorovič teorema
Kantorovičiaus teorema
Kaplan ir Meier įvertinys
Kaplano ir Mejerio įvertinys
Kapono kriterijus
Kapteino skirstinys
Kapteino transformacija
Kapteyn skirstinys
Kapteyn transformacija 
Kärber metodas
Karlemano kriterijus
Karlio indeksas
kartograma
kartotinė atranka
kartotinė imtis
kartotinių matavimų modelis
kartotiniai poimčiai
kartotinio logaritmo dėsnis
kartotinio logaritmo transformacija
kasetiniai atsitiktinių imčių tyrime
kaskadinis procesas
kaštų funkcija
kategorija
kategoriškasis skirstinys
keitimas
keitinys
keitinys
keliaujančiojo prekijo problema
kelio analizė
kelio atranka
Kempbelo teorema
Kempo ir Paulsono aproksimacija
Kempo) ir Meidelo nelygybė
Kendall S įvertis
Kendall S balai
Kendall tau
Kendall terminai
Kendalo S įvertis
Kendalo S balai
Kendalo tau
Kendalo terminai
Kenujo kriterijus
kepstrum
Kerberio metodas
Kesten procesas
Kesteno procesas
keturguboji lentelė
ketvirtasis skirtumas
Kiefer ir Wolfowitz procesas
kiekio indeksas
kiekybiniai duomenys
kiekybinis atsakas
Kiferio ir Volfovico procesas
kilpų planas
kilpų schema
k-imčių problema
kintamųjų kontrolė
kintamasis dydis
kintamasis poveikis
kintamo dydžio partijos schema
kintamoji atranka
kintamoji atrankos dalis
kintamumas
kirpinys
kitimo srities diagrama
kitimo srities grafikas
K-kriterijus
klaidų atmetimas
klaida
klaida
klaidingai neigiamų
klaidingai teigiami
klaidingoji koreliacija
klajojantis parametras
klasė
klasės atžyma
klasės simbolis
klasių grupavimas
klasifikacija
klasifikavimas dviem būdais
klasifikavimas pagal vieną požymį
klasifikavimas
klasifikavimo statistika
klasterių išskyrimas pagal artimiausius elementus
klasterinė analizė
klasterinė atranka
klasteris
klausimynas
Klifo ir Ordo kriterijai
klinikiniai bandymai
klinikiniai tyrimai
Kloco kriterijus
klojinys
klostytieji skirstiniai
klostytosios kontingencijos lentelė
Klotz kriterijus
klydimo kriterijus
Knokso kriterijus
Knox kriterijus
Knut Vik kvadratas
Knuto Viko kvadratas
koeficientų tvarka
koeficientas
koeficientas
koeficientas
koeficiento įvertinys
koherentiškumas
koherentiškumas
Kokrano dėsnis
Kokrano kriterijus
Kokrano kriterijus
Kokrano Q kriterijus
Kokrano taisyklė
Kokrano teorema
Kokso ir Stiuarto kriterijai
Kokso modelis
Kokso procesas
Kokso regresijos modelis
Kokso teorema
kokybės kontrolė
kokybės kontrolės diagrama
kokybės kontrolės grafikas
kokybiniai duomenys
kokybinis požymis
kolektyvinių atžymų metodas
kolektyvus
kolinearumas
Kolmogorov aksiomos
Kolmogorov ir Smirnov kriterijus
Kolmogorov ir Smirnov skirstiniai
Kolmogorov išraiška
Kolmogorov lygtys
Kolmogorov nelygybė
Kolmogorov teorema
Kolmogorovo aksiomos
Kolmogorovo ir Smirnovo kriterijus
Kolmogorovo ir Smirnovo skirstiniai
Kolmogorovo išraiška
Kolmogorovo lygtys
Kolmogorovo nelygybė
Kolmogorovo teorema
kombinatoriniai metodai
kombinatorinis kriterijus
kombinatorinis laipsninis vidurkis
kompaktinis serijinis klasteris
kompleksinė anormalioji kreivė
kompleksinė demoduliacija
kompleksinė lentelė
kompleksinis bandymas
kompleksinis eksperimentas
kompleksinis Gauso skirstinys
kompleksinis Gauss skirstinys
kompleksinis vienetas
kompleksinis Višarto skirstinys
kompleksinis Wishart skirstinys
koncentracija
koncentracijos indeksas
koncentracijos koeficientas
koncentracijos kreivė
koncentracijos parametras
koncentruotųjų parametrų dispersijos kriterijus
koncentruotųjų parametrų dispersijos požymis
konfigūracija
konfigūracijos funkcija
konfliuenčioji analizė
konfliuenčioji sąsaja
konfliuentusis priklausomumas
Koniuso indeksas
Koniuso sąlygos
konservatyvusis pasikliautinasis intervalas
konservatyvusis procesas
kontingencija
kontragradientiškumas
kontrastas
kontrolė pagal požymius
kontrolė
kontrolės apimtis
kontrolės diagrama
kontrolės diagrama
kontrolės grafikas
kontrolės partija
kontrolės schema
kontroliuojamas procesas
konvergavimas pagal matą
konvergavimas pagal tikimybę
Konyus indeksas
Konyus sąlygos
Koopman ir Darmois šeima
koregavimas, patikslinimas grupavimui
koregavimas, tolydumo koregavimas
koreguotasis momentas
koreguotasis probitas
korekcijos faktorius
koreliacija klasės viduje
koreliacija tarp visumos narių
koreliacija
koreliacijos indeksas
koreliacijos koeficientas
koreliacijos lentelė
koreliacijos matrica
koreliacijos paviršius
koreliacijos santykis
koreliacinis paviršius
koreliacinis santykis
korelograma
korelograma
Kornišo ir Fišerio praplėtimas
Kornišo ir Fišerio skleidinys
Koroliuko teorema
Korolyuk teorema
Koši ir Švarco nelygybė
Koši skirstinys
Koši susuktasis skirstinys
kospektras
Kounias nelygybė
kovariacija
kovariacija
kovariacijos stacionarusis procesas
kovariacinė analizė
kovariacinė funkcija
kovariacinė matrica
kovariantas
krūvis
Kramero ir Čebyšovo nelygybė
Kramero ir fon Mises kriterijus
Kramero ir Lėvi teorema
Kramero ir Rao efektyvumas
Kramero ir Rao nelygybė
Kreigo efektas
Kreigo teorema
kreivė
kreivės koregavimas
kreivės patikslinimas
kriptodeterminuotasis procesas
kriterijų derinys
kriterijų grupė
kriterijų rinkinys
kriterijaus amplitudė
kriterijaus dydis
kriterijaus statistika
kriterijus
kritinė reikšmė
kritinė sritis
kritinis santykis
Kroftono teorema
Kronecker matricų sandauga
Kronecker modelių sandauga
Kronekerio matricų sandauga
Kronekerio modelių sandauga
Kruskal ir Wallis kriterijus
Kruskal statistika
Kruskalo ir Voliso kriterijus
Kruskalo statistika
krypties pakeitimo sekoje taškas
kryžius aukštyn
kryžminė intensyvumo funkcija
kryžminė koreliacija
kryžminė kovariacija
kryžminiai faktoriai
kryžminiai veiksniai
kryžminio įverčio kriterijus
kryžminio įverčio
kryžminis klasifikacija
kryžminis klasifikavimas
kryžminis spektras
kryžminis svorinis indeksas
k-santykio t-požymio kriterijus
k-statistika
kubinė gardelė
kuboidinis gardelinis projektavimas
Kuder ir Richardson formulė
Kuderio ir Ričardsono formulė
Kuiper statistika
Kuiperio statistika
Kuko statistika
Kulbako ir Leiblerio funkcija
Kulbako ir Leiblerio informacijos indeksas
Kulbako ir Leiblerio informacijos kiekis
Kullback ir Leibler funkcija
Kullback ir Leibler informacijos indeksas
Kullback ir Leibler informacijos kiekis
kultūrų suderinimas
kultūrų suglaudinimas
kumuliacinė chi kvadrato statistika
kumuliacinė dažnio tikimybinė funkcija
kumuliacinė dažnio tikimybinė kreivė
kumuliacinė funkcija
kumuliacinė generuojančioji funkcija
kumuliacinė tankio tikimybinė funkcija
kumuliacinė tankio tikimybinė kreivė
kumuliacinis normalusis skirstinys
kumuliacinis procesas
kumuliacinis sumos diagrama
kumuliacinis sumos grafikas
kumuliacinis sumos skirstinys
kumuliantas
kumuliatinė paklaida
Kunieso nelygybė
Kupmano ir Darmua šeima
kvadrantų sąsaja
kvadrantinis priklausomumas
kvadratūros spektras
kvadratas
kvadratinė forma
kvadratinė gardelė
kvadratinės šaknies transformacija
kvadratinis įvertinys
kvadratinis atsakas
kvadratinis jungtinumas
kvadratinis nuokrypis
kvadratinis nuokrypis
kvadratinis programavimas
kvadratinis vidurkis
kvadrinormalusis skirstinys
kvantilių kreivė
kvantilis
kvantilis
kvantinė hipotezė
kvartilio asimetriškumo matas
kvartilio kitimas
kvartilio kryptys
kvartilio nuokrypis
kvartilio variacija
kvartilis
kvartimaksas
kvartiminas
kvaziapgręžtis
kvaziastochastinė atranka
kvazifaktorialinis modelis
kvazikompaktinė sankaupa
kvazilotyniškasis kvadratas
kvazimaksimalus tikėtinumo rodiklis
kvazimarkoviškoji grandinė
kvazimediana
kvazinormaliosios lygtys
kvazisritis
kvazitikėtinumas
kvintilis

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page