ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: J

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

įdėtasis procesas
įdėtinė atranka
įdėtinė klasifikacija
įdėtinis subalansuotas nepilnas bloko modelis
įdėtosios hipotezės
įduba
įeinamasis skirstinys
įeities diagrama
įeities grafikas
įkrova
įkypasis skirstinys
įkypoji koreliacija
įkypoji regresija
įnašo kriterijus
įrašų susiejimas
įrašų testai
įsiskverbimo lygis
įsiskverbimo lygmuo
įstatomas lotyniškasis kvadratas
įtaka
įtampa ?
įtraukimo testai
įvairiararūšis
įvairiatipis
įvairumo indeksas
įverčio artumas
įverčio paklaida
įvertinamasis
įvertinančioji lygtis
įvertiniai su tos pat eilės poslinkiu
įvertinimas
įvertinimas
įvertinys
įvertis
įvesties ir išvesties procesas
įvykių erdvė
J formos skirstinys
James ir Stein įvertinys
jautrumas ir ypatumas
jautrumo duomenys
jautrumo informacija
Jeitso ir Grandžio ir Seno įvertis
Jeitso išlyginimas
Jeitso pataisa tolydumui 
Jeitso pataisa
Jensen nelygybė
Jenseno nelygybė
Jiřina nuoseklioji procedūra
Jiržinos nuoseklioji procedūra
John ciklinis nepilnas bloko projektas
Johnson ir Mehl modelis
Johnson sistema
Jolly ir Seber modelis
Jonckheere k imčių kriterijus
Jordan tapatybė
Judeno kvadratas
Julo hiperbolinis skirstinys
Julo ir Volkerio lygtys
Julo lygtis
Julo procesas
Julo skirstinys
Julo žymėjimas
jumeno ir Keulso kriterijus
jungimo sankirtos kriterijai
jungimo sankirtos požymiai
jungimo sankirtos principas
junginys
jungtinis lotyniškasis kvadratas
jungtinis skirstinys
jungtinis skirstinys
jungtinis sutvarkytumas
jungtinumas
jungtis
jungumas
jungumo indeksas
juostinis grafikas

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page