ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

I ir II rūšies tikimybės
I ir II tipo tikimybės
I rūšies ėmimas
I rūšies modelis
I rūšies skirstinys
I tipo ėmimas
I tipo modelis
I tipo skirstinys
idealusis indeksas
identifikuojamumas
II rūšies modelis
II rūšies skirstinys
II tipo ėmimas
II tipo modelis
II tipo skirstinys
III rūšies klaida
III rūšies paklaida
III rūšies skirstinys
III tipo klaida
III tipo paklaida
III tipo skirstinys
ilgalaikis tendencija
ilgalaikis trendas
iliuzinė asociacija
iliuzinė koreliacija
iliuzinis ryšys
imčių modelis
imčių statistika
imčių surašymas
imčių tyrimas
imigracija
imitacinis modelis
imitatorius
impulsinis triukšmas
impulso atsako funkcija
imties dispersija
imties dydis
imties išsidėstymas
imties kartotinės panaudos metodas
imties pakartotinė panauda
imties panauda
imties paskirstymas
imties taškas
imties vienetas
imtis grupėmis
imtis kvotomis
imtis 
indeksas
indeksas
indiferentiškumas
indiferentiškumo lygio indeksas
indiferentiškumo taškas
Indiferentiškumo zona
individualumo koeficientas
indukcinė elgsena
inertiška būsena
inertiškumas
infliacijos daugiklis
infliacinis veiksnys
informacija
informacijos aprioriškumas
informacijos atstatymas
informacijos kiekis
informacijos matrica
informacijos neaiškus aprioriškumas
informacijos praradimas
informacijos teorija
instrumentinis kintamasis dydis
instrumentinis kintamasis
integruotoji spektrinė funkcija
intensyvieji dydžiai
intensyvieji matmenys
intensyvioji atranka
intensyvumas
intensyvumo funkcija
interpoliuojamasis lotyniškasis kvadratas
intervalų skirstinys
intervalas tarp decilių
intervalas tarp imčių
intervalas tarp kvartilių
intervalinis įvertinimas
intervencinė analizė
intervencinis tyrimas
invariantas
invariantinis metodas
invariantinis principas
invariantiškumas
inversija
inversinis faktorius
inversinis veiksnys
Irvino skirstinys
Irwin skirstinys
iš dalies subalansuota gardelė
iš dalies subalansuota struktūra
iš dalies subalansuotas nepilnasis bloko modelis
iš dalies subalansuotas susijęs bloko modelis
iš dalies subalansuotos lentelės
iš dalies suderinti stebiniai
iš dalies susijęs bloko modelis
išaiškinimas
išankstinis balinimas
išdėstymas
Ising ir Stevens skirstinys
išlenktoji koreliacija
išlenktoji tendencija
išlikimo analizė, tyrimas
išlikimo funkcija
išlyginančioji paklaida
išlyginimo laipsnis
išmatuojamieji dydžiai
išmatuojamieji matmenys
išmokų matrica
išorės galiojimo
išorinė dispersija
išorinis dydis
išplėstinė Bajeso sprendimo taisyklė
išplėstinė Bayes sprendimo taisyklė
išplėstinės pilnosios grupės projektavimas
išplėstinės pilnosios grupės sudarymas
išplėstinės skaidžiosios grupės projektavimas
išplėstinės skaidžiosios grupės sudarymas
išplėstinis hipergeometrinis skirstinys
išplėstinis neigiamasis binominis skirstinys
išsamus atrankos
išsigimęs skirstinys
išskirtys
išskyrimas
išsprendžiamasis suderintasis nepilnasis bloko modelis
išsprendžiamieji modeliai 
išsprendžiamieji projektai
Išvestinė statistika
iteraciškai persverti mažiausieji kvadratai
iteruotoji saviranka
IV rūšies skirstinys
IV tipo skirstinys
IX rūšies skirstinys
IX tipo skirstinys
Izingo ir Stivenso skirstinys
izodinai
izokurtozė 
izometrinis diagrama
izometrinis grafikas
izomorfizmas
izotipinis metodas
izotoninės regresijos funkcija
izotropija
izotropinis skirstinys

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page