ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Gabriel ir Sen statistika
Gabriel kriterijus
Gabrielio ir Seno statistika
Gabrielio kriterijus
galingiausiasis kriterijus
galingiausiasis rangų kriterijus
galingiausioji kritinė sritis
galios spektras funkcija
galios spektro funkcija
Galton individualaus skirtumo problema
Galton individualiųjų skirtumų problema
Galton ir McAllister skirstinys
Galton ir Watson procesas
Galton skliautas
Galtono individualaus skirtumo problema
Galtono individualiųjų skirtumų problema
Galtono ir Makalisterio skirstinys
Galtono skliautas
galutinės pataisos
galutinis klasteris
gama koeficientai
gama skirstinys
gamintojo rizika
Gani vidutinis skirtumas
Ganio vidutinis skirtumas
Ganto progresyvusis diagrama
Ganto progresyvusis grafikas
Gantt progresyvusis diagrama
Gantt progresyvusis grafikas
gardelė
gardelė
gardelės ėmimas
gardelės kvadratas
gardelės planas
gardelinė atranka
gardeliniai skirstiniai
Gart kriterijus
Garto kriterijus
Garvudo skirstinys
Garwood skirstinys
Gauso eliminavimas
Gauso ir Markovo teorema
Gauso ir Puasono skirstinys
Gauso ir Vinklerio nelygybė
Gauso ir Zeidelio metodas
Gauso pašalinimas
Gauso skirstinys
Gauss eliminavimas
Gauss ir Markov teorema
Gauss ir Poisson skirstinys
Gauss ir Seidel metodas
Gauss ir Winckler nelygybė
Gauss pašalinimas
Gauss skirstinys
gausumo problemos rūšys
Geary glaudumo koeficientas
Geary glaudumo santykis
Geary koeficientas
Geary santykis
Geary teorema
Gehan kriterijus
generalinė aibė
generalinė statistinė aibė
generuojančioji funkcija
GenStat
geografinio palyginamumo daugiklis
geometrinė eilutė
geometrinė tikimybė
geometrinis skirstinys
geometrinis slenkamasis vidurkis
geometrinis vidurkis
geriausiasis įvertinys
geriausiasis asimptotiškai normalusis įvertinys
geriausiasis išlyginimas
geriausiasis parinkimas
geriausiasis tiesinis nepaslinktasis įvertinys
geriausioji kritinė sritis
gesimo koeficientas
Gibrat skirstinys
gilusis sluoksniavimasis
gimimo ir mirties procesas
gimimo procesas
gimimo, mirties ir migracijos procesas
gimstamumo rodiklis
Gini delta indeksas
Gini hipotezė
Gini koeficientas
Gini ranginės koreliacijos koeficientas
Gini santykis
Girio glaudumo koeficientas
Girio glaudumo santykis
Girio koeficientas
Girio santykis
Girio teorema
Gittins indeksas
Gittins rodiklis
g-kriterijus
glaudimasis
Glivenko ir Cantelli lema
Glivenko teorema
Glivenkos ir Kantelio lema
Glivenkos teorema
glodinimas
glodinimo laipsnis
glodusis kriterijus
glodžioji regresinė analizė
Gnedenko ir Koroliuk skirstiniai
Gnedenko ir Koroliuk teorema
Gnedenko teorema
Gnedenkos ir Koroliuko skirstiniai
Gnedenkos ir Koroliuko teorema
Gnedenkos teorema
Goltono ir Votsono procesas
Gomperco kreivė
Gompertz kreivė
Goodman ir Kruskal G statistika
Goodman ir Kruskal tau
Goutereau konstanta
Goverio panašumo koeficientas
Gower panašumo koeficientas
grįžimo būsena
grįžimo indeksas
grįžimo laikas
grįžimo periodas
grįžtamoji būsena
Grabso įvertiniai
Grabso taisyklė
grafikas
grafinis įvertinys
graikiškasis-lotyniškasis hiperkvadratas
graikiškasis-lotyniškasis kvadratas
Gram kriterijus
Gramo kriterijus
grandininis Indeksas
grandis
grandžių bloko projektas
Greenhouse ir Geisser kriterijus
greičiausiosios atžymos metodas
Grenander neapibrėžtumo principas
Grenanderio neapibrėžtumo principas
gretimoji klasė
griaunamasis testas
griežčiausiasis kriterijus
griežtai dominuotas įvertinys
griežtai neparametrinis skirstinys
griežtai stacionarus procesas
griežtai suderintasis įvertinys
griežtasis išsamumas
griežtasis pilnumas
Grinhauzo ir Geiserio kriterijus
Grubbs įvertiniai
Grubbs taisyklė
grupė
grupės palyginimas
grupės tyrimai
grupės
grupavimo gardelė
grupinės atrankos metodai
grupinio panašumo indeksas
grupinis dažnis
grupinis faktorius
grupinis palyginimas
grupuotasis Poisson skirstinys
grupuotasis Puasono skirstinys
grynasis atsitiktinis procesas
grynasis gimimo procesas
grynasis tikimybinis procesas
grynoji strategija
grynuolio poveikis 
g-statistika
Gudmano ir Kruskalo G statistika
Gudmano ir Kruskalo tau
Gumbel nelygybės
Gumbel skirstinys
Gumbelio nelygybės
Gumbelio skirstinys
Gupta simetriškumo kriterijus
Guptos simetriškumo kriterijus
Guterň konstanta
Gutmano skalė
Guttman skalė
gyvavimo kriterijus
gyvavimo lentelė
gyvavimo trukmės kriterijus
gyvavimo trukmės skirstinys

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page