ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: F

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

faktoralinis bandymas
faktoralinis eksperimentas
faktorių apgręžiamumo kriterijus
faktorių matrica
faktorių pasvėrimas
faktorių sukimas
faktorių susietumo lentelė
faktorialinė kumuliacinė generuojančioji funkcija
faktorialinė suma
faktorialinių momentų generuojančioji funkcija
faktorialinis kumuliantas
faktorialinis momentas
faktorialinis polinominis skirstinys
faktorialinis pusinvariantis
faktorialinis skirstinys
faktoriaus lygmuo
faktorinė analizė
faktorinė analizė
faktorinė regresija
faktorinis modelis
Fario procesas
fatigue modeliai
Fatou lema
Fatu lema
fazė
fazinė diagrama
fazinė funkcija
fazinis spektras
Feledžio metodas
Fellegi metodas
Fererio skirstinys
Fermi ir Dirac statistika
Fermio ir Dirako statistika
Ferreri skirstinys
fertilumo gradientas
fertilumo rodiklis Y1264
Fieller teorema
Fieller, Hartley ir Pearson asocijuotumo matas
fi-koeficientas
fiktyvusis apdorojimas
fiktyvusis dydis
fiktyvusis kintamasis
fiktyvusis stebinys
Filerio teorema
Filerio, Hartlio ir Pirsono asocijuotumo matas
filialas ir surištus metodus
filtras
Fišerio B-skirstinys
Fišerio informacija matrica
Fišerio informacija
Fišerio ir Berenso kriterijus
Fišerio ir Jeitso kriterijus
Fišerio koreliacijos koeficiento transformacija
Fišerio modelis
Fišerio skirstinys
Fišerio skirstinys
Fišerio, Hsu ir Rua skirstinys
Fisher B-skirstinys
Fisher informacija matrica
Fisher informacija
Fisher ir Behrens kriterijus
Fisher ir Yates kriterijus
Fisher koreliacijos koeficiento transformacija
Fisher modelis
Fisher skirstinys
Fisher skirstinys
Fisher, Hsu ir Roy skirstinys
F-kriterijus
Flemming-Viot procesas
fliuktuacija
Fokerio ir Planko lygtis
Fokker ir Planck lygtis
fon Mizeso skirstinys
fon Noimano santykis
formos parametras
formos
Foster kriterijai
Fosterio kriterijai
Fourier harmoninė analizė
Fourier transformacija
frakcinės Brauno judėjimas
Fréchet atstumas
Fréchet nelygybės
Fréchet skirstinys
Freeman ir Tukey transformacija
Frešė atstumas
Frešė nelygybės
Frešė skirstinys
Freund ir Ansari kriterijus
Fridmano kriterijus
Friedman kriterijus
Frimano ir Takio transformacija
Froindo ir Ansario kriterijus
F-skirstinys
fundamentalioji tikimybinė aibė
fundamentalusis tikimybinis procesas
funkcija atrankos
Furjė harmoninė analizė
Furjė transformacija
Furry procesas

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page