ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

ėmimas gabalais
ėmimas po grupavimo
ėmimas su pakeitimu
ėmimo kontrolė
ėmimo momentas
ėmimo paklaida
ėmimo santykis
ėmimo skirstinys
ėmimo struktūra
ėmimo vienetas
ėmimo
E rūšies sritis
E tipo sritis
Edgeworth eilutė
Edžvorto eilutė
efektyviausiasis įvertinys
efektyvumas
efektyvumo daugiklis
efektyvumo ekvivalentumas
efektyvumo indeksas
efektyvumo koeficientas
efektyvumo rodiklis
efektyvus laisvės laipsniai
efektyvusis įvertinys
efektyvusis imties plotis
efektyvusis vienetas
egzogeninis dydis
Ehrenfest modelis
eilė pagal prioritetą
eilės atrankos kontrolės schemos
eilės centras
eilės modelis
eilės problema 
eilės uždavinys
eiliškumo problema
eiliškumo uždavinys
eilutė
Eitkeno įvertinys
Eizenhart modeliai
ekonometrija
ekscesas
ekscesas
eksceso koeficientas
eksceso kreivė
eksceso linija
eksperimentas
eksperimento kvadratinis vidurkis
eksperimento paklaida
ekspertinė sistema
eksponentinė kreivė
eksponentinė regresija
eksponentinė šeima
eksponentinis glodinimas
eksponentinis skirstinys
eksponentinis sklaidos modelio
ekstensyvieji dydžiai
ekstensyvieji matmenys
ekstensyvioji atranka
ekstensyvusis ėmimas
ekstrapoliacija prognozavimas
ekstrapoliacija
ekstremaliųjų reikšmių skirstiniai
ekstremalioji statistika
ekstremaliosios reikšmės
ekstremalusis dalmuo
ekstremalusis intensyvumas
ekstremalusis procesas
ekstremalusis ranginės sumos kriterijus
ekstremalusis santykis
ekstremalusis stjudentizuotasis nuokrypis
ekstremalusis vidurkis
ekvivalenčios imtys
ekvivalenti dozė
ekvivalentumo klasė
ekvivalentumo nuokrypis
ekvivalentus normalusis nuokrypis
elementarių įvykių aibė
elementarioji atnaujinimo teorema
elementarusis kontrastas
elementarusis vienetas
Elfving skirstinys
Elfvingo skirstinys
eliminavimas
elipsinis normalusis skirstinys
elipsinis nukirtimas
elipsiškumas
elipsoidinis normalusis skirstinys
EM algoritmas
empirinė pasiskirstymo funkcija
empirinės kreivės efekto pakeitimas
empirinis probitas
Engset skirstinys
Engseto skirstinys
entropija
epidemiologija
epsilon nepriklausomumas
erdvėlaikio grupavimas
erdvinis taškinis procesas
Erenfesto modelis
ergodinė būsena
ergodiškumas
Erlang formulė
Erlang skirstinys
Erlango formulė
Erlango skirstinys
Ermito skirstinys
Eseno lema
Eseno tipo aproksimacija
Esseen lema
Esseen tipo aproksimacija
etika
euklidinis atstumas
Euklido atstumas
evoliucijos indeksas
extra-Puasono variacijos

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page