ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: C

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Čango ir Fukso teorema
Čebyšovo ir Ermito polinomai
Čebyšovo nelygybė
Čempernauno skirstiniai
Čepmeno ir Kolmogorovo lygtys
C rūšies eilutė
C rūšies skirstinys
C rūšies sritis
C tipo eilutė
C tipo Gram ir Charlier eilutė
C tipo Gramo ir Šarljė eilutė
C tipo skirstinys
C tipo sritis
Camp ir Meidell nelygybė
Camp ir Paulson aproksimacija
Campbell teorema
Cantelli's nelygybė
Cantor tipo skirstiniai
Capon kriterijus
Carleman's kriterijus
Carli indeksas
Cauchy ir Schwarz nelygybė
Cauchy skirstinys
Cauchy susuktasis skirstinys
centilis
centrinė ribinė teorema
centrinė tendencija
centrinis faktorialinis momentas
centrinis kiekis
centrinis momentas
centrinis pasikliautinasis intervalas
centro atžvilgiu matas
centrodės metodas
cenzūravimas
Champernowne skirstiniai
Chapman ir Kolmogorovo lygtys
charakteristinė funkcija
charakteristinė reikšmė
Charlier polinomai
Charlier skirstinys
Chauvenet kriterijus
Chernoff-Savage teorema
chi kvadrato adityvumo savybė
chi kvadrato kriterijus
chi kvadrato metrika
chi kvadrato skirstinys
chi kvadrato statistika
chi skirstinys
chi statistika
chi-kvadrationio skaidinys
chi-kvadrato minimumas
Chinčin teorema
Chinčino teorema
Choleskio skaidinys
Cholesky skaidinys
Chung ir Fuchs teorema
ciklas
ciklinė eilutė
ciklinė tvarka
ciklinės triados
ciklinis ėmimas
ciklinis planas
Cipfo dėsnis
Clif ir Ord kriterijai
Cochran dėsnis
Cochran kriterijus
Cochran kriterijus
Cochran Q kriterijus
Cochran taisyklė
Cochran teorema
Cook statistika
Cornish ir Fisher praplėtimas
Cornish ir Fisher skleidinys
Cox ir Stuart's kriterijai
Cox modelis
Cox procesas
Cox regresijos modelis
Cox teorema
Craig efektas
Craig teorema
Cramér ir fon Mises kriterijus
Cramér ir Lévy teorema
Cramér ir Rao efektyvumas
Cramér ir Rao nelygybė
Cramér ir Tchebychev nelygybė
Crofton teorema

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page